NYHED: Mit Sygefravær er opdateret

Den 7. november 2023 blev hjemmesiden MitSygefravær opdateret med nyt design og overblik.

Som med de fleste andre nye systemer og opdateringer, kan der forekomme forstyrrelser, fejl og andre uhensigtsmæssigheder. Det kan blandt andet betyde, at svarfrister ikke kan overholdes.

Du skal i den forbindelse ikke være bekymret for, om det går ud over din sygedagpengesag – også selvom du får et automatisk partshøringsbrev for manglende besvarelse.

Vi følger driftsstatus på hjemmesiden nøje, og sørger for at dispensere for sene besvarelser indtil der forekommer normal drift igen.

Du kan selv følge med på driftsstatus ved at klikke her

Udbetaling af sygedagpenge

Sygedagpenge er en ydelse som kan udbetales direkte til en person, eller som en refusion til en arbejdsgiver.

Dine sygedagpenge bliver som hovedregel udbetalt den sidste torsdag i måneden med mindre denne dag er en helligdag. Du skal være opmærksom på, at selvom der udbetales én gang om måneden, så dækker udbetalingsperioden ikke en kalendermåned. Udbetalingsperioderne vil typisk være på enten 4 eller 5 uger.

Du har mulighed for at få udbetalt dine sygedagpenge hver 14.dag, i både ulige og lige uger.
Kontakt Ydelsesservice for yderligere råd og vejledning.

  • Helligdage
  • Ferieafholdelse (bemærk at ferie skal godkendes af jobcentret, forud for afholdelsen)

Læs mere information om anmeldelse af sygefravær på nemrefusion.dk 

For at anmelde sygefravær, og søge om refusion af om sygedagpenge digitalt, på For at anmelde sygefravær, og søge om refusion af om sygedagpenge digitalt, på indberet.virk.dk  

Bemærk venligst at barselsdagpenge ikke udbetales af kommunerne, men af Udbetaling Danmark, som også kan vejlede om barselsdagpenge.

Hvis du er sygemeldt og du skal indmelde dit sygefravær skal du vøre dette på "Mit Sygefravær". 
Se video om "Mit Sygefravær"

I visse situationer kan du modtage en særlig skattegri ydelse, for personer med høje boligudgifter og/eller mange børn kan blive i deres bolig.

Klik her for at tilgå kommunens side om særlig støtte

Herunder kan du læse mere om sygedagpenge

Sygedagpenge - Hvis du er lønmodtager

Sygedagpenge - Hvis du er selvstændig

Sygedagpenge - Sygemeldt medarbejder (for arbejdsgivere)

Senest opdateret 22-03-2024