Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler bevilges efter lov om social service § 112. De tekniske hjælpemidler bliver også kaldt genbrugshjælpemidler, da de ydes som et lån, og vi genbruger dem via vores depotfunktion.

Tekniske hjælpemidler kan være hjælpemidler inden for følgende områder

  • Hjælpemidler til personlig pleje (toiletforhøjer, badebænk mv.)
  • Hjælpemidler til mobilitet (stok, rollator, kørestol mv.)
  • Hjælpemidler til husholdningen (speciel arbejdsstol, særligt bestik mv.)
  • Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen (løs rampe mv.)

Dine økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få bevilget et hjælpemiddel.

Der ydes støtte til hjælpemidler, hvis du har en varig funktionsnedsættelse og det vurderes, at hjælpemidlet er en væsentlig lettelse i din dagligdag, eller er en forudsætning for, at du kan udføre dit erhverv.

Hjælpemidler som skal anvendes som arbejdsredskab på en arbejdsplads, kan ikke ydes efter lov om social service § 112.

Hvis du får et hjælpemiddel bevilget, tager Hjælpemidler i Holbæk Kommune sig af eventuelle reparationer, mens du selv er ansvarlig for den daglige drift og vedligeholdelse.

Du skal derfor være opmærksom på, at der kan være omkostninger forbundet med at låne et hjælpemiddel.

Der er frit leverandørvalg, men er hjælpemidlet dyrere end det Holbæk Kommune kan anskaffe det til, skal du selv betale for merudgiften.

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte terapeuterne på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00 - 11.00 på hverdage.

Du kan også kontakte terapeuterne med sikker e-mail via digital post fra www.Borger.dk eller fra din E-Boks.

Tekniske hjælpemidler skal søges digitalt via www.Borger.dk.

 

Vilkår for lån af hjælpemidler

Ved lån af et hjælpemiddel fra Holbæk Kommune, følger der nogle forpligtelser.

Du skal selv sørge for at rengøre dit udlåne hjælpemiddel og sørge for vedligeholdelse af det for eksempel pumpe dækkene på kørestolen, fjerne snavs og hår fra hjulene. Der kan være udgifter forbundet med vedligeholdelse af hjælpemidlet, som du selv skal betale.

Hjælpemidlet skal behandles og vedligeholdes på forsvarlig måde, og det må ikke sælges, pantsættes, udlejes eller udlånes. Når hjælpemidlet ikke længere anvendes eller grundlaget for bevillingen bortfalder, skal det leveres tilbage til kommunen. Dette gælder ikke for kropsbårne  hjælpemidler.

Hvis dit hjælpemiddel er gået i stykker, skal du kontakte Hjælpemiddelafdelingen for aftale om reparation.

Senest opdateret 16-04-2024