Forbrugsgoder

I nogle tilfælde kan et forbrugsgode fungere som et hjælpemiddel, som du kan få støtte til.

Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelige forretninger og ikke er særligt fremstillet for at afhjælpe en funktionsnedsættelse. 

I nogle tilfælde kan et forbrugsgode fungere som et hjælpemiddel, og du kan derfor få hjælp til anskaffelsen. Et eksempel på forbrugsgode er et 3-hjulet el-køretøj.

Nogle forbrugsgoder er det så almindeligt at anskaffe sig, at der ikke kan ydes støtte til dem - det kan eksempelvis være almindelige stole, senge, tv-apparat, vaskemaskine mv., der normalt findes i ethvert hjem, der måtte ønske det.

Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder under 500 kr.

Hjælp til forbrugsgode ydes almindeligvis som et tilskud på 50 % af standardprisen, som Holbæk Kommune har fastsat. I de tilfælde hvor forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, kan forbrugsgodet ydes som et udlån. Medmindre forbrugsgodet ydes som et udlån vil det være din ejendom, og du skal udover drift og vedligeholdelse selv sørge for reparation og udskiftning.

Dine økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få bevilget et forbrugsgode.

For at få hjælp til anskaffelse af et forbrugsgode skal du opfylde de samme betingelser, som for at få tildelt et hjælpemiddel. Det betyder, at du skal have en varig funktionsnedsættelse, og det vurderes, at der er tale om en væsentlig daglig lettelse eller, at det er en forudsætning for, at du kan udføre dit erhverv.

Der kan ikke ydes støtte til forbrugsgoder efter lov om social service, hvis forbrugsgodet skal anvendes som arbejdsredskab i dit erhverv.

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte terapeuterne på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00 - 11.00 på hverdage eller via digital post på borger.dk.

Post kan sendes til:

Holbæk Kommune
Sundhed og Forebyggelse, Hjælpemidler
Ved Faurgården 7
4300 Holbæk

Forbrugsgoder ydes efter Lov om social service § 113.

Forbrugsgoder skal søges digitalt via borger.dk ved at klikke her:

Senest opdateret 18-04-2024