Kropsbårne hjælpemidler

I Hjælpemiddelafdelingen kan du søge om kropsbårne hjælpemidler. Når du søger om et kropsbårent hjælpemiddel, har vi altid brug for lægeoplysninger. Sagsbehandlingsfristen for din ansøgning er på ny-ansøgninger op til 6 uger samt op til 3 uger på gen-ansøgninger.

Herunder kan du se en liste over de mest almindelige kropsbårne hjælpemidler. Hvis du klikker på det enkelte hjælpemiddel, kan du læse mere om produktet, kriterier for bevilling og sagsforløbet.

Du kan søge om kropsbårne hjælpemidler på borger.dk

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, har du mulighed for at udskrive et ansøgningsskema til kropsbårne hjælpemidler. Ansøgningsskemaet kan du finde ved at klikke her.

Hvis du skal have udskiftet et hjælpemiddel, skal du udfylde et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet kan du finde ved at klikke på her.

Bleer bliver bevilget efter lov om social service § 112

Kriterier for bevilling

 • Der ydes støtte til anskaffelse af bleer, når der er tale om en varig lidelse.

 • Du skal være udredt/behandlet via egen læge eller sygehus.

Sagsforløb

 • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk

 • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra sygehus eller egen læge.

 • Hvis du er berettiget, modtager du en bevilling til dig selv, hvorefter du kan kontakte den nedenstående leverandør.

 • Vi har leverandøraftale med nedenstående leverandør, men du har frit leverandørvalg jfr. SEL § 112 stk. 3.

  Hvis du vælger at benytte dig af frit leverandørvalg, kan der forekomme en egenbetaling.

Tena
Essity Denmark A/S
Health & Medical Solutions
Gydevang 33
3450 Allerød
Tlf. 48 16 82 10 Mandag til fredag mellem kl. 9.00-15.00

Sagsbehandlingsfristen er op til 3 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte kontinens sygeplejerskerne på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00-9.00 på hverdage.

Brystproteser bevilges efter lov om social service § 112.

Kriterier for bevilling

 • Bortoperation af det ene eller begge bryster.
 • Delproteser efter en konkret vurdering af de fysiske og kosmetiske gener efter en operation, der bevarer en del af brystet.
 • Kvinder der af andre grunde mangler det ene eller begge bryster.

Bemærkninger

Der yders ikke tilskud til brystproteser, der indopereres. Her henvises til sygehuset.

Der ydes ikke tilskud til særlige Bh´er eller badedragter.

Hvis du tidligere har haft en løbende bevilling, er denne ikke gældende mere. Du skal derfor søge om brystproteser på Borger.dk.
Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, kan du rekvirere et ansøgningsskema ved at kontakte Hjælpemiddelafdelingen på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00 - 11.00 på alle hverdage.

Udskiftningsinterval

Der kan bevilges 1 stk. og evt. 1 stk. til skiftebrug hver 12. måned.

Sagsforløb

 • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk - uanset om det er en ny ansøgning eller en genansøgning.
 • Ved en førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra sygehuset.
 • Hvis du er berettiget, modtager du en bevilling.

Leverandøraftale

 • Holbæk Kommune har leverandøraftale med nedenstående leverandør.

BandaGisten Forssling & Co A/S
Ahlgade 6
4300  Holbæk
Tlf. 59 44 30 90
www.bandagisten.dk

 • Du har mulighed for at vælge frit leverandørvalg jf. lov om social service § 112 stk. 3.
 • Hvis du vælger at benytte dig af det frie leverandørvalg, kan der forekomme en egenbetaling.
 • Ved brug af anden leverandør, skal der sammen med ansøgningsskemaet fremsendes et prisoverslag til Hjælpemiddelafdelingen, hvoraf den samlede pris fremgår samt mærke, artikelnummer, 1-lags/2-lags/3-lags, selvsiddende brystprotese eller til lomme.

Sagsbehandlingsfristen er op til 6 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00-11.00 på hverdage.

Der bevilges efter lov om social service § 112

Diabetes 1

 • Der ydes støtte til anskaffelse af sprøjter, kanyler, insulinpen, fingerprikker og teststrimler samt 50 % til blodsukkermåleapparat.
 • Der ydes IKKE tilskud til kanylebokse.

Kriterier for bevilling

Testmaterialer til diabetes 1 kan ydes ved:

 • Insulinkrævende diabetes.
 • Kombinationsbehandling af insulin og tabletter.

Diabetes 2

 • Der ydes støtte til anskaffelse af 150 stk. teststrimler samt 150 stk. fingerprikker (lancetter) om året.

