Alternative renseløsninger

Det er også muligt at få tilladelse til en alternativ renseløsning. Den største forskel mellem de almindelige renseløsninger, som tidligere nævnt, og de alternative renseløsninger er, at Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledninger til de almindelige renseløsninger, men ikke til de alternative renseløsninger.

Hvad er forskellen mellem almindelige og alternative renseløsninger?

Det er muligt, at få tilladelse til alternative renseløsninger. Den største forskel mellem de almindelige renseløsninger, som tidligere nævnt, og de alternative renseløsninger er, at Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledninger til de almindelige renseløsninger, men ikke til de alternative renseløsninger. 

Krav til alternative renseløsninger

Før du kan få lov, at etablere en alternativ renseløsning, så skal der foreligge dokumentation på, at anlægget kan opfylde de rensekrav, som er gældende på din ejendom.

Muligt krav om egen kontrol

Holbæk Kommunes Spildevandsteam, kan stille krav om, at der skal være en serviceordning på den alternative renseløsning, som du ønsker at etablere. Det kan betyde, at der for eksempel kan stilles krav om, at der de første 3 år, efter at renseløsningen er etableret, skal tages 2 prøver af spildevandet, sommer og vinter. På den måde er du og kommunen sikker på at anlægget renser, som det skal.  

Hvad er der sket med Rodzoneanlæg?

Rodzoneanlæg kan have svært ved at opfylde de lovmæssige rensekrav. Ulemperne ved rodzoneanlæg er det forholdsvist store arealkrav (>5 m2 pr person) samt at anlægget ikke renser tilstrækkeligt effektivt for næringssalte. Rodzoneanlæg nitrificerer dårligt, hvorfor hovedparten af kvælstoffet i afløbet vil være på ammonium eller ammoniak form. Rodzoneanlæg kan derfor ikke anvendes, hvor der er krav til udledning af ammonium/ammoniak og krav til fjernelse af fosfor.

Du kan læse mere om rodzoneanlæg på Miljøstyrelsens hjemmeside her

Senest opdateret 16-03-2023