Hjertestier

Du kan få motion tæt på hjemmet ved at benytte en af de lokale Hjertestier, som Hjerteforeningens Lokalkomitéer har oprettet rundt om i landet

Hjertestierne er forsynet med kilometerskilte, der markerer hver kilometer, du går, og Hjertestien på Orø er på ca. 4 km

I folderen om Hjertesti Orø kan du se kort over stiens forløb og samtidig få anvist en række udstrækningsøvelser, som du kan benytte efter din gåtur:

Læs mere om hjertestien på Orø her.

Hjertestierne er forsynet med kilometerskilte, der markerer hver kilometer, du går, og Hjertestien i Munkholmskoven (Eriksholm Skov) er på ca. 4 km

I folderen om Hjertesti Eriksholm Skov kan du se kort over stiens forløb og samtidig få anvist en række udstrækningsøvelser, som du kan benytte efter din gåtur:

Folder over hjertesti Erikholms Skov.

Hjertestierne er forsynet med kilometerskilte, der markerer hver kilometer, du går, og hjertestien i Ladegårdsskovene er en rute på ca. 4,5 km

Ruten er delt op i en rute i Haveskoven og Torbenlund Skov og en rute i Knudskov, så du kan evt. vælge kun at tage den ene.

Ruten kan ses her.

I folderen om Hjertesti Ladegårdsskoven kan du se kort over stiens forløb og samtidig få anvist en række udstrækningsøvelser, som du kan benytte efter din gåtur. Folderen kan du også finde i folderkassen på p-pladsen ved Ladegårdsalléen (Naturskolen).

Audioguiden

På begge ruter af hjertestien kan du også vælge at høre en historie ved et af de 8 steder i Audioguiden, som findes i og omkring Ladegårdsskovene.

Senest opdateret 18-04-2024