Kriterier for bevilling

Testmaterialer til diabetes 2 kan ydes ved:

 • Tabletbehandlet diabetes.

Sagsforløb

 • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk
 • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra sygehus eller egen læge.
 • Hvis du er berettiget, modtager du en bevilling, hvorefter du kan kontakte nedenstående leverandør.
 • Vi har leverandøraftale med nedenstående leverandør, men du har frit leverandørvalg jfr. SEL § 112 stk. 3.
 • Hvis du vælger at benytte dig af frit leverandørvalg, kan der forekomme en egenbetaling.

ONEMED A/S
Kappa 3
8382 Hinnerup
Kundeservice Tlf. 86 10 91 09

Åbningstiden til ONEMED A/S kundeservice er mandag til torsdag kl. 8–16 og fredage kl. 8–15

Ventetiden kan her være op til 10 minutter. 

Sagsbehandlingsfristen på disse ansøgninger er op til 3 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00-11.00 på hverdage.

Der bevilges efter lov om social service § 112

Et hørehjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe følgerne af stærkt nedsat hørelse.

For at kunne blive indstillet til et høreteknisk hjælpemiddel, skal du rette henvendelse til CSU i Slagelse for en nærmere udredning.

CSU-Slagelse
Norgesvej 14
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 57 60

Kriterier for bevilling

 • Du har en indstilling fra en hørekonsulent fra CSU
 • Du lider af en varig nedsat hørefunktion
 • Hjælpemidlet kan lette din daglige tilværelse i hjemmet

Bemærk

Hørehjælpemidlet bevilges som udlån.

Sagsforløb

 • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge en indstilling fra en hørekonsulent fra CSU-Slagelse
 • Hvis du er berettiget, modtager du en bevilling og en kopi af bevillingen vil blive sendt til den valgte leverandør

Sagsbehandlingsfristen er op til 6 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00-11.00 på hverdage.

Der bevilges efter lov om social service § 112

 • Der kan bevilges individuelt tilpassede eller færdigfremstillede bandager - eventuelt med tilpasning.
 • Der kan bevilges reservebandager af hygiejniske hensyn.

Kriterier for bevilling

 • Bandagerne kan ydes, når det anses for dokumenteret, at alle behandlingsmuligheder er udtømte, og at lidelsen er varig.
 • Det er en forudsætning, at det konkrete hjælpemiddel i væsentlig grad gør hverdagen lettere for dig.
 • Der ydes IKKE bandage til sportsudøvelse.

Sagsforløb

 • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk
 • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra sygehus eller egen læge.
 • Hvis du er berettiget modtager du en bevilling samt en kopi til leverandøren.
 • Der er frit leverandørvalg jfr. SEL § 112 stk. 3.

Sagsbehandlingsfristen er op til 6 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00-11.00 på hverdage.

Der bevilges efter lov om social service § 112

Kriterier for bevilling

 • Der ydes støtte til anskaffelse af kateter, når der er tale om en kronisk lidelse. Du skal være udredt/behandlet via egen læge eller sygehus.

Bemærk
Der ydes IKKE tilskud til handsker, vaskeklude, saks, affaldsposer.


Sagsforløb

 • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk
 • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra sygehus eller egen læge.
 • Hvis du er berettiget, modtager du en bevilling, hvorefter du kan kontakte den nedenstående leverandør.
 • Vi har leverandøraftale med nedenstående leverandør, men du har frit leverandørvalg jfr. SEL § 112 stk. 3.
 • Hvis du vælger, at benytte dig af frit leverandørvalg, kan der forekomme en egenbetaling.

ABENA A/S
Egelund 35
6200 Aabenraa
Tlf. 74 31 18 18

Sagsbehandlingsfristen er op til 3 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00-9.00 på hverdage.

Der bevilges efter lov om social service § 112

En knæskinne/knæbandage ydes kun, hvis alle behandlingsmuligheder er udtømte.

Kriterier for bevilling

 • Medført lidelse i form af abnormt løse knæskaller.
 • Særligt ustabilt knæ, hvor operation ikke kan foretages (f.eks. på grund af alder). Her kan der opstå vedvarende tendens til knæsvigt, dvs., at knæet pludselig bøjer sammen og pågældende måske falder.
 • Don Joy-skinne bevilges kun, hvor der er tale om læsion af både forreste korsbånd og læsion af det bagerste korsbånd, eventuelt med læsion af ledkapsler og/eller side-ledbåndene og hvor operation ikke kan foretages.

