Fagligt og for studerende

Solgården er et aktivitets- og samværstilbud til voksne med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne (§104 tilbud)

Solgårdens kerneopgave

Livsmestring – evnen til at mestre dele af sit eget liv.

Voksne Specialcenter Holbæk og Solgårdens værdigrundlag er Åbenhed, Ordentlighed og Høj Faglighed.

Om Solgården

Solgården er et aktivitets- og samværstilbud til voksne med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne.

På Solgården arbejder vi med borgerens livsmestring.
Solgården tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk indsats, i forhold til det individuelle handicap og den indsatsplan der er aftalt i samarbejde med bruger, bosted, myndighed og pårørende.  

Vi har fokus på at tilbyde en meningsfyldt hverdag, med gode opgaver og sjove oplevelser.

Faglige tilgange

Vores primære faglige tilgange er anerkendende- og relations orienteret. Alle personaler på Solgården er uddannet i den pædagogiske tilgang KRAP (Kognitiv Ressource fokuseret Anerkendende Praksis) Personalet møder brugerne med anerkendelse, ligeværdighed og forståelse, der skaber tryghed og øger selvværdet hos den enkelte.

I det pædagogiske arbejde er der fokus på relationen til andre.  Det er gennem relationen og de sociale samvær, der skabes selvstændighed, udvikling, trivsel og øget livskvalitet. På Solgården prioriteres også fællesskab og socialt samvær, også på tværs af grupperne, funktionsniveau og alder.

Tryk her, for at se mere om Solgården på Tilbudsportalen

For studerende

Solgården tager imod studerende i alle tre praktikperioder

Se Solgårdens praktikbeskrivelse for første periode

Se Solgårdens praktikbeskrivelse for anden og tredje periode

Senest opdateret 06-05-2024