Fællesskabspuljen

Der kan søges om støtte af konkrete aktiviteter, projekter og samarbejder til gavn for fællesskabet.
Puljen hed tidligere Frivillighedspuljen i Fællesskab

Ansøgning om tilskud foretages i dialog med din lokale fællesskaber. Selve ansøgningen oprettes i Fritidsportalen. Det kræver, at ansøger er oprettet som forening eller privatperson i portalen.

Frist for ansøgning: kan søges hele året rundt.

Søg om tilskud i Fritidsportalen

 Formålet med puljen er at støtte:

 • borgere og frivillige i at udvikle og realisere frivillige aktiviteter til gavn for fællesskabet (støtte kan fx søges til forplejning eller mindre udgifter, som kan være en udfordring for en given frivillig indsats)
 • samarbejde mellem frivillige foreninger, borgere, lokalområder og kommunen om løsning af fælles udfordringer

Kriterier

Aktiviteten/projektet/samarbejdet skal:

 • komme en bred kreds af borgere til gavn
 • understøtte og styrke samarbejde og/eller samskabelse mellem medarbejdere, frivillige, borgere og lokalområder

Der vil blive set positivt på ansøgninger:

 • hvor frivillige, borgere eller lokalområderne er med fra start til at beskrive indsatsen
 • hvor der samarbejdes med/involveres flere aktører
 • hvor der er samarbejde på tværs mellem kommunens kerneområder
 • hvor aktiviteten/projektet kan gentages af andre

Ansøgningen skal foretages i dialog med din lokale Fælles-skaber. 

Rammer

For ansøgninger til puljen gælder følgende:

 • Der kan søges om et maksimalt beløb på 20.000 kroner.
 • Ansøgerne kan ansøge andre puljer og fonde.
 • Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsdrivende eller privat ejendom.
 • Der gives ikke puljemidler til alkohol, stoffer og tobak eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold.
 • Der kan ikke søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til for eksempel vedligehold.

Regnskab

Når projektet/aktiviteten er afsluttet, skal I senest 30 dage efter indsende dokumentation og regnskab for de anvendte midler sammen med erklæringen Tro- og loveerklæring – regnskab

Erklæringen bedes sendt til apros@holb.dk eller til Anders Prosberg, Holbæk Kommune, Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk.

 

Senest opdateret 07-11-2023