Bemærk

 • Der ydes IKKE knæskinner/knæbandager til sportsudøvelse.
 • Alternativet til bandagen vil være enten stivgørelse af leddet eller permanent brug af knækapsel.

Sagsforløb

 • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk
 • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra sygehus eller speciallæge.
 • Hvis du er berettiget, modtager du en bevilling samt en kopi af leverandøren.
 • Der er frit leverandørvalg jfr. SEL § 112 stk. 3.

Sagsbehandlingsfristen er op til 6 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00-11.00 på hverdage.

Kompressionshjælpemidler bevilges efter lov om social service § 112.

 • Der ydes støtte til kompressionsstrømper, -bukser, -ærmer, -handsker og -veste.
 • Kompressionshjælpemidler kan være med forskellig trykeffekt afhængig af sygdommen.
   

Kriterier for bevilling

Kompressionshjælpemidler kan ved svære varige kredsløbslidelser ydes ved:

 • Svære grader af åreknuder (varicer), som ikke forsvinder efter fornøden behandling.
 • Varige følger efter blodpropper i ben og arme.
 • Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling.
 • Kronisk ødem (væske) i benene på grund af en varig utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar.

Bemærk

 • Kompressionshjælpemidlerne skal afhjælpe en svær varig kredsløbslidelse.
 • Der ydes ikke tilskud til støttestrømper og antiembolistrømper (efter operation), som anvendes ved lettere benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser samt mindre åreknuder under graviditet.

 Udskiftningsinterval

 • Der kan bevilges 1 stk./1 par samt tilsvarende til skiftebrug hver 12. måned.
   

Sagsforløb på kompressionsstrømper, kompressionsærmer og kompressionshandsker

Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk, uanset om det er en ny ansøgning eller en genansøgning. Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, kan du rekvirere et ansøgningsskema ved at kontakte Hjælpemiddelafdelingen på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00 - 11.00 alle hverdage eller udskrive det ved at trykke her.

 • Ved en førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra sygehus eller egen læge.
 • Hvis du er berettiget, vil du få tilsendt en bevilling og du kan derefter selv kontakte leverandøren for bestilling af tid til måltagning af kompressionsstrømper, kompressionsærmer og -handsker.
 • Måltagning foregår i en af leverandørens egne klinikker. Adressen for måltagning oplyses i forbindelse med bestilling af tid til måltagningen.
 • Har du ikke brug for at få taget nye mål, kan du ringe til leverandøren for bestilling af kompressionsstrømper, kompressionsærmer og -handsker efter gamle mål.

Leverandøraftale

Holbæk Kommune har aftale med nedenstående leverandør på kompressionsstrømper, kompressionsærmer og - handsker.

Reamed
Vilhelmsborgvej 16
7700 Thisted
Tlf. 96 19 03 09 mellem kl. 9.00 - 15.00

Du har mulighed for at vælge frit leverandørvalg jf. lov om social service § 112, stk. 3. Hvis du vælger at benytte dig af frit leverandørvalg, skal du kontakte den leverandør, du ønsker at benytte og bede dem fremsende et prisoverslag til Hjælpemiddelafdelingen. Benytter du dig af det frie valg af leverandør, kan der forekomme en egenbetaling. 

Sagsforløb på kompressionsveste

 • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk uanset, om det er en ny ansøgning eller en genansøgning.
 • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra sygehus eller egen læge.
 • Der er ikke leverandøraftale med ReaMed på kompressionsveste.

 Sagsbehandlingsfristen på kompressionshjælpemidler er op til 6 uger.

For yderligere oplysninger, kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00 - 11.00 alle hverdage.

Der bevilges efter lov om social service § 112

 • Et støttekorset er et ortopædisk hjælpemiddel, som har en korrigerende, aflastende eller støttende funktion.
 • Der kan bevilges individuelt tilpassede eller færdigfremstillede korsetter eventuelt med tilpasning. Der kan bevilges reservekorset blandt andet af hygiejniske hensyn.

Kriterier for bevilling

 • Svære slidgigtforandringer i rygsøjlen.
 • Degeneratio disci intervertebralis. Degeneration af båndskive (discus) i rygsøjlens lændedel. (Lidelsen medfører risiko for tryk på nerverødder og udvikling af slidgigt. Lidelsen er normalt ikke tilgængelig for operativ behandling. Bemærk: Lidelse degeneration disci intervertebralis må ikke forveksles med diskusprolaps, som vil kunne diagnosticeres ved myelografi/CT-scanning af lænderyggen).
 • Scoliosis. Skævhed af rygsøjle med rotation og krumning til siden.
 • Spondylolisthesis. Fremadglidning af ryghvirvel i forhold til hvirvlen nedenfor, hvor kirurgisk behandling ikke har givet tilfredsstillende resultat eller ikke kan gennemføres.
 • Osteoporose. Knogleskørhed.
 • Muskeldystrofi. Svind af rygmuskulatur.

