Høreapparat - Den kommunale høreomsorg

Bruger du høreapparat, kan du få hjælp til vedligeholdelse og vejledning i at bruge dit høreapparat mest optimalt.

Den kommunale høreomsorg

Hvis du har behov for at få hjælp til løbende vedligeholdelse af dit høreapparat, kan du kontakte en af kommunens hjemmeplejedistrikter. Her er medarbejderne klar til at kunne hjælpe med simple problemer, og de kan vejlede dig, hvis du har brug for mere hjælp angående dit høreapparat. Hjælpen udføres som udgangspunkt i en af vores sygeplejeklinikker. Hvis du er bosiddende på et af vores plejecentre, skal du efterspørge hjælpen der.

Kontaktoplysninger hjemmeplejedistrikter:

Hjemmeplejegruppe Stenhusvej
Stenhusvej 21 kld.
4300 Holbæk
Tlf.: 72 36 36 69

Hjemmeplejegruppe Svinninge
Byparken 2
4520 Svinninge
Tlf.: 72 36 36 54

Hjemmeplejegruppe Tølløse
Mostparken 1, 1 tv.
4340 Tølløse
Tlf.: 72 36 36 62

Hjemmeplejegruppe St. Merløse
Mostparken 1, 1 tv.
4340 Tølløse
Tlf.: 72 36 36 63

Hjemmeplejegruppe Orø
Elnebjergvej 33
4305 Orø
Tlf.: 72 36 36 61

Hjemmeplejegruppe Elisabethcentret Team 1
Carl reffsvej 2
4300 Holbæk
Tlf.: 72 36 36 68

Hjemmeplejegruppe Elisabethcentret Team 2
Carl Reffsvej 2
4300 Holbæk
Tlf.: 72 36 36 67

Hjemmeplejegruppe Roskildevang og Vipperød
Faurgården 7
4300 Holbæk
Tlf.: 72 36 36 64

Hjemmeplejegruppe Ladegården
Faurgården 7
4300 Holbæk
Tlf.: 72 36 36 66

Hjemmeplejegruppen Mørkøv
Rosenvænget 100
4440 Mørkøv
Tlf.: 72 36 36 57

Hjemmeplejegruppe Jyderup
Rosenvænget 100
4440 Mørkøv
Tlf.: 72 36 36 58

Hjemmeplejegruppe Mårsø
Gl. Tuse Næs Vej 15 A
4300 Holbæk
Tlf.: 72 36 36 77

Hjemmeplejegruppe Regstrup
Hovedgaden 36
4420 Regstrup
Tlf.: 72 36 36 56

Du kan kontakte hjemmeplejegrupperne i tidsrummet 07.00 - 13.00

For at kunne blive indstillet til et høreteknisk hjælpemiddel, skal du rette henvendelse til CSU i Slagelse for en nærmere udredning.

CSU-Slagelse
Rosenkildevej 88B
4200 Slagelse

Tlf. 58 57 90 90 – dagligt kl. 9-11
Mail: csuhoere@slagelse.dk
SMS: 51 56 36 96

Kriterier for bevilling

  • Du har en indstilling fra en hørekonsulent fra CSU.
  • Du lider af en varig nedsat hørefunktion.
  • Hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.
  • Hjælpemidlet kan lette din daglige tilværelse i hjemmet.

Hvis du har brug for at bestille tyndslanger og voksfiltre ved den enkelte høreapparat fabrikant, skal du kigge i de papir du fik udleveret sammen med høreapparatet. Her vil du kunne finde adresser og telefonnumre. 

Senest opdateret 07-11-2023