Borgerpanel

Indtil sommeren 2022 havde vi et borgerpanel. Her kan du se, hvad det mente om forskellige emner.

 

 

I november 2020 svarede Borgerpanelet på, hvordan det oplevede kommunikationen fra og med Holbæk Kommune.

Undersøgelsen blev gennemført i fra 4. - 19. november 2020, og blev sendt ud til 1.060 borgere. Der var 433 som besvarede hele undersøgelsen, hvilket gav en svarprocent på 40.

Figurrapport uden kommentarer

Alle kommentarer

2020 sammenlignet med 2017

Socialudvalget har i september 2020 gennemført en undersøgelse om ’handicap og frivillighed’ i Holbæk Kommunes borgerpanel.

Socialudvalget har i september 2020 gennemført en undersøgelse om ’handicap og frivillighed’ i Holbæk Kommunes borgerpanel. Temaerne for undersøgelsen er vilkår for borgere med handicap og om grænserne mellem kommunens og civilsamfundets ansvar på det sociale område (frivillighed).

Spørgeskemaet blev sendt til i alt 978 personer. Heraf har 526 svaret på alle spørgsmål, svarende til en gennemførselsprocent på 54. Det er en lavere svarprocent end den normale som ligger på ca. 70%, men sammenlignelig med en tilsvarende ”smal” undersøgelse fra 2016 om unges muligheder.

I figurrapporten er der en grafisk gengivelse af besvarelserne for hvert af undersøgelsens spørgsmål. Ud over besvarelser af undersøgelsens spørgsmål, har mange deltagere skrevet kommentarer til undersøgelsen. Disse er også samlet i en separat rapport.

Borgerpanelundersøgelse - handicap og frivillighed 2020

Alle kommentarer til undersøgelsen

Borgerpanelet har i foråret 2020 givet deres mening om, hvordan de oplever Holbæk by og Holbæk havn. Der ses både på parkering, tryghed, handelsliv med videre.

Undersøgelsen blev gennemført i marts 2020, og er sendt til i alt 960 deltagere. Heraf har 687 besvaret hele undersøgelsen. Dette giver en samlet svarandel på 71%, hvilket er tilfredsstillende.


Herunder kan du læse undersøgelsens resultater, og se de kommentarer deltagerne har skrevet. Du kan også se dagsordenspunktet fra Klima- og Miljøudvalgets drøftelse af undersøgelsens resultater.

Figurrapport Holbæk by 2020

Figurrapport Holbæk by 2020 versus 2016

Alle kommentarer

Drøftelse af borgerpanelundersøgelsen 2020 i Udvalget for Klima og Miljø

Borgerpanelet svarede i 2019 på, hvordan de oplevede kontakten til Holbæk Kommune, og hvordan de vurderede, at udviklingen havde været de foregående fem år på en række områder.

Undersøgelsen blev gennemført i løbet af februar 2019. Den blev sendt ud til 977 borgere, og 721 besvarede undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 72, hvilket er meget tilfredsstillende

Herunder kan du læse undersøgelsens resultater, og se de kommentarer, deltagerne skrev.

Figurrapport

Borgerpanelet har i den niende undersøgelse taget temperaturen på, hvordan de oplever demokratiet i Holbæk Kommune. Du kan se resultaterne her.

I 2015 svarede borgerpanelet på spørgsmål om, hvordan de oplevede demokratiet i Holbæk Kommune. Nu er der blevet fulgt op på undersøgelsen med en ny.

Herunder kan du læse undersøgelsens resultater, se en sammenligning af undersøgelserne fra 2015 og 2017 og som noget nyt kan du se resultaterne i en onlineudgave, hvor du selv kan sortere besvarelserne på bl.a. lokalområder, alder med videre.

Figurrapport med alle resultater

Figurrapport med sammenligning af 2015 vs. 2017

Alle kommentarer til åbne spørgsmål

Online rapport med alle resultater

Hvad er dit foretrukne transportmiddel? Hvad er baggrunden for, at du vælger noget til og noget andet fra? Og hvor godt kender du til tilbuddene i Holbæk Kommune? Se borgerpanelets svar på spørgsmålene om kollektiv trafik.

Highlights

Åbne kommentarer