Spring til indhold

Kurser for Holbæk Kommunes foreningsliv

Kultur og Fritid i Holbæk Kommune tilbyder sammen med kommunens Folkeoplysningsudvalg en række kurser til foreningslivet. Kurserne er målrettet bestyrelser, trænere, instruktører og frivillige, så vi kan sikre en fortsat udvikling og dygtiggørelse af vores foreningsliv.

Herunder vil Kultur og Fritid løbende slå nye kurser op. Al info vil kunne findes under de enkelte kurser.

Har man ønsker eller ideer til kurser er man velkommen til at kontakte kulturogfritid@holb.dk

Luk alle
Åben alle

Parasport Danmark underviser på dette kursus. 

Kurset er for dig, der er instruktør, træner eller leder i en idrætsforening, der har mennesker med handicap eller særlige behov på sit foreningshold eller som er nysgerrig og interesserede i at høre mere om at inkludere mennesker med handicap eller særlige behov i foreningen.

Formålet med kurset er at give dig en forståelse for, viden om og praktiske idéer til, hvordan du planlægger, organiserer og tilpasser forskellige idrætsaktiviteter til mennesker med handicap eller særlige behov.

På kurset vil du få:

 • Viden om, hvilke forudsætninger målgruppen har for at dyrke idræt motorisk, kognitivt og socialt.
 • Gode råd og ideer til, hvordan du organisatorisk, pædagogisk og formidlingsmæssigt kan tilrettelægge træningen.

Med viden fra kurset kan du efterfølgende være med til at øge mulighederne for, at mennesker med handicap eller særlige behov kan gå til idræt i foreningsregi og få gode idrætsoplevelser. Kurset indeholder både teoretiske og praktiske oplæg, erfaringsudveksling og diskussion mellem kursusdeltagerne. 

Du tilmelder dig her.

Det er gratis at deltage, men tilmeldingen er bindende på grund af forplejning.

Kurset aflyses, dersom der ikke er nok tilmeldte. 

Mangler jeres forening frivillige eller har I haft udfordringer med at fastholde, dem I har? Vi giver jer
redskaberne til at udvikle frivillige i jeres forening.

Hvilke kompetencer får DU på uddannelsen:

 • Du vil kunne udvikle og implementere en frivillighedsstrategi
 • Du vil få redskaber til rekruttering af nye frivillige
 • Du vil få grundlæggende introduktion til ledelse
 • Du vil få viden om motivation af fastholdelse
 • Viden, som du både kan bruge både i din forening samt i dit arbejdsliv

Uddannelsen er bygget op omkring 5 moduler af hver 3,5 timers varighed. Mellem modulerne vil der være opgaver om frivillighed i jeres egen forening. I vil få tilknyttet en DGI konsulent, som støtter jer igennem hele uddannelsen med råd og vejledning.

Modul 1: Tendenser om frivillighed 23. januar kl. 17-20.30 i Svebølle

Modul 2: Planlægning og organisering 21. februar kl. 17-20.30 i Hørve Kultur- og Idrætscenter

Modul 3: Rekruttering 21. marts kl. 17-20.30 i Jyderup

Modul 4: Ledelse 16. april kl. 17-20.30 i Svebølle

Modul 5: Fastholdelse 15. maj kl. 17-20.30 i Hørve Kultur- og Idrætscenter

DGI står for undervisningen. Uddannelsen tilbydes af Holbæk Kommune, Odsherred Kommune og Kalundborg Kommune. Der er plads til 10 deltagere fra hver kommune. Du tilmelder dig her senest den 14. januar 2024. Pladserne vil blive fordelt efter fristen. 

Læs mere her.

DGI står for denne workshop.

”Forstør og forstærk fællesskabet” giver konkrete handlinger, som understøtter en god fællesskabskultur.

ABC for mental sundhed er en værktøjskasse, der hjælper jer med at tage godt imod nye, opbygger et fællesskab og gør klubben til et rart sted at være for alle.

Vi ved, at foreningsidræt er ét af de steder i vores liv, der har en positiv effekt på vores mentale sundhed. Så hvordan kan man styrke foreningsidrættens fællesskaber, så flere får lyst til at blive en del af dem og komme igen? Her er ABC for mental sundhed en del af svaret.

Hvad er ABC for mental sundhed?

Forskning viser, at mennesker, der oplever at være mere mentalt sunde, har det til fælles, at de gør noget aktivt, gør noget sammen med andre og gør noget, de finder meningsfuldt.

