Rum til fællesskab

Hvis du har en idé til et unikt projekt, der skaber fællesskab i dit lokalområde, kan du søge puljen "rum til fællesskab".

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne ønsker med puljen ”Rum til Fællesskab” at støtte borgernes arbejde med at gøre Holbæk Kommune til et godt og unikt sted at bo, hvor der er muligheder for lokal forankring, fællesskab og udvikling.

Ansøgningsfrist 1. august 2021 - OBS - Ansøgningsfristen er overskredet og der kan pt. ikke søges om midler til nye projekter.

Hvad kan der søges penge til?
I kan søge tilskud til projekter, som overordnet skaber rum til fællesskab. Det defineres ud fra de tre nedenstående kriterier.

1. Særlige kendetegn: handler om at fremme eksisterende eller skabe nye, ikoniske kendetegn. Det kan være et fysisk vartegn, der er unikt for et specifikt område. Et eksempel på et eksisterende projekt med særlige kendetegn er Ugerløse Friluftsbad. Her kan gæster bade udendørs hele sommerhalvåret.

2. Møder i naturen: skabes gennem den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter. Et projekt kan eksempelvis være en kreativ fælleshave, udendørs fitness eller trampestier. Skellingsted Friluftsområde er et eksempel på et eksisterende projekt, der giver møder i naturen. Det er et brugerdrevet naturområde med friluftsaktiviteter som agility, fuglekiggeri og bål.

3. Lokale samlingssteder: er nye eller eksisterende samlingssteder i lokale områder. Stederne kan være kunstneriske og folkeskabte områder, og et projekt kan for eksempel være et filmtorv eller en aktivitetspark i en lokal by, hvor mennesker samles. Aktivitetsstedet "Meget mere Merløse" og fællesområdet "Kildebo" i Soderup er eksempler på lokale samlingssteder.

Projekter, der er nyskabende og unikke, vægtes højt. Har du spørgsmål, der ikke er personfølsomme, kan du skrive en mail til: rumtilfaellesskab@holb.dk. Du kan også ringe til Sarah Grundtvig Christoffersen på telefonnummer: 72 36 48 37.

Tidligere projekter

Rum til fællesskab er en pulje, der har eksisteret siden 2018. 

Alle projekter, der tidligere har fået tilskud fra puljen, kan du se herunder.

Æglageret er et samlingssted, som kræver en istandsættelse, hvis stedet skal bestå. Med penge fra puljen kommer der renovering af tag, bedre møderum og handikapadgang
 
Kunstudstilling og ægmuseum går hånd i hånd på Æglageret. Det er et lokalt samlingssted, men der kræves en gennemgående istandsættelse, hvis Æglageret skal bestå.

Med istandsættelse af tag, bedre møderum og handikapadgang til alle etager, forventes der en stigning i antallet af besøgende og en større bredde af publikum.

Det er Æglagerets mål at fange flere unge ind, hvilket med istandsættelse og blandt andet et arbejde med temaerne "Bid livet i låret" og "Mal med algoritmer" er muligt.

Ombygningen omfatter konkret en fornyelse af tagsten, en gennemgang og renovering af tagkonstruktionen og frontispicerne, isolering af taget samt vægbeklædning og gulv på 1. sal.

For at få adgang til 1. sal etableres indgang ved haveenden af bygningen. Her bliver der lavet et trappetårn med elevator i midten, så der er handikapadgang til alle tre etager.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 425.000 kroner.

Med renovering og forbedring af byens fest- og shelterplads kan alle byens borgere fortsætte med at nyde det lokale samlingssted.
 
I Hagested kan byens borgere samles på en fest- og shelterplads. Der var dog et problem. Vand trængte gennem bræddebelægningen i bålhytten, og et manglende toilet begrænsede mulighederne for arrangementer.

Med penge fra Rum til Fællesskabs puljen er pladsen nu optimeret. Tagbeklædningen på bålhytten er udskiftet og der er etableret et muldtoilet.

Med denne renovering og istandsættelse er pladsen igen et godt sted for byens borgere. Et mødested i naturen, hvor borgere kan samles til store arrangementer, og hvor små grupper kan hygge sig omkring lejrbålet.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 54.500 kroner.

Flådestationen ved Filmtorvet i Holbæk vil med en maritim platform og aktiviteter styrke den sociale tiltrækningskraft og stedet som lokalt samlingssted.
 
