Skal Fors A/S lave det for dig?

Du kan ansøge om kontraktligt medlemskab hos Fors A/S, så udføre og vedligeholder de spildevandsanlægget på din ejendom.

Kontraktligt medlemskab hos Fors A/S

Når Holbæk Kommune sender dig et påbud, skal kommunen tilbyde dig muligheden for kontraktligt medlemskab hos Fors A/S og orientere dig om, hvordan Fors A/S vil sikre, at rensekravet bliver opfyldt. Ved at acceptere medlemskabet, anlægger og overtager Fors A/S ansvaret for spildevandsrensningen på din ejendom. 

Du skal dog selv stå for at etablere og vedligeholde en bundfældningstank og betale et tilslutningsbidrag på 47.037,29 kr,- inkl. moms (tal fra 2024) og herefter løbende afledningsbidrag 44.79 kr,- ink. moms (tal fra 2024). Den samlede prisoversigt kan også ses på Fors A/S' hjemmeside.

Tilbuddet kan kun gives til helårsboliger (herunder landbrugsejendomme), hvorfra der alene afledes husspildevand. Tilbuddet gælder ikke sommerhuse og erhvervsejendomme.

Helårsboliger med fællesprivate spildevandsanlæg, vil heller ikke modtage tilbuddet.

Opsigelse af kontraktligt medlemskab

Du kan som grundejer opsige det kontraktlige medlemskab med et års varsel, mod at du tilbagebetaler det økonomiske mellemværende mellem dig og Fors A/S. Efterfølgende har du som grundejer selv forpligtigelsen til at vedligeholde anlægget og overholde ejendommens rensekrav til spildevandet.

Afdragsordning på tilslutningsbidraget, Fors A/S

Du kan ansøge Fors A/S om, at opnå en afdragsordning på maksimalt 3 år i for hold til at betale tilslutningsbidraget.

Tag kontakt til Fors A/S for at ansøge om dette. Du kan kontakte Fors A/S på mail: fors@fors.dk eller på telefon: 70 20 20 66.  

Senest opdateret 01-09-2024