Fagligt

Kig Ind - Aktivitets- og Beskæftigelse ved Servicelovens § 104
- En del af Tilbud Handicap ”Social Indsat og Udvikling” Holbæk Kommune

Kig Ind's kerneopgave:

Livsmestring – evnen til at mestre dele af sit eget liv.

Kig Ind's værdigrundlag er Åbenhed, Ordentlighed og Høj Faglighed.

Om Kig Ind:

Kig Ind er et aktivitets- og beskæftigelsestilbud til voksne med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne.
Her er 75 pladser.

Kig Ind er et fritidstilbud og vi betragter tilbuddet som medlemmernes fristed.
Vi øger din livskvalitet gennem følgende:

  • Giver indflydelse på så mange beslutninger som muligt.
  • Øger respekten og ansvaret over for dig selv og andre
  • Skaber mulighed for at give en aktiv og lærerig fritid - under trygge rammer
  • Inddrages i driften gennem diverse udvalg
  • Støtter i skabelsen af en egenkultur
  • Giver sjove og glade oplevelser, i et fællesskab
  • Skaber netværk
  • Lukker op til lokalsamfundet på medlemmets præmisser og evner
  • Udvikler tilbuddet løbende gennem brugerundersøgelser og kurser

Faglige tilgange:

Der arbejdes med en anerkendende og individuel tilgang til alle borgere - og med en fælles professionsetik.

Læs mere om Kig Ind på Tilbudsportalen ved at trykke her

 

Senest opdateret 13-03-2024