Pileanlæg

Det grønne renseanlæg, der kræver en del plads i haven, men giver mulighed for at slippe for afledningsafgiften.

Hvad er et pileanlæg, og kan jeg anlægge et? 

Et pileanlæg kan etableres, som et helt lukket anlæg, hvor vandet kun forsvinder ved fordampning. Når det er tilfældet, er der ikke særlige store afstandskrav der skal overholdes, da der ingen udledning af spildevand er.

Et pileanlæg kan også etableres med nedsivning. Hvis det er tilfældet, gælder de samme afstandskrav, som ved etablering af et nedsivningsanlæg. 

Det gælder for begge anlæg, at der skal være en bundfældningstank, der skiller det faste fra det flydende før det bliver pumpet over i pileanlægget. 

Rensningen af spildevandet forgår ved, at pilebuskene optager spildevandet og fjerner nogle af de forurenende stoffer, mens vandet fordamper gennem bladene. Resten omsættes af mikroorganismer eller bindes i jorden.

Det er vigtigt, at anlægget etableres på fladt terræn og at det sker i foråret, da pilebuskene skal slå rod og komme i god vækst den første sommer.

Start filmen, ved at trykke på pilen nederst i venstre hjørne. 

 

 

Hvor synligt er et pileanlæg? 

Anlægget er meget synligt og kræver meget plads. Det er typisk 8 meter bredt og 25-30 meter langt. Det fremstår som et vådt område med pilebuske/træer, som med årene godt kan blive op til 4-5 meter høje buske. Størrelsen afhænger af, hvor meget spildevand, der ledes til anlægget og hvor meget sol anlægget får.

Pasning af et pileanlæg

Et pileanlæg kræver arbejde i forbindelse med pasningen. Det er vigtigt at holde pileanlægget fri for ukrudt, især i etableringsåret. Pilen skal holdes, som store buske med mange blade og grene. På den måde er planterne bedst i stand til at optage og fordampe spildevandet. Dette gøres ved at beskære pilen. Beskæringen forhindrer også pilen i, at blive til træer med store rødder.

Hvert år i januar/februar skal en tredjedel af pilene skæres ned til 15 cm. Vælger du at skære halvdelen ned, kan beskæring udelades hvert 3. år. Anlægget skal eventuelt efterplantes i løbet af foråret.

I etableringsåret kan der være risiko for opstuvning af vand (både spildevand og nedbør) i anlægget. Vandet skal fjernes for at undgå overløb, og at jorden i og omkring anlægget, falder sammen.  Hvis du blive  nødsaget til at fjerne vand fra anlægget, skal dette gøres af en autoriseret slamsuger, og efterfølgende bringes til et renseanlæg. 

Du skal løbende holde øje med pumpen og sikre, at den fungerer samt at spule fordelerrørene i anlægget ca. hvert andet år. 

Hvilke rensekrav opfylder et pileanlæg?

Anlægget opfylder SOP-rensekravet, både hvis det er lukket, og hvis det er med nedsivning. 

Yderligere oplysninger

Hvis du vil læse mere om pileanlæg, så har Miljøstyrelsen udarbejdet en detaljeret vejledning til pileanlæg, og Holbæk Kommune har i et tværkommunalt samarbejde fået udarbejdet et fakta ark i 2013.

Du kan læse om Miljøstyrelsens vejledning til pileanlæg, ved at trykke på dette link.

Du kan læse fakta ark fra 2013 om pileanlæg, ved at trykke på dette link.

 

Senest opdateret 16-03-2023