Istidsruten

Istidsruten er blevet til i et samarbejde mellem Odsherred, Kalundborg, Lejre, Sorø og Holbæk Kommune og seks oplevelsescentre, og ruten er støttet af Nordea-fonden, LAG-Midt Nordvestsjælland og Friluftsrådet. Istidsruten åbnede i sommeren 2021, og den daglige drift varetages nu af Destination Sjælland, på vegne af parterne.

Et unikt samarbejde

Et samarbejde af denne karakter er helt unikt og giver muligheder for nytænkning indenfor formidling og rekreation. Alle partnerne i projektet har hver især bragt særlige kompetencer ind i projektet, og tilsammen dannet et stærkt fundament og en helt unik oplevelsesrute. Du kan læse mere om samarbejdet i rapporten Bag om Istidsruten, hvor der bl.a. er anbefalinger om samarbejdsprojekter med mange forskellige projektpartnere.

Hent publikationen Bag om Istidsruten her (pdf).

Find mere info på Istidsruten.dk

Senest opdateret 18-04-2024