En maritim platform for badning, fiskeri, musik og meget mere. Det er, hvad flådestationen ved Filmtovet indebærer. Projektet vil styrke den sociale tiltrækningskraft og gøre stedet til et endnu større lokalt samlingssted.

Mange unge omfatter i dag Filmtorvet som ’deres’ mødested i Holbæk. Her er der mulighed for, at de unge kan mødes på deres præmisser med musik, grill og hyggeligt samvær. Her er plads til musik og ’lidt larm i gaden’ uden risiko for at genere naboerne.

Filmtorvet danner også rammer om større arrangementer og mindre familieudflugter.

Etape 1 af projektet omfatter etablering flydebro og landgangsbro. Flydebroen er ideel til brug for badeaktiviteter i havnebassinet.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 455.000 kroner betinget af, at flådestationen kan placeres flere steder i havnebassinet i overensstemmelse med en helhedsplan.

Henover sommeren 2019 har mange unge haft glæde af Flådestationen.

Projektet skal være med til at skabe et fælles udendørsrum for børn og unge i boligområdet.
 
Multibanen i Ladegårdsparken skal være med til at sikre gratis idrætsaktiviteter til børn og unge i området.

Der ønskes en multibane, hvor der skal være mulighed for blandt andet at spille street fodbold og basket.

Med Multibanen vil børn og unge have mulighed for at dyrke mere idræt i fritiden. Samtidig vil banen være med til at skabe rammer for et øget fællesskab i boligområdet.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 300.000 kroner.

Et smukt naturområde i Jyderup skal genskabes, så det igen bliver et attraktivt samlingspunkt.
 
Der ønskes at genskabe et naturområde, der trænger til en kærlig hånd. Projektet skal sikre naturpleje og en genetablering af den ødelagte stensætning, som i dag er nedbrudt. Formålet er at gøre det naturlige samlingssted i Jyderup attraktivt og smukt igen.

Brinken ved Sølyst giver mulighed for både natur- og kulturoplevelser og er med til at samle byen til lokale arrangementer.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 99.750 kroner.

Projektet skal give beboere og tilflyttere mulighed for at opleve den bynære natur.
 
Projekt Tølløse Fælled skal danne rammen for smukke gåture, bevægelse og hyggeligt samvær. Parken skal desuden være med til at skabe et nyt samlingssted i byen.

Parken skal bestå af åbne områder, en sansehave, et opholdsareal og en fitness station. Desuden ønskes der en mindre amfiscene, hvor der er mulighed for socialt samvær og kulturelle oplevelser.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 500.000 kroner.

Med belysning på stien i Svampebyen kan byens borgere færdes sikkert året rundt.
 
Samlingsstedet i Undløse bliver benyttet til gåture, hundeluftning og lokale arrangementer.

På stien med det åbne vandløb findes der bænke og to gangbroer. Det er et flot område, som mangler belysning i de mørke aftentimer og om vinteren. Projektet skal være med til at sikre færden på stien hele året rundt.

Der ønskes et tilskud til opsætning af 9 lysmaster, så hele stien bliver oplyst.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 35.000 kroner.

Projektet skal gøre St. Merløse mere attraktiv med bynære naturområder og stibelysning.
 
St. Merløse har nogle smukke naturområder og steder, som kan blive samlingssteder for byens borgere.

Der ønskes 8 plantede træer langs Banevej, som skal være med til at gøre det centrale sted i byen mere attraktivt og grønt. Ved Tåstrup Å ønskes en opsætning af bænke, så man har mulighed for at sætte sig ned og nyde den skønne og særpræget udsigt. Et naturformidlingsskilt skal desuden være med til at synliggøre, hvor unikt stedet er.

På skolestien mellem Åvej og Åparken ønskes 2 gadelamper, som skal være med til at sikre færden på stien til og fra skole, dagpleje, idrætshal og børneinstitutioner. Med lys på stien øges trafiksikkerheden for både gående og cyklende.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 70.000 kr.

Projektet skal være med til at øge trafiksikkerheden i området ved Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby og samtidig skabe bedre muligheder for at komme rundt i de tre byer
 
De tre byer hører alle under lokalområdet 4440. Der er et ønske om at se Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby som en helhed, hvilket afhænger af en bedre forbindelse mellem byerne. En bedre forbindelse kan etableres, hvis trafiksikkerheden øges.

