Socialt arbejde

Det er vigtigt, at der er gode rammer for frivilligt arbejde med socialt udsatte. Arbejder du, din organisation eller forening frivilligt med sociale udsatte, kan I derfor få tilskud til jeres aktiviteter.

Nogle borgere lever i samfundets yderkanter, har dårligt helbred eller er endt i et misbrug. Der er mange måder at være socialt udsat på, og det er vigtigt at give en hånd til dem, der ønsker hjælp.

Mange ildsjæle, organisationer og foreninger laver frivilligt arbejde for socialt udsatte. Hvis I er nogle af dem, kan I søge om tilskud til jeres frivillige arbejde. Det kan i via §18-puljen.

Med puljen ønsker vi i kommunen at skabe gode rammer og vilkår for det frivillige arbejde for socialt udsatte og samtidig sikre et godt samspil mellem de frivillige aktiviteter og de kommunale tilbud.

Praktisk

Puljen støtter aktiviteter, der har fokus på hjælp og på forebyggelse. Det gælder både længerevarende og enkeltstående aktiviteter, og I kan søge om flerårige bevillinger.

Der nogle kriterier for at få tilskud. Blandt andet skal målgruppen bo i kommunen, og aktiviteten skal være for socialt udsatte i bred forstand. 

Læs mere om Læs mere om §18-puljen her

Senest opdateret 07-11-2023