Er du kloakmester?

Skal du som kloakmester, udføre kloakarbejde på ejendomme i det åbne land i Holbæk kommune?


 
Du skal altid huske at ansøge om tilladelse til etablering af en renseløsning, inden du begynder på arbejdet

I Holbæk kommune kan du med fordel indsende ansøgninger via Byg og Miljøportalen. Har du problemer med ansøgningen eller Byg og Miljøportalen, kan du kontakte spildevandsteamet på tlf. 72 36 36 36 (spørg efter spildevandsteamet)

Når projektet er slut, skal du huske at færdigmelde dit projekt. Hvis du har ansøgt via Byg og Miljøportalen, skal du også huske at færdigmelde via Byg og Miljø. Færdigmeldingen skal som udgangspunkt indeholde en målfast tegning over det udførte arbejde, der er underskrevet og stemplet af aut. kloakmester. 

Du kan evt. benytte færdigmeldingsblanketten, som vedhæftes i projektet i Byg og Miljøportalen:

Færdigmeldningsblanket

Generelt for bundfældningstanke:

Krav til ansøgninger der indeholder en bundfældningstank:

Du skal huske at oplyse om CE-mærke, producent, model og størrelse.

Generelt for anlæg med nedsivning af spildevand:
Hvis der er tale om et anlæg med nedsivning af spildevand, om det er renset eller urenset, skal du undersøge følgende:

 • Er jorden egnet til nedsivning?
 • Afstanden fra terræn til grundvand
 • Afstand til indvinding af drikkevand og markvanding i nærheden

Nedsivningsanlæg:

Ansøgningstitler: "Nedsivning af spildevand" eller "Udledning af spildevand renset i nedsivningsanlæg"

Krav til ansøgning om nedsivningsanlæg:

 • At der er udført undersøgelser, der viser, at jordbunden er egnet til nedsivning.
 • At bunden af nedsivningsanlægget så vidt muligt placeres 2,5 meter og mindst én meter over højeste grundvandsstand
 • At afstanden til nærmeste drikkevandsboring er mindst 300 meter.
 • At afstanden til nærmeste anlæg til vandindvinding, hvor der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet, er mindst 150 meter.
 • Hvis anlægget ligger tættere end 25 meter på et vandløb, sø eller hav skal, der søges om udledningstilladelse.

Beplantet filteranlæg:

Ansøgningstitler: "Udledning af spildevand renset i beplantet filteranlæg" eller "Nedsivning i faskine af spildevand renset i beplantet filteranlæg". 

Krav til ansøgning om beplantede filteranlæg:

Et beplantet filteranlæg skal ikke overholde store afstandskrav, med mindre det kombineres med nedsivning. Hvis det er tilfældet, skal de samme krav som til nedsivningsanlæg opfyldes.

Anlægget skal placeres frit og med god afstand til eksisterende bevoksning (helst over 5 meter). Afstanden til bygninger, skel, vandløb og søer bør være over 5 meter.

Biologisk Mini-renseanlæg:

Ansøgningstitler: "Udledning af spildevand renset i minirenseanlæg" eller "Nedsivning i faskine i spildevand renset i minirenseanlæg" 

Krav til ansøgning om mini-renseanlæg:

Oplysning om producent og model af mini-renseanlægget. samt et udkast til serviceaftale.

Et biologisk mini-renseanlæg skal ikke overholde store afstandskrav, med mindre det kombineres med nedsivning. Hvis det er tilfældet, skal de samme samme krav som til nedsivningsanlæg opfyldes.

Biologisk Sandfilter:

Ansøgningstitel: Udledning af spildevand renset i biologisk sandfilter 

Krav til sandfilteranlæg:

Et biologisk sandfilteranlæg skal ikke overholde store afstandskrav, med mindre at det kombineres med nedsivning. Hvis det er tilfældet, gælder de samme krav som til nedsivningsanlæg.

Det anbefales at anlægget placeres 3-6 m fra store træer og afstanden til bygninger bør være 5 meter.  

Pileanlæg: 

Du skal være opmærksom på, at der skal gives landzonetilladelse til alle typer af pileanlæg og derfor må der påregnes længere sagsbehandlingstid, end ved andre anlæg.

Ansøgningstitler: "Etablering af pileanlæg til opsamling af spildevand" eller "Nedsivning af spildevand i åbent pileanlæg"

Krav til ansøgning om pileanlæg med membran:

 • Afstanden fra pileanlæg til indvinding af drikkevand, som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, er mindst 50 meter. 
 • Afstanden fra pileanlæg til indvinding af drikkevand, som forsyner eller har til formål at forsyne mindre end 10 ejendomme, er mindst 30 meter.
 • Afstanden fra pileanlæg til indvinding af drikkevand, som forsyner eller har til formål at forsyne en enkelt ejendom, er mindst 15 meter.
 • For pileanlæg med nedsivning, gælder de samme krav som til nedsivningsanlæg.
 • Afstanden til bygninger, skel, vandløb, søer og hav bør være over 5 meter.

Samletank:

Ansøgningstitel: Opsamling af spildevand i samletank

Krav til samletanke: 

 • Samletanken skal være typegodkendt eller kunne godkendes af Holbæk kommune.

Afstandskrav til samletank:

 • Afstanden fra samletanken til anlæg til indvinding af drikkevand, som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, er mindst 50 meter. 
 • Afstanden fra samletanken til anlæg til indvinding af drikkevand, som forsyner eller har til formål at forsyne mindre end 10 ejendomme, er mindst 30 meter.
 • Afstanden fra samletanken til anlæg til indvinding af drikkevand, som forsyner eller har til formål at forsyne en enkelt ejendom, er mindst 15 meter.
   
   
Senest opdateret 01-09-2024