Her kan du læse om, hvilke opgaver der er forbundet med at modtage et påbud om forbedret renseløsning på din ejendom.

Et typisk forløb om forbedret renseløsning

hvis du selv går i gang med arbejdet, før du modtager orienteringsbrev fra kommunen, vil et almindeligt forløb se ud som følgende:

 

 

Kommunen skal indhente oplysninger om din nuværende renseløsning.

Du vil modtage et brev, hvor vi beder dig om at indtegne kloakforholdene på din ejendom, så spildevandsteamet kan sammenligne dem, med de eventuelle oplysninger vi har i arkivet.

Du bliver bedt om at angive på et kort, hvordan dit spildevand håndteres i dag. 

Du vil samtidig få tilsendt en vejledning til, hvordan du kan tegne din nuværende renseløsning på din ejendom. 

Hvis din renseløsning ikke har udledning til et vandløb eller sø og Holbæk kommune ikke ligger inde med tilfredsstillende dokumentation på dette, skal der en autoriseret kloakmester ud på din ejendom og bekræfter det med en kloaktegning. 

Hvis din renseløsning ikke lever op til rensekravet, vil du modtage et varsel om at du vil blive påbudt at lave en forbedret renseløsning på din ejendom der opfylder dette krav.

Du modtager et varsel af påbud om forbedret spildevandsrensning.

Hvis Holbæk Kommune konstaterer, at din ejendom skal have en forbedret renseløsning, modtager du først et skriftligt varsel med en varslingsperiode på en måned.

Sammen med varslet modtager du som grundejer en kort gennemgang af forløbet.

I varslet er der også en miljøteknisk redegørelse, hvor Holbæk Kommune beskriver afløbsforholdene på din ejendom, herunder hvilket vandløb eller sø, spildevandet fra din ejendom formodes at udledes til.

I varslingsperioden har du som borger mulighed for, at komme med indsigelser mod det varslede påbud og eventuelt ansøge om at få adgang til afdragsordningen.

Varslet indeholder også et tilbud om kontraktligt medlemskab af Fors A/S. Du kan løse mere om kontraktligt medlemskab under fanen Kontraktligt medlemskab.

Du modtager et påbud, hvor du indenfor en to årig periode, skal etablere en forbedret renseløsning på din ejendom

Holbæk Kommune sender dig et påbud om at etablere en forbedret spildevandsrensning på din ejendom, hvis din nuværende løsning ikke lever op til kravene. 

Påbudsfristen er to år, fra du modtager påbuddet, til du kan få etableret og færdigmeldt en ny renseløsning, der opfylder rensekravet for dit område. 

Du skal vælge en renseløsning, der passer til dit behov, og opfylder rensekravet.

Det er dig som grundejer, der skal kontakte en autoriseret kloakmester, der skal stå for udførelsen af din nye renseløsning.                                                                                                              

Tal med kloakmesteren om, hvilken renseløsning der passer bedst i forhold til dine behov, og samtidig opfylder rensekravet. 

Husk, at det altid er en god ide at indhente flere tilbud end et. 

Kommunens spildevandsteam skal give tilladelse til anlægget, inden arbejdet påbegyndes.

Det er vigtigt, at du eller kloakmesteren søger om tilladelse hos Holbæk Kommunes spildevandsteam, FØR du etablerer et nyt anlæg. Spildevandsteamet skal først vurdere, om der kan gives tilladelse til det anlæg, du gerne vil have.

Du kan indsende din ansøgning igennem Byg og Miljøportalen på bygogmiljoe.dk.

Din kloakmester kan finde hjælp til at ansøge på siden; "Er du kloakmester?" eller ved at kontakte spildevandsteamet på tlf. 72 36 82 37 

 

Du skal have tilladelse fra spildevandsteamet, førend du kan påbegynde arbejdet.

Når tilladelsen er givet, kan du og kloakmesteren gå i gang med at etablere den renseløsning, I er blevet enige om, er den rigtige for din ejendom.

Når arbejdet er færdigt, er det meget vigtigt at det færdigmeldes til Holbæks Kommunes spildevandsteam

Når kloakmesteren har etableret anlægget, er det meget vigtigt at han indsender en færdigmelding af det udførte kloakarbejde.

Kloakmesteren går ind i det projekt, der er oprettet på din ejendom, i Byg og Miljøportalen. Her vedhæfter han en stemplet målfast kloaktegning ”som udført” og færdigmelder projektet.

Herefter kan Holbæk Kommune opdaterer BBR-afløbskoden på din ejendom, så den rigtige renseløsning fremgår, og sagen afsluttes.

Hvis du ikke får etableret en forbedret renseløsning på din ejendom inden påbudsfristen udløber, ikke for overholdt en eventuel udsættelse af påbudsfristen eller du slet ikke har taget kontakt til spildevandsteamet, vil Holbæk Kommune varsle politianmeldelse. Hvis Holbæk Kommune ikke har hørt noget efter fristen af varsling af politianmeldelsen udløber, vil sagen blive anmeldt til politiet.