Lige nu er der tæt og tung trafik i området, derfor er der søgt penge til at øge trafiksikkerheden ved at synliggøre by-området ved hjælp af byporte. Desuden ønskes der fartdæmpende foranstaltninger, der skal være med til at sikre byerne yderligere.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 510.000 kroner.

Borgere ønsker at genetablere stien mellem Vallekilde og Vipperød. Stien skal være med til at øge trafiksikkerheden og give mulighed for at opleve naturen i området.
 
Stien mellem Vallekilde og Vipperød har siden 2005 været lukket for adgang. Der er et ønske om, at stien genåbnes i en version, hvor der bliver taget hensyn til alle. Stien skal primært benyttes af skolebørn og derfor laves den med henblik på gående og cyklende.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 220.000 kroner.

Et samlingssted til sociale og sportslige aktiviteter på Orø. Der skal være plads til både børn, unge, voksne og ældre.
 
Øasen skal indeholde aktiviteter for alle aldre. Det skal være et samlingssted, hvor både orøboere og turister kan skabe oplevelser sammen. Udover funktionen som samlingssted skal Øasen være med til at fremme sundheden af Orøs befolkning ved både at indeholde fysiske aktiviteter og aktiviteter for sanserne. 

Formålet med samlingsstedet er, at der skal laves lokale aktiviteter og arrangementer, som skal være med til at styrke fællesskabet på øen. Planen er, at det skal drives af lokale ildsjæle.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 300.000 kroner.

Tilskud til projektet gør, at der byens borgere kan færdes sikkert, idet vejen nu vil blive lyst op.
 
Midt på Tuse Byvej, på strækningen mellem Daurehøj nr. 92 og Tuse Ældrecenter nr. 24A, er et sort hul. Et sort hul forstået således, at der her ikke er gadebelysning.

Strækningen er cirka 300 meter, og den er bindeled fra den østlige del af Tuse med skole, institutioner og Brugsen til den vestlige del af Tuse med kirke og forsamlingshus.

Strækningen er en skolevej for elever til og fra skole, ligesom vejen også er en vej for brugere af de aktiviteter, der finder sted i forsamlingshus, præstegård og kirke.

Med lys på vejen vil trafiksikkerheden øges for byens borgere.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 300.000 kroner.

Hastighedsbegrænsning i Kr. Eskilstrup vil øge trafiksikkerheden i byen, og dette bidrager puljen tilskud med.
 
Projektet går ud på at begrænse hastigheden for både personbiler og tung trafik.

Således kan bløde trafikanter færdes mere sikkert indenfor Kr. Eskilstrups bygrænser, når de blandt andet skal til og fra skolerne i Stestrup og Tølløse.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 350.000 kroner.

Med etablering af vejbump i Knabstrup øges trafiksikkerheden i byen
 
Projektet skal give Knabstrups børn og øvrige personer, som færdes i byen, større sikkerhed for ikke at blive påkørt.

Der køres i øjeblikket med al for høj fart igennem byen, som kun vejbump effektivt vil kunne forhindre.

Ønsket og planen er at etablere fire til seks vejbump, som sammen med en hastighedsbegrænsning på 40 km/t gennem byen skal få bilister til at køre med så lav hastighed, at trafikulykker kan undgås, og så alle kan føle sig mere sikre i trafikken.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 350.000 kroner, der bliver øremærket til trafiksikkerhed og fremkommelighedstiltag i samarbejdet med Knabstrup i 2019.

I dette projekt om sikker færden er der søgt penge til fodgængerovergang ved Svinninge skole og Udskiftning af skolevejstavle
 
For at sikre skolevejen fra sti til skolen, ønskes det, at skolebørnene kan dele vejen over i 2 tempi.

For at gøre bilisterne opmærksomme på, at Hovedgaden er en skolevej, står der i dag 2 blinksignaler, der næsten ikke kan ses efter mange års slid. Signalerne har derfor ingen effekt på bilisterne.

Med projektet er der søgt midler til at udskifte de eksisterende skilte. Det skal ske til nye, elektroniske skilte og med nedsættelses af hastigheden i perioderne med mange skolebørn til 30 eller 40 km/t.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 650.000 kroner.

Et visionært pilotprojekt skal være med til at forme udviklingen af et hus, der skaber fællesskab og engageret medborgerskab.
 
Med et nyt hus for fællesskab i Holbæk by er et visionært projekt igangsat.

Vision for huset er, at det skal være et sted, der sætter gang i fællesskab og engageret medborgerskab, ligesom det skal få borgere, kommune, virksomheder og andre aktører til at spille sammen for det fælles bedste.

Med huset lægges grunden for uddannelse og beskæftigelse, og den fysiske og psykiske sundhed forbedres med et socialt rum til alle. For at komme i gang med huset ønsker Dialog Holbæk og Holbæk Ungdomsbyråd at lave et pilotprojekt. Det skal til for at teste behovet og udvikle en permanent drifts- og finansieringsmodel.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 150.000 kroner betinget af, at etablering og indretning sker i eksisterende kommunale lokaler.

Et ønske hos Holbæk Cykelsport om flere kvinder i feltet har ført til tilskud, så foreningen nu kan tilbyde lånecykler til interesserede kvinder.
 
Med frisk vind i håret og udvekslende ord over styret er cykling en sund sport for både krop og sjæl.

Sundhed for krop og sjæl er temaet for dette projekt, der går ud på at få flere kvinder med i et etableret cykelfællesskab. Det er både for træningen skyld, men i den grad også for at styrke det sociale fællesskab for kvinder, der har cykling i Holbæk og omegn som motionsform.

Holbæk Cykelsports ønske har været at kunne indkøbe damecykler med hjælp fra puljen. Det drejer sig om 2 landevejscykler og 2 mountainbikes, så foreningen kan tilbyde nye medlemmer på Hold Q, at de kan bruge en ”lånecykel”.

På den måde kan nye medlemmer komme med ud på vejene til vind i håret og ord over styret i fællesskab med Hold Q, inden de nye medlemmer selv investerer i alt udstyret.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 55.000 kroner.

Tuse Næs Jagtforening har fået tilskud til et nyt klubhus og et offentligt fritidsområde med blandt andet et shelter og en hundebane.
 
Kursus i landlige omgivelser, træning af hunde på hundebane eller pølseristning over bål. Lyder det tiltrækkende?

Det gjorde det for Tuse Næs Jagtforening, der med en flytning vil udvide klubhuset fra at være et skur, til at være et areal med et hus, vandhul, hundebane, shelter, bålplads og grillplads. Det er de tre førstnævnte delprojekter, der er søgt tilskud til.

I dag har foreningen et kommunalt areal på Udby Kirkevej, hvor et skur fungerer som klubhus. Dette areal bruges af foreningen, skolen, børnehaven og fritidsordningerne.

Det nye, supermoderne klubhus skal bruges til et bredt foreningsliv. Der vil være kurser for medlemmer og hovedforbund, og dertil kan andre interesserede låne huset på Staslundevej til andre arrangementer.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 125.000 kroner på betingelse af, at det dokumenteres, at andre bliver inviteret til brug af huset.

Visit Holbæk kan med et fortsat medlemskab af Fishing Zealand bidrage til oplevelser i naturen og pleje af miljøet.
 
Fiskeri er oplevelser i naturen og pleje af miljøet. Med et forsat medlemskab af Fishing Zealand kan Visit Holbæk blive ved med at støtte miljøpleje og lokal restaurering af vandløb – til glæde for fisk og fiskere.

Fiskebestanden kan vedligeholdes og de fælles oplevelser i naturen kan fortsætte. Arbejdet med miljøpleje foregår mange steder i Holbæk kommune, hvor det aktiverer frivillige og lokale.

Blot for at nævne nogle steder er Gislinge å, Svinninge å, Åmose å, Elverdams å, Truels å og Tuse å i de nænsomme, engagerede hænder på Fishing Zealand.

Oplevelser er der også mange af i kommunen. Der er lokale samlingssteder, hvor borgere er fælles om interessen for lystfiskeri. Ofte arrangeres der konkurrencer, temaaftener og fisketure for børn. Medlemskabet af Fishing Zealand bidrager til pleje af miljø og oplevelser.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 125.000 kroner.

Med en social hundelegeplads som samlingssted kan hunde og deres ejere mødes i Vipperøds natur. Projektet har derfor fået tilskud til etablering af pladsen
 
Et ønske om at styrke Vipperød som lokalt samlingssted blev kombineret med muligheden for møder i naturen, da et idéen om en hundelegeplads blev til et reelt projekt.

Med hegn, træstammer, rør og bordbænkesæt er det nemlig muligt at etablere Vipperød hundelegeplads. Hegnet vil være om selve legepladsen, mens det øvrige materiale vil være inventar til menneskerne og deres bedste, pelsede venner.

Legepladsen vil styrke sociale fællesskaber for både hundeejere og hunde, og derved skaber projektet et rum til fællesskab i Vipperød.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 98.100 kroner.

Projektet handler om øget fællesskab, kunst og bæredygtighed på Spirefestival. Det sker gennem fire delprojekter.
 
Med dette projekt udvikles lokalområdet Tuse Næs gennem fællesskab, kunst og bæredygtighed. Projektet vokser ad fire grene, der alle er plantet på Spirefestivals grund: Hvidegaard på Tuse Næs.

Projekterne er navngivet ”spirebad”, ”køkken”, ”legeplads” og ”lys på pladsen”, og de vil alle have æstetisk og bæredygtig karakter.

Legepladsen og Spirebadet vil særligt være udsmykket med genbrugsmaterialer. Når projektets står endeligt færdigt, er planen, at du efter en skyller under bruseren, kan skylle ud i toilettet med det vand, der netop er løbet gennem baderisten. 

Projekterne vil være en del af den årlige Spirefestival, og derudover vil de året rundt komme lokale borgere, institutioner og turister til gode, idet faciliteter til enhver tid vil være mulige at benytte. Det samlede projekt vil på den måde udvikle Tuse Næs som lokalområde.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 99.000 kroner.

Meget mere Merløse er en kombination af et multifunktionelt idrætsaktivitetsområde og et socialt hyggeområde. Med puljen blev området udvidet yderligere.
 
Op ad projektets fundament vokser der fællesskab i aktive og sociale rammer. Projektet hedder Meget mere Merløse, og i denne omgang udvides det multifunktionelle område.

Det vil ske med en multibane, boldvæg og opholdsrum til gavn for borgere på tværs af foreninger, skole og daginstitutioner.

I øjeblikket danner aktivitetsredskaber, et shelter og en bålplads rammerne for Meget mere Merløse, men med udvidelsen gives der mulighed for i endnu højere grad at dyrke forskellige former for motion udendørs i grønne omgivelser.

Der er fri adgang 24-7, uden at du skal være medlem af en forening. Håbet er at samle alle borgere i området til motion og samvær på kryds og tværs af foreninger, fællesskaber og kondition. Området bliver et fysisk vartegn for det lokale fællesskab i Store Merløse, der ønskes bygget til gavn for hele byen.

Givet tilsagn fra Rum til fællesskab: 400.000 kroner.

Vil du vide mere om "Rum til fællesskab"

Lokalfora, foreninger, selvorganiserede grupper, brugerråd og bestyrelser i kommunale institutioner. Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsaktiviteter, erhvervsdrivende, enkeltpersoner eller til privat ejendom.

Lokalfora, foreninger, selvorganiserede grupper, brugerråd og bestyrelser i kommunale institutioner. Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsaktiviteter, erhvervsdrivende, enkeltpersoner eller til privat ejendom.

I puljen kan der ansøges både om tilskud til nyopførelse af faciliteter, istandsættelse af eksisterende faciliteter i en sådan grad, at der kan være tale om anlæg. Ligeledes kan der ansøges til forprojekter.

Der kan søges om fuldt tilskud samt med- og mellemfinansiering. I sidstnævnte tilfælde skal ansøger selv være opmærksomme på, hvilke krav/betingelser der gælder i evt. andre puljer/fonde, som I søger.

Der kan tildeles op til 2,5 mio. kr. i år 2021. Der er ansøgningsfrist 1. august 2021

 • Der skal minimum søges 50.000 kroner
 • Der er intet maksimalt beløb, men hvis man søger over 100.000 kroner, er der krav om medfinansiering.
 • Ansøges der om 100.000 kr. eller derover skal medfinansiering udgøre minimum 10 % af det samlede projektbeløb (budget).
 • Minimum 50 % af medfinansieringen skal være reelle økonomiske midler opnået gennem andre fonde, egne økonomiske midler eller lignende.
 • Midler opnået fra andre puljer eller lign. i Holbæk Kommune tæller med i det samlede projektbeløb(budget), men kan ikke tælles som medfinansiering under puljen Rum til Fællesskab.
 • Medfinansiering kan, ud over reelle økonomiske midler for eksempel også bestå af frivillige arbejdstimer, jord fra lodsejere og donation af materialer.
 • Hvis frivillige timer regnes for medfinansiering, skal der tælles 125 kr. pr. time pr. frivillig.
 • Kun frivillige timer der ligges i udførelsen af projektet efter finansiering er på plads, kan tælles med. Projekt- og mødetimer til ansøgning ol. kan således ikke medregnes.

