Beplantet filteranlæg

Et beplantet filteranlæg kan give et farverigt input i haven, der falder godt ind, og det fylder ikke for meget.

Hvad er et beplantet filteranlæg, og kan jeg anlægge et? 

Anlægget består af en bundfældningstank, en pumpebrønd og filteranlægget. Det beplantede filteranlæg bliver etableret i et udgravet hul, der fores med en tæt plastikdug. Når alt rørarbejdet er færdigt, fyldes hullet med filtersand og stenmateriale, og planterne etableres. 

Spildevandet fra din ejendom løber ud i bundfældningstanken, der skiller det faste fra det flydende. Fra bundfældningstanken pumpes spildevandet ud i fordelerrørene, der er placeret i sandlaget i det beplantede filteranlæg.

Rensningen sker ved at spildevandet siver to gange gennem sandlaget, før det opsamles i et dræn i bunden af anlægget. Herfra ledes det ud i naturen eller til nedsivning. Der findes også anlæg med integreret nedsivning.

Hvis anlægget har en fosforfældningsbrønd, sidder den efter at vandet er renset i filterdelen, men før vandet bliver ledt ud i et vandløb eller lignende.  

Et beplantet filteranlæg skal ikke opfylde store afstandskrav, medmindre det kombineres med nedsivning, hvor det skal opfylde de samme afstandskrav som et nedsivningsanlæg.

Hvis der skal være udledning fra anlægget, skal Holbæk Kommunes spildevandsteam give en udledningstilladelse.  

Flere modeller

Beplantede filteranlæg fås i flere udgaver og størrelser, alt efter om det er med eller uden aktiv-beluftning eller med integreret nedsivning. Aktiv beluftning betyder at der er en elektrisk luftpumpe, der pumper ilt ind i anlægget, hvilket gør bakteriernes nedbrydning af spildevandet bedre.

Integreret nedsivning betyder, at ikke hele bunden er tætnet af en membran, hvilket gør at det rensede spildevand kan nedsive i de dele af anlægget, hvor der ikke er membran. 

Det mindste filteranlæg på markedet til en belastning fra 5 personer fylder 4 m2 og er med aktiv beluftning, mens det mindste anlæg er på 16 m2 uden aktiv beluftning (2019). 

Start filmen, ved at trykke på pilen nederst i venstre hjørne. 

Pasning af et beplantet filteranlæg

Et beplantet filteranlæg passer næsten sig selv, når først det er anlagt. Din bundfældningstank skal tømmes mindst en gang om året og indgå i en tømningsordning. Du skal holde øje med pumperne, og om cirkulationen virker, som den skal.

Hvert andet år skal fordeler røret spules. Dette gøres efter at bundfældningstanken er tømt, derefter fyldes bundfældningstanken med rent vand, der pumpes igennem systemet og ud af fordeler rørene. Du skal også fjerne ukrudt.

Hvor synligt er et beplantet filteranlæg? 

Et beplantet filter anlæg er synligt. Der kan for eksempel vokse 1,5 m høje tagrør og gul iris i den beplantede filterdel. Anlægget er derfor meget synligt, men bliver som et bed i haven. 

Hvilke rensekrav opfylder det? 

Et beplantet filteranlæg opfylder rensekravene O (reduktion af organisk stof) og SO (reduktion af organisk stof samt nitrifikation). Det kan også opfylde SOP-rensekravet (reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation), men det kræver at spildevandet nedsives, eller at der tilføjes en fosforfældningsbrønd.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil læse mere om beplantede filteranlæg, så har Miljøstyrelsen udarbejdet en detaljeret vejledning til beplantede filteranlæg, og Holbæk Kommune har i et tværkommunalt samarbejde fået udarbejdet et fakta ark i 2013.   

Du kan hente Miljøstyrelsens vejledning til beplantede filteranlæg ved at trykke på dette link.

Du kan hente fakta arket om beplantet filteranlæg fra 2013 ved at klikke på dette link

Senest opdateret 16-03-2023