Bemærk

 • Der ydes IKKE støttekorsetter, der bruges som led i behandling. F.eks. til midlertidig korrektion.
 • Der kan søges om reparation af et allerede bevilget korset.
 • Ved kropsforandringer som følge af f.eks. udvikling af lidelsen, vægtændringer, kan der bevilges et nyt korset.
 • Det er en betingelse, at alle behandlingsmuligheder er udtømte.

Sagsforløb

 • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk
 • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra sygehus eller speliallæge.
 • Hvis du er berettiget, modtager du en bevilling samt en kopi til leverandøren.
 • Der er frit leverandørvalg jfr. SEL § 112 stk. 3.

Sagsbehandlingsfristen er op til 6 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00-11.00 på hverdage.

Der bevilges efter lov om social service § 112

 • Der kan ydes støtte til anskaffelse af fodindlæg, hvis du har en varig svær foddeformitet, og et indlæg i væsentlig grad vil afhjælpe dette.

Kriterier for bevilling

Følgende indikationer kan berettige dig til et fodindlæg.

 • Leddegigt med svært forfodsfald og tå deformiteter (indlæg evt. suppleret med gængesål).
 • Sårdannelse med risiko for sår i fodsålen som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet/kredsløbsinsufficiens).
 • Svært forfodsfald, klostillede tæer, hammertæer, deforme led- hoveder på mellemfods-knoglen ved samtidigt dårligt blodomløb.
 • Stiv forfod, medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske led- betændelser eller leddegigt.
 • Erhvervet platfod som følge af degeneration.
 • Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen.
 • Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse f.eks. svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). Der kan således ikke ydes hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn.

Udskiftningsinterval

Der kan bevilges 1 par fodindlæg hver 12. måned.

Sagsforløb

 • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk.
 • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra en speciallæge (kirurg, ortopæd eller en reumatolog).
 • Hvis du er berettiget, modtager du en bevilling, hvorefter du kan kontakte nedenstående leverandør.
 • Vi har leverandøraftale med nedenstående leverandør, men du har frit leverandørvalg jfr. SEL § 112 stk. 3.
 • Hvis du vælger, at benytte dig af frit leverandørvalg, kan der forekomme en egenbetaling.

Sahva A/S
Nykær 68
2605 Brøndby
Tlf. 70 11 07 11 

Sagsbehandlingsfristen på genbevilling er på op til 6 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00-11.00 på hverdage.

Der bevilges efter lov om social service § 112.

 • Ved ortopædisk fodtøj forstås individuelt fremstillet fodtøj (herunder fodtøj med træbund) og særligt fabriksfremstillet fodtøj, der tilgodeser en foddeformitet eller benyttes i forbindelse med bandagering (kapselsko).
 • Der vil kunne ydes hjælp til cromfri sko til personer, der er overfølsomme over for f.eks. limstoffer og stoffer i forbindelse med garvningsprocesser i almindeligt fodtøj.

Kriterier for bevilling

 • Leddegigt med svært forfodsfald og tå deformiteter (indlæg evt. suppleret med gængesål).
 • Sårdannelse med risiko for sår i fodsålen som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet/kredsløbsinsufficiens).
 • Svært forfodsfald, klostillende tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglen ved samtidigt dårligt blodomløb.
 • Stiv forfod, medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske led-betændelser eller leddegigt.
 • Erhvervet platfod som følge af degeneration.
 • Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen.
 • Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad, efter særlig begrundelse f.eks. svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). Der kan således ikke ydes hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn.

(bekendtgørelse nr. 687 af 15. august 2007, § 9)

Bemærk

Ved førstegangsbevillinger kan det anbefales, at reservefodtøj først bevilges/anskaffes efter 3 måneders forløb af hensyn til eventuelle tilpasningsproblemer.

Udskiftningsinterval

Der vil normalt kunne bevilges udskiftning hver 18. måned.

Egenbetaling

Der er en egenbetaling på fodtøj som i 2024 er kr. 1010,00 pr. par til voksne og kr. 560,00 pr. par til børn.

