Organisation

I Holbæk Kommune er vi organiseret ud fra seks kerneområder, som alle, hver for sig og på tværs af hinanden, bidrager til at spille sammen med borgere, erhvervsliv, foreninger og frivillige.

Ved at organisere os i kerneområder i stedet for traditionelle forvaltninger eller afdelinger tilstræber vi at gøre op med strukturer og mønstre, som gør det bøvlet at yde en god og sammenhængende service.

De seks kerneområder

  • Aktiv Hele Livet
  • Alle Kan Bidrage
  • Uddannelse til Alle Unge
  • Læring og Trivsel
  • Vækst og Bæredygtighed
  • Kultur, Fritid og Borgerservice

Stabsfunktioner

De seks områder bliver understøttet af to tværgående stabe:

  • Koncernøkonomi
  • Koncernservice

Andre

  • Socialtilsyn Øst

Kontakt

Er du i tvivl om, hvor du skal henvende dig, så ring til vores hovednummer 72 36 36 36

Aktiv hele livet

Kerneopgaven er, på tværs af fagligheder, at medvirke til at borgeren kan leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt

Alle kan bidrage

Uddannelse til Alle Unge

Læring og trivsel

Vækst og Bæredygtighed

Kerneområderne er vækst, erhvervsudvikling og øget bosætning, og ansvar for natur, miljø og klima samt kommunens ejendomme og infrastruktur.

Kultur, Fritid og Borgerservice

Ansvar for fællesskabet

Koncernservice

Socialtilsyn østFeedback

Sidst opdateret

26.09.2017

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer