Regnvandshåndtering i det åbne land

Du må ikke føre regnvand til din renseløsning. Det skal håndteres for sig selv enten ved at nedsive regnvandet via faskiner, eller via en synlig nedsivning af regnvand i et regnvandsbassin.

Måder du kan håndtere dit regnvand på

Du må ikke lede regnvand til din renseløsning, men du kan nedsive regnvandet via faskiner, eller du kan lave en synlig nedsivning af regnvand i et regnvandsbassin. Alternativt kan du opsamle regnvandet til havevanding. 

Du skal huske at søge om tilladelse via Byg og Miljøportalen før du etablerer en regnvandsløsning. Holbæk Kommunes spildevandsteam giver tilladelsen. Når arbejdet er færdigt, skal du også huske at færdigmelde det via Byg og Miljøportalen. Du finder Byg og Miljøportalen på www.bygogmiljoe.dk.

Faskine

Start filmen, ved at trykke på pilen nederst i venstre hjørne. 

Fakta ark om faskiner fra 2013

Regnvandsbed

Start filmen, ved at trykke på pilen nederst i venstre hjørne. 

Fakta ark om regnvandsbede fra 2013 

Hvordan gør jeg, hvis jeg vil etablerer et regnvandsbed eller en faskine?

Vejledning til hvordan du ansøger om regnvandshåndtering

Senest opdateret 16-03-2023