Opgangsbofællesskabet
Kløverstien 47 og 93
4300 Holbæk
Telefon: 72 36 30 25

Tryk her for at skrive en sikker henvendelse

Afdelingsleder
Pernille Christoffersen
Tlf. 72 36 74 82

Kløverstien ligger i udkanten af Holbæk by

Her er 11 lejligheder, fordelt på to- og treværelses lejligheder. 
Her er lejlighederne fordelt i to opgange, lige ved siden af hinanden.

I den ene opgang, er der en fælleslejlighed, hvor beboere fra begge opgange kan kontakte hjemmevejlederne, der er fællesspisning og mulighed for samvær.

Der indgås lejekontrakt med Holbæk Boligselskab.

Dagligdag

Individuel støtte

Du kan, som beboer i opgangsbofællesskaberne, få individuel støtte, ud over den støtte der er i fællestiden.
Den individuelle støtte, som er aftalt med sagsbehandler, foregår typisk mandag - fredag mellem klokken 09.00-16.00.

Aften

Der er mulighed for støtte og samvær om aftenen mandag til torsdag mellem klokken 16.30 - 20.00. 
Støtten kan for eksempel bestå af:

 • Fællesspisning
 • Socialt samvær
 • Medicin håndtering
 • Almindelig hygiejne

Fælleslejligheden er åben fra klokken 16.30 til 20.00 mandag til torsdag. 
Hvis der er ændringer i dette vil alle borgere bliver informeret.

Personale

Personalet du møder er pædagoger.

Når du bor på opgangsbofællesskabet, får du personlig tid, med faste medarbejdere. 
Der laves en indsatsplan i samarbejde med din sagsbehandler og personalet. Her aftales, hvilken støtte du har brug for.
Desuden kan du også få støtte i fælleslejligheden, hvor der er medarbejdere til stede en del af dagen.

I fælleslejligheden er der personaledækning i følgende tidsrum:

Mandag: 16.30 - 20.00
Tirsdag: 16.30 - 20.00
Onsdag: 16.30 - 20.00
Torsdag: 16.30 - 20.00

Fællesaktiviteter

Du kan deltage i fællesspisning, året rundt. Du kan deltage i fællesspisning tre til fire dage om ugen i fælleslejligheden.
Fire gange årligt holder vi opgangsmøde.

Sammen holder vi sommer- og julefest.

Hvad kan du forvente?

 • På Kløverstien har du mulighed for at indgå i det sociale fællesskab, og danne relationer til dine medbeboere
 • Du bliver mødt af uddannet personale, som bidrager med støtte til løsning af de problemstillinger, du kan opleve i hverdagen
 • Personalet vil møde dig med en åben og anerkendende tilgang
 • Vi arbejder sammen ud fra de indsatsmål, som du har lavet med din sagsbehandler
 • Du får tilknyttet en til to hjemmevejledere, der yder den aftalte støtte og vejledning
 • Du får støtte til at mestre dagligdagens udfordringer bedst muligt
 • Hjemmevejlederen yder pædagogisk støtte. Det betyder at du selv skal være aktiv deltagende
 • Hjemmevejlederen gør ikke tingene for dig, men sammen med dig
 • Vi guider, støtter og vejleder med henblik på at give dig størst mulig indflydelse på eget liv

Hvad forventer vi?

 • At du er en god nabo og tager hensyn til de andre
 • At du to til tre gange om ugen deltager i den sociale kultur omkring fællesspisning, du betaler for dit måltid og deltager i en turnus om tilberedning samt oprydning
 • At du deltager i opgangsmøde fire gange årligt
 • At du kun ryger i egen lejlighed eller udenfor
 • At du overholder de foreskrevne husregler fra Holbæk Boligselskab

Du laver en kontrakt med Holbæk Boligselskab.

Huslejen er pr. 1/1 2020 ca. 6000 kr. inklusiv a conto varme og antennebidrag.

El afregnes direkte til energiselskabet.

Derudover kan du ansøge om boligydelse.


Når du deltager i fællesspisningen, betaler du 40 kroner pr. gang

Bofællesskabet på Kløverstien er for dig med udviklingshæmning, som har et meget begrænset behov for støtte til at få dagligdagen til at fungere.
Du har begrænset behov for støtte, og for den tryghed der er i opgangene og i fælleslejligheden.
De fleste af borgerne her, kan klare sig uden støtte en stor del af døgnets timer, samt i weekender.

Du kan tale med din sagsbehandler i din kommune, om mulighed for at få en lejlighed på Kløverstien
Visitationen sker gennem sagsbehandleren.

Paragraffer

Indsatsen består af følgende ydelser:

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
Socialpædagogisk støtte (§ 85)

Faglig tilgang

Lundestrædets faglige tilgang er:

 • Relationspædagogisk tilgang
 • Anerkendende tilgang
 • Ressourceorienteret tilgang

Metoder

 • Jeg-støttende samtaler
 • Motiverende samtaler

Tryk her for at finde Kløverstien på Tilbudsportalen

Her kan du se den nyeste tilsynsrapport.

Klik her for at se socialtilsynets tilsynsrapport

Senest opdateret 14-03-2024