Sagsforløb

 • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk.
 • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra en speciallæge (kirurg, ortopæd eller en reumatolog).
 • Ved genansøgning skal der fremsendes prisoverslag fra den leverandør, du ønsker at benytte.
 • Hvis du er berettiget, modtager du en bevilling, hvorefter du kan kontakte leverandøren.
 • Vi har leverandøraftale med nedenstående leverandør, men du har frit leverandørvalg jfr. SEL § 112 stk. 3.
 • Hvis du vælger at benytte dig af frit leverandørvalg, kan der forekomme en egenbetaling.

Sahva A/S
Nykær 68
2605 Brøndby
Tlf. 70 11 07 11

Sagsbehandlingsfristen er op til 6 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00-11.00 på hverdage.

Parykker bevilges efter lov om social service § 112.

Kriterier for bevilling

 • Vansirende skaldethed.

Bemærk

 • Der ydes IKKE tilskud ved midlertidig hårtab, som følge af f.eks. kræftbehandling. Har du følger efter kræftbehandling, skal du ansøge sygehuset.
 • Næsten alle parykker fremstilles idag af kunstfibre og har en gennemsnitlig holdbarhed på ca. 1 år.

Hvis du tidligere har haft en løbende bevilling, er denne ikke gældende mere. Du skal derfor søge om paryk på Borger.dk.
Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, kan du rekvirere et ansøgningsskema ved at kontakte Hjælpemiddelafdelingen på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00 - 11.00 på alle hverdage.

Udskiftningsinterval

Der kan bevilges 1 stk. og evt. 1 stk. til skiftebrug hver 12. måned.

Sagsforløb

 • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk - uanset om det er en ny ansøgning eller en genansøgning.
 • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra sygehus eller speciallæge.
 • Hvis du er berettiget, modtager du en bevilling.

Leverandøraftale

Holbæk Kommune har leverandøraftale med nedenstående leverandør. 

HOW Frederiksberg
Dalgas Boulevard 59
2000  Frederiksberg 
Tlf. 35 36 35 62

HOW Roskilde
Skt. Ols Gade 10A
4000  Roskilde
Tlf. 46 31 08 81

 • Du har mulighed for at vælge frit leverandørvalg jf. lov om social service § 112 stk. 3.
 • Hvis du vælger at benytte dig af det frie leverandørvalg, kan der forekomme en egenbetaling.
 • Ved brug af anden leverandør, skal der sammen med ansøgningsskemaet fremsendes et prisoverslag til Hjælpemiddelafdelingen, hvoraf det fremgår hvilken type, hårlængde og materiale parykken består af, samt samlede pris på dette.

Sagsbehandlingsfristen er op til 6 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00-11.00 på hverdage.

Der bevilges efter lov om social service § 112.

 • En protese træder i stedet for en manglende legemsdel.
 • De hyppigste årsager til amputationer er ulykker, diabetes, karsygdomme og cancer.
 • En arm- eller benprotese bliver aldrig den arm eller det ben, som du har mistet, men den bliver et hjælpemiddel for dig, så du kan gøre mange af de ting, du tidligere kunne.

Udskiftningsinterval

 • Proteser kan repareres eller udskiftes efter behov.
 • Du og din bandagist finde ud af, hvornår din protese ikke længere er anvendelig. Hvorefter I sender en begrundet ansøgning til os samt et prisoverslag.

Bemærk

Som armprotese indgår også f.eks. proteser for fingre og hånd, der betragtes som en del af den samlede arm. Ligeledes indgår protese for fod, der betragtes som en del af det samlede ben.
Når du får bevilget en protese, kan du også få bevilget tilbehør som eksempel stumpstrømper eller handsker efter særskilt ansøgning.

Sagsforløb

 • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk.
 • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra sygehus. Vi har også brug for et prisoverslag fra den bandagist, som du ønsker, skal udføre protesen.
 • Hvis du er berettiget, modtager du en bevilling samt en kopi til leverandøren.
 • Der er frit leverandørvalg jfr. SEL § 112 stk. 3.

Sagsbehandlingsfristen er op til 6 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl.8.00-11.00 på hverdage.

Der bevilges efter lov om social service § 112.

Kriterier for bevilling

 • Du kan ydes støtte til en skinne eller en fodkapsel, hvis du har en varig lidelse og det vurderes, at det konkrete hjælpemiddel i væsentlig grad afhjælper din nedsatte funktionsevne.
 • Bevilling ydes blandt andet, hvis du som følge af en lammelse, har en såkaldt dropfod, som er forsøgt genoptrænet.

