NYHED - mulighed for særlig hjælp for Ukrainske Flygtninge

Folketinget har vedtaget ny lov den 31. marts 2024, som har betydning for visse Ukrainske flygtninge. Ændringerne er:
- muligheden for at modtage ydelse som enlig, selvom en ydelsesmodtager er gift.
- muligheden for at modtage et tilskud til forsørgelse af børn som ikke enge børn

Læs mere om ændringerne her

Økonomisk hjælp og ydelser

På denne side har du mulighed for at se mere om de ydelser og ordninger som vi kan hjælpe med i Holbæk Kommunes Ydelsesservice.

Senest opdateret 11-03-2024

I Holbæk Kommunes Ydelsesservice arbejder vi med at udbetale forsørgelsesydelser til ledige og sygemeldte borgere i Holbæk Kommune. Vi håndterer også udbetaling af refusion til virksomheder.

 

Ydelsesservice udbetaler kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, sygedagpenge, fleksløntilskud, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, supplement til brøkpension og revalideringsydelse. Desuden er det Ydelsesservice der forvalter tilbagebetalingspligten jf. gældende lovgivning.

Holbæk Kommunes kontrolgruppe er også en del af Ydelsesservice. Kontrolgruppen i Holbæk Kommune arbejder meget målrettet på at finde/identificere og stoppe sager, hvor ydelserne udbetales på et ukorrekt grundlag og borgeren derved modtager de sociale ydelser med urette. 

Personlig kontakt

Det er ikke muligt at møde personligt op uden aftale med en Ydelsessagsbehandler. Hvis du har behov for en personlig samtale, bedes du rette telefonisk henvendelse for at lave aftale herom.

Vi henviser i øvrigt til at al henvendelse sker telefonisk eller skriftligt.

Telefonisk Kontakt

Du kan normalt ringe til Ydelsesservice på telefon: 72 36 36 36 på hverdage mellem kl. 08.00-13.00. I korte perioder kan vi have mere begrænsede telefontider.

Her kan du se Holbæk Kommunes almindelige Telefon- og åbningstider.

Digital kontakt

Brug Digital Post til at kommunikere sikkert med Ydelsesservice. Du kan skrive til os ved at benytte din digitale postkasse på borger.dk, eller ved a udfylde Holbæk Kommunes sikre kontaktformular.
Benyt Holbæk Kommunes sikre kontaktformular

Benyt din digitae postkasse på borger.dk