Spring til indhold

Dit lokalområde

Holbæk Kommune spænder geografisk bredt fordelt på 18 lokalområder. Hvert lokalområde har sit eget særkende, sin egen historie, sine egne ønsker til fremtiden. Fælles for alle områder er, at idéer spirer, aktiviteter gror og fællesskaber løfter i flok. Kommunalbestyrelsen har desuden nedsat et Projektudvalg for Udvikling af Lokalområderne. Udvalget styrker udviklingen i lokalområderne og sammenhængskraften i kommunen.   
Lokalområderne har et tæt samarbejde med Holbæk Kommune. Det løftes blandt andet af fælles-skaberne. En gruppe medarbejdere i kommunen med et særligt godt kendskab til lokaludvikling og frivillighed. De kan hjælpe, hvis du har en idé til et projekt og har brug for gode råd og sparring til, hvordan du kommer videre med ideen.