Spring til indhold

Talentudvikling

Holbæk Kommune har godkendt talentstrategi og nedsat et talentråd, der skal skabe flere og mere produktive talentmiljøer i Holbæk Kommune.

Formålet med talentstrategien er at skabe de optimale vilkår for den enkelte, så talentet stimuleres og udfoldes bedst muligt. Dette på en måde, så der samtidig er balance mellem talentaktivitet, skole og det øvrige liv.

Det overordnede sigte med talentudviklingen i Holbæk Kommune er samlet i en vision. For at kunne indfri visionen kræver det, at der opbygges talentmiljøer, som kontinuerligt udvikler talenter, der har de bedste forudsætninger for at lykkes på "øverste hylde".

Vision

Holbæk Kommune skaber lokale talentmiljøer på nationalt niveau.

Konkrete mål

Succeskriterierne for arbejdet med talentmiljøerne er følgende:

  • Inden for en periode på tre år er der etableret/godkendt minimum to talentmiljøer.
  • Som udgangspunkt skal mindst 20 % af talenterne hvert år fortsætte på et videregående talentmiljø.
  • Hvert talentmiljø skal have indgået mindst én aftale med et videregående talentmiljø samt mindst to aftaler med to lokale understøttende miljøer.
  • Mindst 90 % af talenterne skal opleve, at de har fået mulighed for at udleve deres talent inden for det talentmiljø, som de er en del af.

 

Læs 'Talentrådet - de næste skridt frem mod 2025'Feedback

Sidst opdateret

09.06.2022

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen