Hjemmehjælp

Vi ønsker, at alle borgere har en god dagligdag. Hvis du får brug for praktisk eller personlig hjælp, kan du derfor få det gennem os. Du skal kontakte visitationen i kommunen.

Information

 • Du kan få praktisk hjælp, personlig hjælp eller sygepleje
 • Hvis du er interesseret, skal du kontakte visitationen - du kan se kontakt oplysninger i boksen på denne side
 • Vi har fokus på dine ressourcer, ønsker og valg

Formålet med hjemmehjælpen

 • At fremme dine muligheder for at blive selvhjulpen
 • At lette den daglige tilværelse og eventuelt forbedre din livskvalitet

Indsats

Den hjælpende indsats bliver skabt i samspil med dig. Vi har derfor et stort fokus på dialog og indsatser, der tager hensyn til dine behov.

Indsatsen skaber rammerne for at leve et godt liv, hvor der er plads til udvikling og individuelle ønsker. Vi arbejder med omsorg, forebyggelse, sundhed og generhvervelse af færdigheder.

Der er ens tilbud om muligheder for hjælp til at borgere. Disse tilbud tager hensyn til din blufærdighed, dine vaner og din levevis.

Du kan læse mere i Administrationsgrundlag Ældreområdet

 

Hvis du bor i kommunen, kan du få praktisk eller personlig hjælp og pleje. Du kan for eksempel få hjælp til rengøring, indkøb og træning.

Praktisk hjælp

 • Praktisk hjælp er for eksempel hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask
 • Du kan få hjælp, hvis du ikke, eller kun med stort besvær, kan udføre opgaverne selv


Personlig hjælp og pleje

 • Personlig hjælp og pleje er for eksempel hjælp til bad, påklædning og proteser
 • Du kan få hjælp, hvis du ikke, eller kun med stort besvær, kan udføre opgaverne selv
 • Din situation vil blive undersøgt, inden du får hjælp
 • Når du får hjælp og pleje, har du ansvar for at tage imod tilbud om træning og hjælpemidler
 • Det kan være nødvendigt, at vi i samarbejde med dig ændrer i boligindretningen
 • Hjælpen tildeles som midlertidig eller varig hjælp.

Du kan læse mere i kvalitetsstandard

Hvis du bor i kommunen og har problemer med sygdom eller sundhed, kan du få sygepleje. Du skal enten have en henvisning fra en læge eller en godkendelse fra visitationen hos os.

Information

Hvis du ønsker sygepleje, skal du have en henvisning fra en læge eller en godkendelse fra visitationen. Du kan finde kontaktoplysninger til visitationen i boksen på denne side.

Dine problemer kan for eksempel handle om:

 • Mange sundhedsproblemer
 • Akutte sygdomme
 • Behov for faglig viden - eksempelvis hvordan du kan hjælpe dig selv bedst muligt
 • Behov for støtte ved undersøgelser og behandlinger hos lægen

Detaljer

Hjælpen til dig bliver planlagt som enten midlertidig eller varig hjælp.

Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt, at vi i samarbejde med dig ændrer i boligindretningen.

Du kan læse mere i kvalitetsstandard.

Kontakt Visitationen

Visitation
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Tlf. 72 36 36 36


Visitationen kan kontaktes dagligt mellem kl. 8.00 - 13.00. Der er lukket i weekender og helligdage.

Sikker henvendelse