Spring til indhold

Talentudvikling

Holbæk Kommune har godkendt talentstrategi og nedsat et talentråd, der skal skabe flere og mere produktive talentmiljøer i Holbæk Kommune.

Formålet med talentstrategien er at skabe de optimale vilkår for den enkelte, så talentet stimuleres og udfoldes bedst muligt. Dette på en måde, så der samtidig er balance mellem talentaktivitet, skole og det øvrige liv.

Det overordnede sigte med talentudviklingen i Holbæk Kommune er samlet i en vision. For at kunne indfri visionen kræver det, at der opbygges talentmiljøer, som kontinuerligt udvikler talenter, der har de bedste forudsætninger for at lykkes på "øverste hylde".

Vision

Holbæk Kommune skaber lokale talentmiljøer på nationalt niveau.

Konkrete mål

Succeskriterierne for arbejdet med talentmiljøerne er følgende:

 • Inden for en periode på tre år er der etableret/godkendt minimum to talentmiljøer.
 • Som udgangspunkt skal mindst 20 % af talenterne hvert år fortsætte på et videregående talentmiljø.
 • Hvert talentmiljø skal have indgået mindst én aftale med et videregående talentmiljø samt mindst to aftaler med to lokale understøttende miljøer.
 • Mindst 90 % af talenterne skal opleve, at de har fået mulighed for at udleve deres talent inden for det talentmiljø, som de er en del af.

Talent2012

 

Krav til individuel støtte

Holbæk Kommune giver økonomisk støtte til lokale talenter. Læs, hvad der skal til for at få del i pengene.

Kriterier, der skal være opfyldt for at kunne komme i betragtning til individuel talentstøtte:

 

 1. Primært være mellem 13 og 22 år, dog kan yngre under særlige omstændigheder komme i betragtning.
 2. Være bosiddende i Holbæk Kommune på tildelingstidspunktet.
 3. Besidde specielle evner inden for det ansøgte felt og samtidig vise vilje og evne til at udvikle disse potentialer yderligere
 4. Være indstillet på at indgå i et udviklingsperspektiv som rækker 2-3 år frem.
 5. Indstilles til støtte af træner/fagperson/coach (man kan ikke indstille sig selv eller sine børn)
 6. Medsende en udtalelse fra lærer/skole/uddannelsesinstitution mv.
 7. Redegøre for, hvordan man tænker at kunne inspirere andre i forhold til sit talent og dermed bidrage og indgå aktivt i kommunens kulturelle/sportslige liv eller på anden måde understøtte kommunens talentstrategi.

 

Eksempler på støttemuligheder:

 

 • Betaling af undervisning og andre udviklingstilbud.
 • Bidrag til rejser i forbindelse med særlige forløb/masterclasses/stævner
 • Bidrag til indkøb af nyt nødvendigt udstyr som for eksempel et instrument eller et sportsredskab
 • Deltagelse i konkurrencer/koncerter/udstillinger mm.
 • Deltagelse i kurser eller uddannelse.
 • Frikøb til træningstid.
 • Mentor-ordning.

 Feedback

Sidst opdateret

22.10.2020

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Talentråd

Medlemmerne af talentrådet er:

 • Lars Petersson formand for Talentrådet - fra Sparekassen Sjælland
 • Henrik Miklos Andersen fra BGK
 • Bo Pedersen fra folkeskoleområdet
 • Per Farbøl fra Stenhus Gymnasium
 • Kristoffer Møller Hansen fra Holbæk Teater
 • Bo Ømosegaard fra Badminton Danmark
 • Rasmus Grosell, leder af Holbæk Kulturskole

 

Referater fra møder i Talentrådet

Følg med i Talentrådets møder og beslutninger. 

Læs referater fra møder i Talentrådet 

 

Talentstrategi

Byrådet godkendte den 10. december 2014 talentstrategien. 

 

Hele talentstrategien

Kort udgave af talentstrategien 

 

Kontakt

For yderligere oplysninger eller spørgsmål om talentudviklingen i Holbæk Kommune kan du kontakte:

Kultur- og Fritidssekretariatet på e-mail hhni@holb.dk