Tåstrup Have

Billede af Tåstrup HAve

Tåstrup Have er et yderst handicapvenligt bosted for voksne med nedsat funktionsevne

Tåstrup Have
Rørvangsvej 4
4300 Holbæk

Tryk her for sikker henvendelse

Hybenhuset
Telefon: 72 36 58 17

Æblehuset
Telefon: 72 36 58 18

Faglig koordinator
Christina Kepp Lindblad
chrkl@holb.dk
Telefon: 72 36 24 18

Faglig koordinator
Lisbeth Reinholdt Jürgensen
lisre@holb.dk
Telefon: 72 36 39 97

Afdelingsleder
Lizandra Resting
Mail: lire@holb.dk
Telefon: 72 36 58 28

Tåstrup Have er beliggende lidt uden for centrum af Holbæk by

Indretning

Der er 20 toværelses lejligheder på mellem 65-70 kvadratmeter, og 2 treværelses lejligheder på 80 kvadratmeter.
Du har din egen lejlighed, og adgang til fælles arealer.

I lejlighederne er der tekøkken i forbindelse med stuen.
Der er handicapvenligt badeværelse i hver lejlighed, hvor der også er egen vaskemaskine og tørretumbler.
Og så er der udgang til egen terrasse.

Fællesarealer

De moderne lejligheder er opdelt i to huse; Hybenhuset og Æblehuset.
Hvert hus har et stort fællesrum som er opdelt i spisearrangement og køkken med tilhørende terrasse samt en opholdsstue med tilhørende terrasse. 
Der er god plads til fællesskab og arrangementer.
Du kan benytte boldbanen, hvor der er mulighed for at spille fodbold, petanque med mere.

Der indgås lejekontrakt med Lejerbo.

Dagligdag

Personalet støtter dig i at komme godt afsted, eksempelvis til arbejde, eller i aktivitetstilbud.
Du vil have hjemmedage, hvor du har mestringsvejledning med dine kontaktpersoner. Her arbejder vi også med dine indsatsmål og praktisk opgaveløsning.

På Tåstrup Have er der madklub. Det betyder at der hver aften, bliver tilberedt aftensmad, sammen med borgerne.
Her deltager du cirka en gang om ugen. Her hjælpes vi ad med at lave maden, dække bord og rydde op. 

Vi hygger i stuen hver aften med snak, tv og meget andet.

Personale

Der er personale til stede hele døgnet på Tåstrup Have.
Dem du møder er pædagoger, sygeplejersker og SSA'ere og omsorgsmedhjælpere.
Personalet hjælper med at støtte og vejlede dig i din hverdag. Det kan være støtte til personlig hygiejne, tøjvask, betaling af regninger, læge/tandlæge og besøg hos specialist.

Fællesaktiviteter

Du kan glæde dig til traditioner ved højtiderne. 
Her afholder vi også sommerfest og julehygge komsammen, hvor pårørende også er velkomne.

Der bliver i samråd med dig som beboer, planlagt ture ud af huset, med det hus du hører til. 
Eksempler på ture:

 • Kro besøg med god musik og dans
 • Café besøg
 • Biografture
 • Bowling
 • Tivoli
 • Nisseland

Af arrangementer afholdes også:

 • Fastelavn
 • Påskefrokost
 • Beboerferie
 • Julefrokost
 • Juleaften
 • Julebanko
 • Ugentlige gåture

Medbestemmelse

For at alle medbeboeres ønsker og behov bliver hørt, afholder vi i Æblehuset og Hybenhuset husmøder hver anden måned.
I husene holder vi også temadage, hvor vi arbejder sammen om, hvordan vi har det bedst på Tåstrup Have. 
Derudover holder vi også beboerrådsmøder, hvor der drøftes nye tiltag og festlige arrangementer.

På Tåstrup Have arbejder vi med indflydelse og selvbestemmelse igennem udarbejdelse af indsatsmål. 
Dine indsatsmål laver du sammen med din sagsbehandler. Indsatsmål er punkter, som personalet på Tåstrup Have skal hjælpe dig med.

Hvad kan du forvente?

På Tåstrup Have har du mulighed for at indgå i det sociale fællesskab, og danne relationer til dine medbeboere.
Vi arbejder i dit hjem med respekt for, og anerkendelse af dig, dine ønsker og dine behov.
Du bliver mødt af uddannet personale, som bidrager med støtte og vejledning i hverdagen.
Personalet vil møde dig med en anerkendende og individuel tilgang.
Du vil få tilbud om at få udarbejdet en handleplan. Det vil sige en plan for udvikling af nogle områder som du ønsker at blive bedre til.

Hvad forventer vi?

 • At du er en god nabo og tager hensyn til de andre
 • At du indgår aktivt i dialog omkring ønsker og behov for hverdagen, og i tilværelsen som helhed
 • At du deltager i husets husmøde
 • At du kun ryger i egen lejlighed eller udenfor
 • At du overholder de foreskrevne hus regler fra Lejerbo

Tåstrup Have er målrettet dig, med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne.

Det kan eksempelvis være:

 • Downs syndrom
 • Autisme
 • Udviklingsforstyrrelser der medfører kommunikative og sociale problemer
 • Psykisk funktionsnedsættelse med baggrund i manglende mental udvikling eller kognitive skader.

Du skal være selvhjulpen i mange af dagligdagens gøremål. Du skal ud fra støtte og vejledning kunne mestre personlig hygiejne, almindelig daglig levevis og almindelige indkøb.

Du kan tale med din sagsbehandler i din kommune, om mulighed for at få en lejlighed på Tåstrup Have.
Visitationen sker gennem sagsbehandleren.

Paragraffer

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
Tåstrup Have er et bosted med ydelser efter §83 og §85

Kerneopgave

Vi arbejder målrettet ud fra kerneopgaven, som er; mestring af eget liv. 
I Tåstrup Have arbejder vi med indflydelse og selvbestemmelse igennem udarbejdelsen af indsatsplaner. Målene fastsættes efter samtaler med, og møder med beboerne og efterfølgende på statusmøder med deltagelse af sagsbehandler, mindst en gang årligt.

Faglig tilgang

Tåstrup Haves faglige tilgange er:

 • Relationspædagogisk tilgang
 • Anerkendende tilgang
 • KRAP

Metoder

 • Tegn til Tale (TTT)
 • Etikos
 • Mestringsvejledning
 • Billedkommunikation

 Tryk her for at finde Tåstrup Have på Tilbudsportalen

For studerende

På Tåstrup Have kan du tage Social- og specialpædagogik anden og tredje praktikperiode.

praktikbeskrivelse-taastrup-have.pdf

Her kan du læse den nyeste tilsynsrapport for Tåstrup Have

Der er Socialtilsyn Hovedstaden, der fører tilsyn med opholdssteder for voksne i Holbæk.

Her kan du læse Tåstrup Haves endelige driftsorienteret tilsynsrapport 2022

Her kan du læse Socialtilsynets tilføjelser efter høringssvar 2022


Du kan også læse om tilbuddet på Tilbudsportalen.

Tryk for at komme til Tilbudsportalen

 

Senest opdateret 12-03-2024