Sti ved Tempelkrog Nord

Besøg vådområdeprojektet Tempelkrog Nord. Området der har været kunstigt tørlagt i 60 år, er igen blevet oversvømmet, og du har mulighed for at opleve det på nært hold.

Vådområdeprojektet

Indtil 2018 var der kun vand på den nordlige side af dæmningen, på den anden side var der dyrkede marker. Men som følge af et vådområdeprojekt, støttet med EU midler, er området igen blevet oversvømmet. Vådområdeprojektets formål er at beskytte Isefjordens vandkvalitet. Det oversvømmede område skal sørge for kvælstoffjernelse fra dræn- og åvand inden udløb i fjorden.

Mulighed for en tur i området

Som en del af projektet er der skabt mulighed for at opleve det spændende landskab der er opstået som følge af oversvømmelsen. En rundtur på 4 km bringer dig rundt om den centrale sø, der er opstået i det naturlige terræn. På din vej igennem området skal du krydse to broer over Elverdamsåen, der er blevet genslynget. Spor efter landvindingsprojektet der stod færdig i 1960 kan stadig opleves i området, blandt andet dæmningen og pumpehuset. Et rigt fugleliv har allerede etableret sig i området, blandt andet store flokke af grågæs. Hvis du starter din tur i Ågerup landsby, er den samlede tur rundt i området på cirka 6 km. Der er også mulighed for at gå eller cykle videre til Ordrup landsby i Lejre Kommune.

Istidsruten og Fjordstien

Forbindelsen igennem området er en del af de to vandre- og cykelruter Istidsruten og Fjordstien. Fjordstien følger kysterne langs Roskilde Fjord og Isefjorden, og har et samlet forløb på omkring 275 km. Du kan finde de enkelte etaper af Fjordstien på naturstyrelsens hjemmeside. Istidsruten løber gennem det nordvestsjællandske istidslandskab, ruten er i alt 390 km lang. Du kan læse mere om Istidsruten her: Link til mere om Istidsruten

Senest opdateret 12-06-2023