Offentlig kloak

Driften af spildevand til renseanlæg og offentlig kloakering varetages af Fors A/S.

Tilslutning til kloak

Skal din ejendom tilsluttes offentlig kloak, kan du læse mere om processen i kommunens spildevandsplan. 

Frakobling af regnvand

Du må ikke selv frakoble regnvand fra det eksisterende kloaksystem. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester for at sikre, at frakoblingen sker korrekt og forsvarligt, så vi bl.a. sikre kloaksystemet mod rotter.

Læs mere om regnvand

Fors A/S

Administrationsbygningens adresse:

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
Telefon: 70 20 20 66

E-mail: fors@fors.dk
Hjemmeside: fors.dk

Man.-tors. kl. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Senest opdateret 14-04-2023