Opgangsbofællesskabet
Lundestræde 15, st.
4300 Holbæk
Telefon 72 36 30 27 

Tryk her for at sende en sikker henvendelse

Afdelingsleder
Pernille Christoffersen 
Tlf. 72 36 74 82

Lundestrædet ligger cirka ti minutters gang fra centrum i Holbæk by

Her er otte lejligheder, fordelt på to-værelses lejligheder. 
De ligger alle i samme opgang.

Ud over lejlighederne er der en fælleslejlighed, hvor man dels kan kontakte hjemmevejlederne, der er fællesspisning og mulighed for samvær.

Der indgås lejekontrakt med Lejerbo.

Dagligdag

Morgen

Der er mulighed for støtte og samvær om morgenen mellem klokken 7.00 og 8.00 alle hverdage. 
Støtten kan for eksempel bestå af:

 • Morgenvækning
 • Almindelig hygiejne
 • Hjælp til morgenmad
 • At komme af sted til arbejdet til tiden
 • Andre uforudsete problemer

Individuel støtte

Du kan, som beboer i opgangsbofællesskaberne, få individuel støtte, ud over den støtte der er i fællestiden.
Den individuelle støtte, som er aftalt med sagsbehandler, foregår typisk mandag - fredag mellem klokken 09.00-16.00.

Aften

Der er mulighed for støtte og samvær om aftenen mandag til torsdag mellem klokken 16.30 - 20.00. 
Støtten kan for eksempel bestå af:

 • Fællesspisning
 • Socialt samvær
 • Medicin håndtering
 • Tandbørstning
 • Almindelig hygiejne
 • Vejledning i sengetider

Fælleslejligheden er åben fra klokken 16.30 til 20.00 mandag til torsdag. 
Hvis der er ændringer i dette vil alle borgere bliver informeret.

Personale

Personalet du møder er pædagoger.

Når du bor på opgangsbofællesskabet, får du personlig tid, med faste medarbejdere. 
Der laves en indsatsplan i samarbejde med din sagsbehandler og personalet. Her aftales, hvilken støtte du har brug for.
Desuden kan du også få støtte i fælleslejligheden, hvor der er medarbejdere til stede en del af dagen.

I fælleslejligheden er der personaledækning i følgende tidsrum:

Mandag: 7.00 - 8.00 og 16.30 - 20.00
Tirsdag: 7.00 - 8.00 og 16.30 - 20.00
Onsdag: 7.00 - 8.00 og 16.30 - 20.00
Torsdag: 7.00 - 8.00 og 16.30 - 20.00 
Fredag: 7.00 -8.00

Fællesaktiviteter

Du kan deltage i fællesspisning, året rundt. Du kan deltage i fællesspisning tre til fire dage om ugen i fælleslejligheden.
Fire gange årligt holder vi opgangsmøde.

Sammen holder vi sommer- og julefest.

Hvad kan du forvente?

 • På Lundestrædet har du mulighed for at indgå i det sociale fællesskab, og danne relationer til dine medbeboere
 • Du bliver mødt af uddannet personale, som bidrager med støtte til løsning af de problemstillinger, du kan opleve i hverdagen
 • Personalet vil møde dig med en åben og anerkendende tilgang
 • Vi arbejder sammen ud fra de indsatsmål, som du har lavet med din sagsbehandler
 • Du får tilknyttet en til to hjemmevejledere, der yder den aftalte støtte og vejledning
 • Du får støtte til at mestre dagligdagens udfordringer bedst muligt
 • Hjemmevejlederen yder pædagogisk støtte. Det betyder at du selv skal være aktiv deltagende
 • Hjemmevejlederen gør ikke tingene for dig, men sammen med dig
 • Vi guider, støtter og vejleder med henblik på at give dig størst mulig indflydelse på eget liv

Hvad forventer vi?

 • At du er en god nabo og tager hensyn til de andre
 • At du to til tre gange om ugen deltager i den sociale kultur omkring fællesspisning, du betaler for dit måltid og deltager i en turnus om tilberedning samt oprydning
 • At du deltager i opgangsmøde fire gange årligt
 • At du kun ryger i egen lejlighed eller udenfor
 • At du overholder de foreskrevne husregler fra Lejerbo

Du laver en kontrakt med Lejerbo.

Huslejen er pr. 1/1 2020 ca. 6000 kr. inklusiv aconto varme og antennebidrag.

El afregnes direkte til energiselskabet.

Derudover kan du ansøge om boligydelse.


Når du deltager i fællesspisningen, betaler du cirka 35 - 40 kroner pr. gang.

Bofællesskabet på Lundestrædet er for dig med udviklingshæmning, som har begrænset behov for støtte til at få dagligdagen til at fungere.
Du har begrænset behov for støtte, og for den tryghed der er i opgangene og i fælleslejligheden.
De fleste af borgerne her, kan klare sig uden støtte en stor del af døgnets timer, samt i weekender.

Du kan tale med din sagsbehandler i din kommune, om mulighed for at få en lejlighed på Lundestrædet
Visitationen sker gennem sagsbehandleren.

Paragraffer

Indsatsen består af følgende ydelser:

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
Socialpædagogisk støtte (§ 85)

Faglig tilgang

Lundestrædets faglige tilgang er:

 • Relationspædagogisk tilgang
 • Anerkendende tilgang
 • Ressourceorienteret tilgang

Metoder

 • Jeg-støttende samtaler
 • Motiverende samtaler

Tryk her for at finde Lundestrædet på Tilbudsportalen

Her kan du se den nyeste tilsynsrapport.

Klik her for at se socialtilsynets tilsynsrapport

Senest opdateret 14-03-2024