Sagsforløb

 • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk
 • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra sygehus eller egen læge. Oplysningerne bruges som dokumentation for, at der er tale om en varig lidelse, og din tilstand ikke kan trænes eller behandles til det bedre.
 • Hvis du er berettiget, modtager du en bevilling samt en kopi til leverandøren.
 • Der er frit leverandørvalg jfr. SEL § 112 stk. 3.

Sagsbehandlingsfristen er op til 6 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00-11.00 på hverdage.

Der bevilges efter lov om social service § 112.

 • Stomi er en kirurgisk skabt åbning mellem et indre organ og kroppens overflade.

Der findes forskellige typer af stomier

 • Kolostomi, en åbning til tyktarmen.
 • Ileostomi, en åbning til tyndtarmen.
 • Urostomi, en urinafledning.

Bemærk

 • Vi betaler de stomihjælpemidler, som er nødvendige, for at du kan passe din stomi.
 • Dog IKKE til handsker, vaskeklude, saks, affaldsposer m.m.

Sagsforløb

 • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk
 • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra sygehus eller egen læge.
 • Hvis du er berettiget, modtager du en bevilling til dig selv, hvorefter du kan kontakte nedenstående leverandør.
 • Vi har leverandøraftale med nedenstående leverandør, men der er frit leverandørvalg jfr. SEL § 112 stk. 3.
 • Hvis du vælger, at benytte dig af frit leverandørvalg, kan der forekomme en egenbetaling.

Kirstine Hardam A/S
Fabersvej 15
7500 Holstebro 

Du kan bestille dine stomiprodukter hos Kirstine Hardam på www.hardam-shop.dk. Webshoppen har altid åbent. Du bedes kontakte Kirstine Hardam A/S på mail eller telefon for at få dit brugernavn på telefon 97423233 mandag-torsdag 8.00-16.00 og fredag 8.00-15.30. 

Sagsbehandlingsfristen er op til 3 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00-9.00 på hverdage.

Der bevilges efter lov om social service § 112.

For at kunne blive indstillet til et synshjælpemiddel, skal du rette henvendelse til CSU i Slagelse for en nærmere udredning.

CSU-Slagelse
Rosenkildevej 88 B
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 57 60

Kriterier for bevilling

Du kan søge om synshjælpemidler hvis:

 • Du har en indstilling fra CSU.
 • Du lider af en varig nedsat synsfunktion.
 • Du har en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse.

Bemærk

 • Der kan IKKE ydes hjælp til briller og kontaktlinser på ren optisk indikation. Altså hvis behovet alene skyldes langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene.
 • Der kan IKKE ydes hjælp, hvis du er opereret for ensidig eller dobbeltsidig grå stær erhvervet om voksen (over 18 år).

Sagsforløb

 • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge en indstilling fra CSU-Slagelse.
 • Hvis du er berettiget, modtager du en bevilling, og en kopi af bevillingen vil blive sendt til den valgte leverandør.

Sagsbehandlingsfristen er op til 6 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00-11.00 på hverdage.

Der bevilges efter lov om social service § 112.

Der kan ydes støtte til hæl- og sålforhøjelse.

Kriterier for bevilling

 • Hjælp kan ydes, når der forligger dokumentation på, at forskellen mellem højre og venstre ben er mindst 2 cm.

Bemærk

 • Der gives IKKE tilskud til forskelle på mindre end 2 cm. Socialministeriet oplyser, at disse ændringer ikke er af en så væsentlig karakter, at de falder indenfor SEL § 112 området.

Sagsforløb

 • Du skal ansøge elektronisk på Borger.dk
 • Ved førstegangsansøgning skal der foreligge lægeoplysninger fra en speciallæge (kirurg, ortopæd eller en reumatolog).
 • Husk hver gang du søger om ortopædiskfodtøj, skal du medsende prisoverslag fra den leverandør, du ønsker at benytte, hvorefter du kan kontakte den nedenstående leverandør.
 • Vi har leverandøraftale med nedenstående leverandør, men du har frit leverandørvalg jfr. SEL § 112 stk. 3.
 • Hvis du vælger, at benytte dig af frit leverandørvalg, kan der forekomme en egenbetaling.

Sahva A/S
Nykær 68
2605 Brøndby
Tlf. 70 11 07 11

Sagsbehandlingsfristen er op til 6 uger.

For yderligere oplysninger kan du kontakte os på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00-11.00 på hverdage.

Senest opdateret 16-04-2024