Opsøgende medarbejdere

Borgere som har et åbenlyst behov for hjælp, men kan ikke overskue selv at opsøge den.

Borgere der lever isoleret uden kontakt til omverdenen, og er ikke i stand til at gøre brug af etablerede tilbud.

Indsatsen kan tilbydes anonymt, og vi har ikke notatpligt. Oplysninger om dig videregives ikke til andre uden dit samtykke

Du bestemmer selv om du vil have vores hjælp.

Opsøgende medarbejdere

Stine
Telefon 72 36 95 08

Jette
Telefon 72 36 55 54

Afdelingsleder 
Anette Sander Justesen
Telefon 72 36 54 14

Det opsøgende arbejde består af:

Kontaktskabelse
Relations arbejde
Brobygning til eksisterende støttemuligheder
De opsøgende medarbejdere forsøger at oprette kontakt til borgeren. Ofte vil arbejdet med at skabe kontakt strække sig over længere tid.

De opsøgende medarbejdere kan også udføre en opsøgende indsats overfor borgere, der ikke umiddelbart kan opnås kontakt til, og som lever i en synlig nød eller i en belastende psykisk isolation.

Efterhånden som borgeren får tillid til den opsøgende medarbejder, aftales det konkrete indhold for indsatsen.

Indsatsen kan bestå af hjælp til at få hverdagen til at fungere, hjælp til opbygning af netværk og brobygning til f.eks. jobcenter/sagsbehandler, læge, boligselskab, psykiatrien og/eller rusmiddelbehandling mm.

 Indsatsen kan være anonym, hvilket betyder at:

Borger oprettes ikke med cpr-nummer, men med et anonymt ID-nummer
Vi har ikke notatpligt
Oplysninger om borger videregives ikke uden samtykke

De opsøgende medarbejdere arbejder på gadeplan og er ligeledes opsøgende på hjemadresser. 

Der kan dog også afholdes samtaler på vores kontor i Holbæk Centrum.

Støtten skal ikke visiteres via sagsbehandler.

Alle kan henvende sig og gøre opmærksom på, at en person kan have brug for hjælp.

De opsøgende medarbejdere arbejder mandag - torsdag fra 08:30 - 16:00 samt fredag 08:30 - 13:00.

De opsøgende medarbejdere kan efter faglig vurdering tilbyde opsøgende støtte og kontakt indenfor en uge.

Tryk her for sikker henvendelse

Støtten udføres af to medarbejdere, som er ansat i Social Indsats og Udvikling, Social Rehabilitering i Holbæk kommune.

De to opsøgende medarbejdere er forankret i Serviceloven §99.

Senest opdateret 25-04-2024