Velkommen til Holbæk Kommunes hjemmeside om demens

Her kan du læse om Holbæk Kommunes demensindsatser, og om de mange aktiviteter der er til borgere med demens inde på livet. Du kan også finde en række nyttige kontaktinformationer og links.

Mange spørgsmål dukker op, hvis demens er blevet en del af ens hverdag. Både som borger og pårørende. Dem kan du få hjælp til at finde svar på her.

Spørgsmål og svar

De første tegn på demens kan fx være glemsomhed, besvær med at udføre hverdagsopgaver, problemer med at finde ord i samtaler med andre, forvirring i tid og sted, ændringer i humør, adfærd og personlighed, at trække sig fra sociale arrangementer eller aktiviteter man normalt godt kan lide.

De overnævnte symptomer kan også skyldes andre sygdomme, som ikke er demens. Lægen skal derfor undersøge dig og evt. behandle disse sygdomme, før en eventuel hukommelsesudredning.

Jo tidligere en demenssygdom opdages, jo bedre mulighed er der for at forsinke udvikling af demenssygdom og bibeholde ens mentale funktion som fx hukommelse, koncentration, rumopfattelse og sprogfærdighed i en længere periode.

Kontakt din egen læge, hvis du har mistanke om demens, så du eller din pårørende kan få den rette udredning, behandling og støtte.

Her kan du læse mere uddybende om symptomer på demens Alzheimerforeningens hjemmeside, på Nationalt videncenter for demens.

I Holbæk Kommune er der ansat fire demensspecialister, der alle har en sundhedsfaglig uddannelse og en relevant efteruddannelse.

Demensspecialisten kan komme på besøg hjemme hos dig og yde vejledning, rådgivning og undervisning i de forandringer, der kan forekomme i hverdagen.

Demensspecialisten kan støtte ved udredning for demens, og samarbejder gerne med din egen læge, der er tovholder for demensudredning.

De er også i kontakt med kommunens øvrige samarbejdspartnere omkring fx sociale indsatser eller praktisk støtte, samt flytning til en anden bolig eller plejebolig. Desuden vejleder og støtter demensspecialisterne om værgemål, fuldmagter og sociale og psykiske problemer.

Du kan kontakte demensspecialisterne på mail demenskonsulenterne@holb.dk eller ved at henvende dig telefonisk.

Rikke Modin tlf. 72 36 63 34 mail: rikmo@holb.dk dækker hjemmeplejeområde: Mørkøv, Jyderup, Regstrup, Undløse, Stenhusvej, Svinninge.

Anne Bengtsson tlf. 72 36 50 93 mail: anjbe@holb.dk dækker hjemmeplejeområde: Vipperød, Vang, Tølløse, Merløse, Ladegården.

Mette Helmer tlf. 72 36 73 83 Mail: metck@holb.dk dækker hjemmeplejeområde: Mårsø, Elisabethcenter, Orø.

Christina Hvass Hansen tlf. 72 36 63 44  mail: chrha@holb.dk Plejecenter og bosteder.

Hvad enten du er ung, ældre eller pårørende med demens inde på livet, har du mulighed for at være en del af et fællesskab. Det er godt at holde sig aktiv, hele livet. Nedenfor kan du læse om de tilbud der er i Holbæk Kommune, hvad enten du selv har demens eller er pårørende.

Cafetilbud

Familiecafe er et tilbud, hvor du kan møde ligestillede og danne nye netværk. Familiecafe er for borgere med hukommelsesbesvær eller demenssygdom og deres familier, så oplevelser og erfaringer kan deles med andre.

Der afholdes Cafe for samboende pårørende den første onsdag i måneden på Elisabethcenteret Carl Reffsvej 2, 1. sal, Holbæk fra kl. 13-15

I denne pjece kan du læse mere om cafeerne for familiecafe og for pårørende til mennesker med demens.

Du er velkommen til at kontakte demensspecialisterne, hvis du vil vide mere eller har spørgsmål.

Rikke Modin, tlf.: 72 36 63 34, rikmo@holb.dk

Anne Bengtsson, tlf.: 72 36 50 93, anjbe@holb.dk

Mette Helmer, tlf.: 72 36 73 83, meckh@holb.dk

Christina Hvass Hansen tlf.:72 36 63 44, chrha@holb.dk 

Ældresagen afholder en række spændende aktiviteter. Ældresagen har tre lokalafdelinger i Holbæk Kommune

Du kan læse mere her:

Tornved-Svinninge

Holbæk-Jernløse

Tølløse

Du har mulighed for, at deltage i samtalecafeer på Holbæk Bibliotek den første lørdag i måneden. Det kan du læse mere om her.

Her er et link til informationer samt en film om demens.

Demensvenlige idrætsforeninger

Nogle idrætsforeninger har et særligt fokus på at skabe gode rammer for borgere med demens, så det er muligt at starte i eller fortsætte med at være i foreningerne – også med demens og fx hukommelsesudfordringer.

Bordtennis i Tølløse er et eksempel på en demensvenlig idrætsforening. Læs mere her om bordtennis i Tølløse.

Her kan du læse om, hvordan din idrætsforening kan blive mere demensvenlig.

Aktive centre

Holbæk Kommunes Aktive Centre er åbne lokale centre, hvor samvær, livskvalitet og aktivitet er omdrejningspunktet. Målgruppen for de Aktive Centre er pensionister, efterlønsmodtagere samt førtidspensionister, der har lyst til at deltage i de forskellige aktiviteter som bruger eller måske som frivillig.

Her kan du Aktiviteter og samvær – og finde det center, du har lyst til at besøge.

Du er også velkommen til at kontakte aktivitetsvejleder Jean Nielsen Tlf. 72 36 53 89 Mail: jkn@holb.dk 
eller aktivitetsvejleder Tina Traborg Tlf: 72 36 53 34 Mail: tincr@holb.dk 

Dagcentre

I Holbæk Kommune har vi fire dagcentre: Byparken i Svinninge, Elmelunden i Jyderup, Samsøvej i Holbæk og Tysingehave i Tølløse.

Du kan ansøge om at få et ophold på et dagcenter hvis:

  • du har svær fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og du og din samlever har brug for hjælp og støtte til at klare hverdagen sammen.
  • du har svær fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale udfordringer, der betyder, at du har brug for hjælp og støtte til at klare hverdagen alene.

Det kan du alt sammen læse mere om på hjemmesiden om dagcenter.

På et tidspunkt kan der være brug for en at flytte til en plejebolig.

I Holbæk Kommune har vi et bredt udvalg af ældre- og plejeboliger, som er fordelt over hele kommunen.

visitation

Du er også velkommen til at kontakte Visitationen.  De kan vejlede dig og dine pårørende om, hvornår det kan være bedst at flytte og hvorhen

Visitation
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Tlf. 72 36 36 36

Visitationen kan kontaktes dagligt mellem kl. 8.00 - 13.00. Der er lukket i weekender og helligdage.

Her kan du læse mere om demens, og om hvordan du kan få råd og hjælp til at tackle hverdagen med demens inde på livet.

Alzheimerforeningen

Nationalt videnscenter for demens

Sundhedsstyrelsen - demens

Ældresagen

Ældresagen Tornved-Svinninge

Ældresagen Holbæk-Jernløse

Ældresagen Tølløse

Holbæk Kommune er med i Demensalliancen, der er et samarbejde mellem Ældre Sagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen om en fælles vision: Vi ønsker et demensvenligt Danmark, hvor ingen er alene med demens. Læs mere om demensalliancen HER

Senest opdateret 04-04-2024