De tre bogstaver stammer fra et australsk forskningsprojekt og rummer de tre faktorer ovenfor:

 Act: Gør noget aktivt

 Belong: Gør noget sammen med andre

 Commit: Gør noget meningsfuld

Det kan måske virke indlysende, at disse tre faktorer er med til at styrke vores trivsel – men hvordan gør man det så i praksis? ABC for mental sundhed giver en lang række bud, øvelser og værktøjer på netop dette, så vi kan forstørre og forstærke de aktive fællesskaber, som gør os til gladere mennesker.

Vi har derfor fokus på to ting:

 Den gode velkomst

 Styrk fællesskabet

Workshoppen tilpasses foreningernes behov.

Tilmeld dig her senest den 21. februar 2024.

I samarbejde med TO-MU tilbyder Holbæk Kommune en gratis uddannelse af trafikofficials. Som trafikofficial har man tilladelse til at dirigere trafikken til arrangementer som fx cykelløb.

Dette får du:

 • Uddannelsen som trafikofficial
 • Trafikofficial ID-kort
 • Trafikvest
 • Trafikstav
 • Trafikofficial håndbog
 • Forplejning begge dage

Du tilmelder dig her.

Bemærk, at man skal have taget et førstehjælpskursus inden for de seneste fem år for at få trafikofficial-bevis og kunne fungere som trafikofficial. Førstehjælpskursus er ikke en forudsætning for at deltage, og man kan sagtens tage det efterfølgende.

Holbæk Kommune tilbyder et førstehjælpskursus den 4. december kl. 17-21. Du kan tilmelde dig her.

DGI står for undervisningen på denne workshop.

Gør det lettere at være frivillig, start den digitale dialog

Digitale foreninger har nemmere ved at rekruttere frivillige, håndtere medlemstilvækst, bruger mindre tid på administrationsopgaver og er mindre personafhængige.
Foreningens driftsopgaver, som med fordel kan understøttes digitalt, berører typisk tre områder:

 • Medlemshåndtering
 • Kommunikation
 • Regnskab og betaling

På denne workshop arbejder vi med digitalisering ud fra et udviklingsperspektiv og hjælper jer med at få klarlagt, hvor I har mest brug for at implementere digitale værktøjer. Desuden får vi lagt en plan for, hvordan I kommer i mål med et til to digitale udviklingsområder.

Tilmeld dig her senest den 4. marts 2024. 

- sæt fokus på de unge som frivillige ressourcer.

På dette kursus får I seneste viden om og eksempler på, hvad der motiverer unge til at engagere sig frivilligt som fx foreningsleder, i et ungeudvalg, som igangsætter af nye aktivitetstilbud, som eventplanlægger eller til at stå i spidsen for foreningens sociale medier. Vi klæder jer på med nye redskaber og praksisanbefalinger til, hvad der er vigtigt for de unges frivillige engagement.

På kurset kommer vi omkring:

 • Hvad der motiverer unge til at engagere sig i frivilligt arbejde
 • Fem klare aspekter, som har betydning for trivslen blandt unge i foreningen
 • Hvordan I spørger rigtigt for at få et "ja"
 • Hvordan I får unge til at synes, at det er sjovt at være frivillig
 • Hvordan det at være ung frivillig kan være meget andet end at være hjælpetræner
 • Konkrete eksempler på, hvordan andre foreninger har fået de unge til at blive

På aftenen vil der være gruppearbejde og masser af inspirationsudveksling. Efterfølgende er der lagt op til, at I arbejder videre med emnet hjemme i foreningen - evt. i samarbejde med DGI.

DGI står for undervisningen.

Du tilmelder dig her senest den 3. april 2024. 

DGI står for undervisningen på dette kursus.

Er der ny kasserer i foreningen, eller er der brug for at vide mere om opgaven? Så kom med på dette kassererkursus og bliv klogere på, hvordan I kan varetage kassererposten uden at bruge mere tid og flere kræfter end nødvendigt. Mød kasserere fra andre foreninger, som sikkert sidder med mange af de samme udfordringer og opgaver som jer.

På kurset får I viden om:

 • Bogføring
 • Regnskabsopsætning/præsentation
 • Løn og omkostningsgodtgørelse
 • Budget
 • Tilskud
 • Gaver
 • Revision og meget mere

Lyder dette som noget for dig? Så tilmeld dig her senest den 24. april 2024.Feedback

Sidst opdateret

05.12.2023

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen