Bundfældningstank

Nej, ikke hvis der er skærpede rensekrav. En bundfældningstank er en del af en renseløsning, hvor den samler spildevandet fra din ejendom og skiller det fast fra det flydende, før spildevandet bliver renset.

Hvorfor skal jeg have en bundfældningstank?

En bundfældningstank er en tank, der mekanisk skiller det faste fra det flydende i spildevandet fra din ejendom. Det er et krav til alle nye bundfældningstanke, at de har tre kamre og er CE-mærket.

Alle gængse renseløsninger i det åbne land skal have en bundfældningstank. 

Hvis du har en ejendom uden rensekrav, og du skal have en ny bundfældningstank, skal den også opfylde de nævnte krav. Det samme gælder, hvis man laver større ændringer på for eksempel et gammelt nedsivningsanlæg.  

15. januar 2016 blev der indført nye regler og krav til bundfældningstanke i Danmark. 

Teknologisk Institut for bundfældningstanke

En gammel septiktank eller trixtank kan derfor ikke godkendes til nye anlæg, og du kan ikke få lov at genbruge den gamle tank til spildevand. Til gengæld kan du eventuelt opsamle regnvand i din gamle septik- eller trixtank, efter at den er blevet renset ved en sluttømning. 

Hvad er en bundfældningstank?

En bundfældningstank renser alt spildevandet fra dit hus mekanisk, dvs. den tilbageholder de faste dele og større partikler fra dit toilet, bad og køkken. En bundfældningstank opfylder ingen renseklasser i sig selv, og skiller kun det tykke fra det tynde.

Selv en moderne bundfældningstank renser kun spildevandet for ca. 30 % af det organiske stof samt lidt fosfor og kvælstof. Derfor skal tanken kobles med en renseløsning, hvis din ejendom ligger i et område med rensekrav. Det kan for eksempel være et nedsivningsanlæg, et beplantet filteranlæg, et biologisk minirenseanlæg, et sandfilteranlæg eller et pileanlæg.       

Bundfældningstanken beskytter også dit biologiske renseanlæg mod tilstopning.

                                          

Pasning af en bundfældningstank

En bundfældningstank skal  tømmes en gang om året af en slamsuger, hvis der er tale om helårsbeboelse. Hvis din bundfældningstank ikke bliver tømt regelmæssigt, falder renseeffekten i tanken. Hvis den tømmes meget sjældent, vil den komme til at virke som en gennemløbsbrønd, og den mister derfor sin effekt.

Det er vigtigt, at indholdet tilbageholdes i tanken og ikke havner ude i et vandområde. Du skal derfor være tilmeldt en tømningsordning.

En bundfældningstank skal udluftes for at undgå lugtgener. Du kan spørge din kloakmester til råds om, hvordan det kan undgås, hvis du har problemer.

I Holbæk kommune, er det Fors A/S der har den kommunale tømningsordning, og prisen for en årlig tømning er fra 730,30 kr. inkl. moms (tal fra 2023). Du finder Fors' nye prisblad på nedenstående link:

Fors A/S prisblad fra 2024 

Krav til bundfældningstanken 

De gamle septiktanke eller trixtanke opfylder ikke de krav, der er gældende i dag.

En godkendt bundfældningstank skal: 

  • være opdelt i 3 kamre,
  • være CE-mærket 

Det anbefales desuden at en bundfældningstank:

  • har en størrelse på mindst 2 kubikmeter,
  • opfylder særlige krav til styrke, tæthed og funktion og 
  • er lette at tømme for slam

Hvis du bygger om eller ændrer afløbsforholdene på din ejendom, kræver det, at dit anlæg bliver opdateret:

Eksempel: hvis en gammel sivebrønd skiftes ud med moderne sivestrenge, kræver det en ny nedsivningstilladelse. For at kunne opfylde kravene til en ny nedsivningstilladelse, kræver det en ny bundfældningstank der lever op til de nye krav.

Husk at du skal ansøge om ny tilladelse til din renseløsning, hvis du ændrer en større del af anlægget, og det eksisterende anlæg ikke lever op til nutidens krav.  

Yderligere information

Holbæk kommune har i et tværkommunalt samarbejde, fået udarbejdet et fakta ark i 2013. Vær opmærksom på, at priserne kan være steget. 

bundfaeldningstank-faktark

 

Senest opdateret 16-03-2023