Børneattest

Foreninger har siden 2005 indhentet børneattester på træner og instruktør der har den direkte kontakt med børn under 15 år.

Folkeoplysningsloven er ændret pr. 1. januar 2010 til, at foreninger, der har træner og instruktør der har den direkte kontakt med børn under 15 år, SKAL indhente børneattest.

Børneattesten er afgørende for at foreningen kan søge tilskud.

Foreninger, der ikke afgiver erklæring om, at foreningen vil indhente børneattester, vil IKKE modtaget tilskud eller få anvist lokaler i Holbæk Kommune.

Har Holbæk Kommune modtaget erklæring og det viser sig at foreningen ikke har indhentet børneattest, vil Holbæk Kommune tilbageholde meddelte tilskud, indtil børneattest er indhentet.

For benyttelsen af anviste lokaler gælder det ligeledes, at godkendelse fratages foreningen indtil børneattest er indhentet.

Holbæk Kommune vil efter vurdering udtage et antal foreninger til stikprøvekontrol for indhentede børneattester.

Digitale børneattest

Børneattesterne udfyldes digitalt af foreningslederne. Attesten udstedes kun, hvis personen giver samtykke til, at børneattesten må sendes til foreningen.

Sådan gør du

For at bestille en børneattest digitalt skal du have en medarbejdersignatur eller en virksomheds-NemID og adgang til foreningens digitale postkasse. Du skal også have navn og personnummer på de eller person, du skal bestille en børneattest på.

Din anmodning om samtykke sendes automatisk til personens digitale postkasse og kræver derfor, at borgeren har NemID, adgang til sin digitale postkasse og har accepteret at modtage post fra det offentlige i sin digitale postkasse.

Bestil en digital børneattest på dette link

Kulturministeriets vejledning om børneattester

Senest opdateret 07-11-2023