Kvikservice

Du kan få et hjælpemiddel til rådighed, hvis du har en varig funktionsnedsættelse af en vis sværhedsgrad, og det i væsentlig grad kan hjælpe/lette din daglige tilværelse.

Personlige henvendelser

Du skal nu bestille tid, hvis du har et ærinde i Hjælpemiddelafdelingens Kvikskranke

Har du brug for et hjælpemiddel eller vejledning om hjælpemidler, skal du bestille tid. Du behøver ingen henvisning.

Bestil tid til Kvikskranken

eller ring til Tekniske Hjælpemidler kl. 8.00 – 11.00 på telefon: 72 36 36 36

Det anbefales kun at tage én pårørende med.

Adresse
Kvikskranken
Hjælpemiddelafdelingen
L.C. Worsøesvej 6
4300 Holbæk

Du kan få en tid i Kvikskranken i tidsrummet

Mandag 

08.30 - 12.00

Tirsdag 

08.30 - 12.00

Torsdag 

10.00 - 17.00

 Skal du aflevere, udskifte eller have repareret hjælpemidler bedes du ringe til Hjælpemiddelafdelingen i ovenstående telefontid på telefon 72 36 36 36. 

Ydelser i Kvikskranken

  • Bevilling af hjælpemidler jf. §§112 og 113 i lov om social service. Ex. rollator, badebænk, transport kørestol (inkluderer generel tilpasning af hjælpemidler)
  • Udlevering og instruktion i brugen af bevilligede hjælpemidler
  • Rådgivning, vejledning ift. hjælpemidler borgere selv skal indkøbe (forbrugsgoder, sædvanligt indbo)
  • Generel rådgivning, vejledning om hjælpemidler, boligindretning
  • Rådgivning, vejledning ift. sundhedsfremmende aktiviteter
  • Råd og vejledning når aktiviteter i dagligdagen/hverdagen bliver svære 

Du vil også blive instrueret i brug af hjælpemidlet.

Det kræver ingen særlig henvisning at henvende sig til Kvikskranken, og der vil være en sagsbehandlende terapeut til stede for at hjælpe dig.

Du skal selv sørge for transporten dertil.

Kropsbårne hjælpemidler

Har du brug for vejledning om kropsbårne hjælpemidler, bedes du kontakte sagsbehandlerne pr. telefon i telefontiden mellem kl. 8.00 – 11.00 alle hverdage på telefon: 72 36 36 36.

Senest opdateret 15-04-2024