Du søger puljen ved at udfylde det digitale skema, som findes her på siden.

Når der indsendes en ansøgning, skal der altid medsendes en ”Erklæring til puljeansøgning”, hvori det oplyses, om der er søgt penge i andre puljer. Erklæringer findes på samme side som ansøgningsskemaet. Derudover kan du valgfrit uploade billeder og beskrivelser i skemaet. Der uddeles midler én gang årligt.

Har du spørgsmål til puljen, der ikke er personfølsomme, kan du skrive en mail til: rumtilfaellesskab@holb.dk.

Alle ansøgninger screenes af administrationen i Holbæk Kommune. Alle ansøgninger, der lever op til de formelle krav, bliver præsenteret for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, der udvælger hvilke projekter, de anbefaler der modtager støtte og indstiller dette til Økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen, der foretager den endelige beslutning.

Ansøgerne får besked hurtigst muligt efter det besluttende møde besked om tilsagn eller afslag.

Der sendes et tilsagnsbrev til ansøgerne for de projekter, der modtager puljemidler. I brevet beskrives vilkårene for tildelingen. Vær opmærksom på nedenstående:

 • Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen.
 • Pengene udbetales efter skriftlig anmodning fra ansøger og i overensstemmelse med tilsagn.
 • Hvis et projekt har behov for tilladelser, fx fra myndighedstilladelser Holbæk Kommune, for at kunne gennemføres, vil pengene ikke blive udbetalt, før samtlige tilladelser er på plads.
 • Pengene kan udbetales på forhånd i fastlagte rater eller efterfølgende som refusion.
 • Pengene udbetales til det i ansøgningen oplyste CVR-/CPR-nummer.
 • Projekterne skal være påbegyndt indenfor ét år og være afsluttet indenfor to år efter, at beløbet er bevilliget.
 • Hvis Holbæk Kommune ikke modtager en skriftlig anmodning om penge fra ansøger i overensstemmelse med tilsagnet inden for de to år, frafalder tilsagnet.

Holbæk Kommune skal orienteres skriftligt, hvis der sker ændringer i projektet

 • Holbæk Kommune skal orienteres skriftligt, hvis der sker ændringer i projektet, herunder forsinkelser.
 • Hvis ændringer i projektet måtte ske, kræver det en skriftlig ansøgning om projektændring, hvorefter
  der vil ske en ny konkret vurdering af, hvorvidt midlerne i et tilsagn kan frigives.
 • Hvis ændringerne i projektet har medført, at det samlede projektbeløb (budget) er faldet mere end
  50% anses projektet som et nyt projekt. Vurderingen betyder, at tilsagnet frafalder.
 • Krav om minimumsprocentsatser for medfinansieringen af et samlet projektbeløb (budget) er stadig
  gældende i en projektændring. Er der tildelt i imellem 100.000-200.000 kr. fra puljen gælder kravet om
  20 % stadig. Er der tildelt over 200.000 kr. fra puljen gælder kravet om 10 % stadig.
 • At minimum 50% af medfinansieringen skal være reelle økonomiske midler er stadig gældende i en
  projektændring.

Følgende krav er gældende ved afslutning af et projekt der har modtaget penge fra puljen:

 • Der skal indsendes et underskrevet regnskab efter projektets afslutning, der dokumenterer, at pengene
  er brugt i overensstemmelse med det ansøgte og bevilgede formål. I projekter, der modtager tilskud på
  over 500.000 kr., skal regnskabet erklæres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Ved
  støttebeløb under 500.000 kr. skal regnskabet erklæres af foreningens revisor, og bilag til regnskabet
  vedlægges.
 • Hvis de kommunale midler ikke bliver anvendt i overensstemmelse med ansøgning og bevillingsbrevet
  har Holbæk Kommune krav på at få midlerne helt eller delvist tilbagebetalt.
 • Alle projekter, der har modtaget puljemidler, bliver offentliggjort på Holbæk Kommunes hjemmeside.
 • De projekter, der får afslag på deres ansøgning, får med afslaget tilsendt en klagevejledning.
 • Projekter, der har modtaget puljemidler, forpligter sig til at formidle projektets erfaringer og resultater
  videre til Holbæk Kommunes øvrige lokalområder, enten via Holbæk Kommunes hjemmeside eller på et
  arrangement for lokalområderne.
Senest opdateret 22-03-2024