Solgruppen

Vi lægger vægt på fællesskabet og på at have det sjovt. Du vil deltage i snakke om almindelige dagligdags emner som: samfund, nyheder, påklædning og opførsel. I Slusen lægger vi meget vægt på den enkeltes egen autonomi, selvfølgelig set i forhold til fællesskabet og en professionel faglig vurdering af dine færdigheder. Vi arbejder meget med kommunikation og din evne til at formulere egne ønsker og følelser. Relationer er vigtige for os, både personale og bruger imellem, men især imellem de enkelte brugere. Vi arbejder med at skabe kontaktflader på tværs af handicap og kognitive færdigheder, så alle får en dag med masser af succes og gode oplevelser. Som bruger i Slusen hjælper du gerne, hvis der skal males udenfor, eller laves mad. I gruppen går vi ture, laver kreative ting, har ture ud af huset i Solgårdens busser, maddage, iPad og telefoner. Om sommeren kan vi lave bål, eller tager til skov og strand Slusen er ansvarlig for at vasketøjet Slusen pakker varer ud og stiller på plads. Der er lige nu mulighed for 1:1 struktur. I Slusen kommunikerer vi med Tegn-til-Tale, piktogrammer og talesprog. Ugeskema Mandag Er indkøbsdag, vi går i Rema 1000 og køber forplejning til ugen. Enkelte brugere i gruppen har brug for støtte til at handle ind til frokost resten af ugen. Efter frokost ser vi film sammen. Tirsdag Om formiddagen er der mulighed for at komme med på en gåtur i nærområdet. Der er også kreativt værksted på tværs af Solgården om formiddagen. Efter frokost hygger vi med IPad eller musik. Onsdag Har vi gåtur til Fælleden, eller der er mulighed for kreativt værksted i gruppen. Efter frokost tegner eller maler vi. Torsdag Deltager vi i ”sang og musik” om formiddagen, eller der er mulighed for gåtur i nærmiljøet, eller bustur hvis det er den uge vi har adgang til Solgårdens fælles busser. Om eftermiddagen er kreative aktiviteter eller afslapning med film eller IPad. Fredag Er der morgenmad i gruppen. Der er socialt samvær rundt om bordet, hvor vi snakker om hvad den enkelte skal lave i weekenden. Der er også mulighed for en lille gåtur eller indkøb i Kommune Kram. Efter frokost er der mulighed for ipad eller musik. Der kan naturligvis være ændringer til ugeplanen, og plads til pludselige indskydelser, samt gode idéer. Gruppekassen Hver måned betaler du til en gruppekasse. Pengene går til kaffe, the, brød, smør, marmelade, en gang imellem is, kage eller sodavand, når vi er på tur. Vi køber også fødselsdagsgave for gruppekassen, til alle i gruppen. Frokost Frokost spises i gruppen. Hvis du er på tur spises madpakken hvor det er muligt – Du vil få seddel med hjem, hvis du er med på tur. Garderobe og skiftetøj På Solgården får du et skab til dit overtøj, skiftetøj og taske. Nøglen til dette skal forblive på Solgården. Påklædning Det er en god idé at have skiftetøj med, samt klæde sig efter vejret og have godt fodtøj på. Sygdom/fravær Hvis du bliver syg eller skal holde en hjemmedag, ringer du og giver besked i gruppen. Når du starter op efter sygdom, vil vi også gerne have besked dagen før. Brug af egen telefon Der kan være begrænsninger for brug af din egen telefon i Slusen, det aftales med personalet, dig og eventuelt dine pårørende. Mobning Vi accepterer IKKE mobning. Det er naturligvis i orden med godmodigt drilleri, men ondsindet drilleri er ikke tilladt. Hvis du føler dig mobbet, skal du kontakte personalet, så bliver der taget hånd om det med det samme. Er du ked at noget – sur på nogen – så snak med personalet, og vi vil hjælpe dig med problemet. Personalet Personalet i gruppen består af fire pædagoger og en pædagogiske medhjælper. Slusen modtager studerende gennem hele året. I Slusen får du ikke en kontaktperson. Vi arbejder i personalegruppen så tæt sammen, at vi alle kan varetage dine behov. Vi kan træffes mandag til torsdag klokken 8– 15 og fredag klokken 8-14 på nedenstående telefonnumre: Charlotte Christensen	72363916 chach@holb.dk  Helle Madsen		72363954 helma@holb.dk  Perihan Sen		72363955 psen@holb.dk Sanne Jensen		72363919 susja@holb.dk Bjarne L. Petersen     72364066 bjalp@holb.dk Kauser Al-numeri      72366022 kaua@holb.dk
Solgruppen er til jul i Tivoli

