Forstå skiltet

De fleste har stået foran en færdselstavle og været i tvivl om, hvordan den skulle forstås. Her får du et par huskeregler, der gør tavlerne at tyde.

Læs skiltet oppefra og ned

Et skilt hedder faktisk en færdselstavle. Hvis færdselstavlen består af en hovedtavle og en eller flere undertavler, skal man altid læse standeren oppefra og ned. Undertavlerne kan sagtens indeholde vigtig information, der præciserer den øverste tavle.

Læg tavlen ned

Ofte er færdselstavlen forsynet med en eller flere pile, der fortæller dig i hvilken retning skiltet gælder. Peger pilen opad, gælder tavlen fra standeren og frem til næste færdselstavle eller vejkryds. Peger pilen nedad, gælder tavlen fra standeren og bagud til forrige færdselstavle eller vejkryds.

Hvis du stiller dig foran tavlens forside, og forestiller dig, at du lægger tavlen ned i kørselsretningen, så vil pilene pege i "den rigtige" retning.

Hvad betyder klokkeslættene?

Nogle gange er der på undertavlen anført et eller flere tidsrum. Det betyder, at tavlen kun gælder i disse perioder.

  • Står klokkeslættene med sort eller hvid skrift, gælder disse på hverdage.
  • Er klokkeslættene sat i parentes, gælder disse på lørdage
  • Står klokkeslættene med rød skrift, gælder disse på søn- og helligdage. Husk at bl.a. 1. maj og Grundlovsdag ikke er helligdage, men i denne sammenhæng er helt almindelige dage.

Hvis der ikke er anført nogle klokkeslæt gælder tavlen altid, alle dage døgnet rundt.

Sådan skal tavlen læses

Færdselstavlen på billedet nedenunder skal læses således:

  • Den øverste tavle, hovedtavlen, betyder, at der er standsnings- og parkeringsforbud
  • Den næste tavle betyder, at standsning i forbindelse med af- og pålæsning er tilladt i tidsrummet fra kl. 09.00 til 12.00
  • Den nederste undertavle betyder, at man fra skiltet og efter må parkere i tidsrummene 12.00 - 17.00 på hverdage og 9.00 - 12.00 på lørdage, men man må højst parkere der i 1 time. Husk at anvende p-skiven.

 

Forstå skiltet

Kig ikke kun på tavlerne

Uanset skiltningen, skal du huske også at overholde de andre regler i færdselsloven. Du må f.eks. ikke parkere foran en ind- og udkørsel, standse eller parkere for tæt på vejkryds eller for tæt på en spærrelinje.

Senest opdateret 22-04-2024