Boligindretning

Hvis du har en varig nedsat funktionsevne, kan du søge om hjælp til boligændringer. Læs her, hvad der kræves.

Øvrige vilkår

Du kan søge om støtte til ændring i din bolig, hvis du har en varig nedsat funktionsevne og ændringen er nødvendig for at gøre din bolig bedre egnet som opholdssted.

  • Hjælpen kan ydes uanset boligtype.
  • Hjælpen ydes i eget hjem, der hvor man varigt opholder sig. Boligindretning vedrører murer- og nagelfaste genstande.
  • Der skal søges, inden man går i gang med ændringer, og der skal foreligge bevilling.
  • Udgifterne skal være rimelige i forhold til de opnåede brugsmæssige fordele.
  • Der kan være tale om reetablering efter nærmere fastsatte betingelser, der aftales inden, man går i gang med boligændringen.
  • Reetablering af ejerbolig sker kun helt undtagelsesvis.

Det kan f.eks. dreje sig om hjælp til ændring af adgangsforhold, ramper og fjernelse af dørtrin, opsætning af greb, ændringer i køkken og badeværelse.

Der er frit leverandørvalg, men er hjælpemidlet dyrere end det Holbæk Kommune kan anskaffe det til, skal du selv betale for merudgiften.

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte terapeuterne på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00 - 11.00 på hverdage eller via digital post på borger.dk eller din E-boks.

Post kan sendes til:

Holbæk Kommune
Sundhed og Forebyggelse, Hjælpemidler
Ved Faurgården 7
4300 Holbæk

Boligindretning bevilliges efter lov om social service §116.

Boligindretning skal søges digitalt via borger.dk ved at klikke her:

 

Senest opdateret 18-04-2024