Solgruppen består af et større antal brugere i alle aldre. I Solgruppen fokuserer vi på den enkelte og det sociale fællesskab, relationer på tværs af gruppen og accept af hinandens forskelligheder. Vi arbejder med synlig struktur, hjælp til selvhjælp og brugerinddragelse

Solgruppen

Alle i gruppen har forskellige behov, fra omfattende til gennemgribende støtte og vejledning.
I Solgruppen fokuserer vi på den enkelte og det sociale fællesskab, relationer på tværs af gruppen og accept af hinandens forskelligheder. 
Vi arbejder med synlig struktur, hjælp til selvhjælp og brugerinddragelse.

I aktiviteterne er du medinddraget og arbejder så selvstændigt som muligt. 
Vi fokuserer på den enkeltes livsmestring og kompetenceudvikling.

I gruppen kommunikerer vi med Tegn-til-Tale, piktogrammer, og talesprog.

Ugeskema

Mandag er indkøbsdag, hvor vi går ud og handler ind til gruppen.

Tirsdag er der fælles Krea-værksted, hvor alle grupper har mulighed for at mødes om kreative aktiviteter. Der fokuseres blandt andet på årets forskellige højtider. Hvis der ikke er mulighed for at lave det fælles, vil der være kreativ aktivitet i Solgruppen.

Onsdag dyrker vi motion, enten som gåture eller i motionsrummet afhængigt af vejret. Det er muligt at købe pølser og en sodavand i gruppen.

Torsdag deltager vi i “sang & musik” hvor vi synger og danser. Hvis man ikke vil deltage i den fælles aktivitet, gør man i stedet rent i Solgruppens lokaler. Hver anden torsdag har vi mulighed for en bus, hvor vi kan tage på ture ud af huset. 
I sommerferien kan der forekomme større ændringer og feriepause af visse aktiviteter.

Fredag starter vi dagen med fællesmorgenmad, resten af dagen går med kreative aktiviteter og film.

Gruppekassen

Vi har en gruppekasse, der kan betales til hver måned. 
Pengene fra gruppekassen går til kaffe, the, fælles morgenmad hver fredag, samt juice og saftevand. Gruppekassen betaler også kage, morgenmad eller andet ved fødselsdag. Det bestemmes af den enkelte.

KOK Amok betales af gruppekassen.

Garderobe og skiftetøj

På Solgården får du et skab til dit overtøj, skiftetøj og taske. Nøglen til dette skal forblive på Solgården.

Påklædning

Det er en god idé at have skiftetøj med, samt klæde sig efter vejret og have godt fodtøj på.

Sygdom/fravær

Hvis du bliver syg eller skal holde en hjemmedag, ringer du og giver besked i gruppen. 
Når du starter op efter sygdom, vil vi også gerne have besked dagen før.

Brug af egen telefon

Der er lige nu ingen begrænsninger for brug af din egen telefon i Solgruppen.

Mobning

Vi accepterer IKKE mobning. Det er naturligvis i orden med godmodigt drilleri, men ondsindet drilleri er ikke tilladt. 
Hvis du føler dig mobbet, skal du kontakte personalet, så bliver der taget hånd om det med det samme.

Er du ked at noget – sur på nogen – så snak med personalet, og vi vil hjælpe dig med problemet.

Personalet

Personalet i gruppen består af tre socialpædagoger. Solgruppen modtager studerende igennem hele året.
I Solgruppen får du ikke en kontaktperson. 
Vi arbejder i personalegruppen så tæt sammen, at vi alle kan varetage dine behov.

Vi kan træffes mandag til torsdag klokken 8– 15 og fredag klokken 8-14 på nedenstående telefonnumre:

Dorthe Petersen 72 36 39 42
dorkp@holb.dk

Dorthe Poulsen 72 36 99 45                
dorpo@holb.dk

Thomas Kloster 72 36 28 53
thokl@holb.dk

Birgitte Møller 72 36 40 45 
birha@holb.dk

Senest opdateret 06-05-2024