Parkeringsregler

Ved parkering skal du først og fremmest være opmærksom på de almindelige bestemmelser i færdselsloven. I vores lokale bekendtgørelse er der supplerende regler for parkering af trailer, campingvogne, lastbiler og andre køretøjer, der er større end normale personbiler.

Tidsbegrænsninger 

Vi har i Holbæk Kommune flere steder med tidsbegrænsning. Der er forskellige tidsbegrænsninger på vores parkeringspladser over hele kommunen, så husk altid at holde øje med skiltningen i de områder, du parkerer.

Husk parkeringsskiven

I områder med tidsbegrænset parkering, skal du ved ankomst sætte viseren på din p-skive frem til det nærmeste kvarter. Er klokken f.eks. 10.10, når du stiller bilen, skal du placere viseren på 10.15. Husk at er altid dit ansvar, at parkeringsskiven fungerer korrekt.

Parkering på fortov og lignende

Inden for tættere bebygget område, inden for byzoneskilt, må man hverken standse eller parkere, helt eller delvist, på:

  • fortov
  • cykelsti
  • gangsti
  • midterrabat
  • helleanlæg
  • skillerabat

Du kan her se en oversigt med kommuner med lokale bekendtgørelser.

Parkering med blandt andet trailer eller campingvogn 

Kommunerne kan i en lokal bekendtgørelse fastsætte regler for standsning og parkering med eksempelvis trailer eller campingvogn.

parkering-lokalbekendtgoerelse-holbaek-kommune

I Holbæk Kommune er det forbudt at benytte en parkeringsplads til parkering af:

  • busser og lastbiler med tilladt totalvægt over 3500 kg
  • påhængs- og sættevogne såsom trailere, campingvogne, motorredskaber, traktorer, påhængs-redskaber og træk– og håndvogne

I Holbæk Kommune er det forbudt at benytte veje til parkering på hverdage i tidsrummet fra klokken 18.00-06.00 samt lørdage, søndage og helligdage for:

  • busser og lastbiler med tilladt totalvægt over 3500 kg
  • påhængs- og sættevogne såsom trailere, campingvogne, motorredskaber, traktorer, påhængs-redskaber og træk– og håndvogne

Cykelsti-udkørsel 

Hvis der er en udkørsel fra en cykelsti, der løber langs kørebanen, må man hverken standse eller parkere mindre end 5 meter før denne udkørsel. En cykelsti-udkørsel er typisk udformet som en rampe ned fra cykelstien. Hvis cykelstien krydser kørebanen, gælder standsnings- og parkeringsforbuddet 5 meter på begge sider af den krydsende cykelsti, altså både før og efter.

Havari 

Hvis dit køretøj er havareret, enten på grund af uheld eller teknisk fejl, og det ikke kan fortsætte ved egen kraft eller på forsvarlig vis, anses køretøjet for at være parkeret efter 18 timer. Det vil sige, at du har 18 timer til at få fjernet køretøjet. Derefter skal du overholde de regler, der i øvrigt måtte gælde på stedet.

Parkeringsafgifter  

En parkeringsafgift for at parkere ulovligt på offentlig vej er 510 kroner. Parkeres der ulovligt på en handicapparkeringsplads eller foran en indkørsel fordobles afgiften til 1020 kroner. 
Læs mere om afgifter her

Motorcykler 

Der gælder samme kommunale parkeringsregler for biler og motorcykler. Som udgangspunkt er det ikke lovligt at parkere en motorcykel helt eller delvist på fortovet inden for byzone-skiltet - og helt på fortovet uden for byerne. Når det kommer til fortovs reglerne, skal man som fører af motorcyklen følge de samme regler som alle andre. 

 

Uanset skiltningen skal du huske også at overholde de andre regler i færdselsloven. Du må for eksempel ikke parkere foran ind- og udkørsler, standse eller parkere for tæt på vejkryds eller for tæt på en spærrelinje.

 

Senest opdateret 22-04-2024

Kontakt os

Parkeringsservice
Telefon:7236 8310