Skarresø

Skarresø er stedet, hvis du vil kigge på havørne eller prøve at fiske, da en del af søen er kommunal fiskesø

Skarresø er en af de større søer i Vestsjælland med en størrelse på 192 ha. Den er lavvandet med en maksimal dybde på 4,1 meter og en middeldybde på 2,6 meter.

Øerne i søen

Der findes 3 mindre øer i søens vestlige ende, hvoraf den største har fået navnet Magleholm. Rundt langs bredderne og omkring Magleholm findes en hel del grunde og stenrev. I store dele af resten af søen er bunden mere blød.

Tilløb og afløb

Skarresø har flere tilløb rundt om i søen. Det største tilløb, Ravnebæk, udmunder i søens østlige ende. Skarresø har afløb via Regstrup Å i den sydvestlige ende.

Søen har i gamle dage fungeret som mølledam for Kongens Mølle.

Siden 2003 har et par havørne ynglet ved Skarresø

Parret byggede i 2003 rede nær søen, og det daværende Vestsjællands Amt lukkede i samarbejde med skovejeren dele af skoven, men der kom tilsyneladende intet ud af dette yngleforsøg.

I 2005 flyttede havørneparret så ud på øen Magleholm, og her lykkedes det endelig at få 1 unge på vingerne.

For at give havørnene de bedste ynglebetingelser og for at beskytte dem bedre mod forstyrrelser fra søsiden, blev der i 2005 vedtaget et Tillæg til regulativ for Skarresø (PDF) vedr. sejlads på søen.

De dominerende fiskearter i søen er idag skalle, hork og aborre, men der er også fanget brasen, gedde, sandart og rudskalle.

En del af Skarresø er udpeget som kommunal fiskesø, hvor du frit kan fiske med stang og snøre.

Senest opdateret 18-04-2024