Spring til indhold

Organisation

I Holbæk Kommune er vi organiseret ud fra seks kerneområder, som alle, hver for sig og på tværs af hinanden, bidrager til at spille sammen med borgere, erhvervsliv, foreninger og frivillige.

Organigram

Direktion

De seks kerneområder

Ved at organisere os i kerneområder i stedet for traditionelle forvaltninger eller afdelinger, tilstræber vi at gøre op med strukturer og mønstre, som gør det bøvlet at yde en god og sammenhængende service.

  • Aktiv Hele Livet
  • Alle Kan Bidrage
  • Uddannelse til Alle Unge
  • Læring og Trivsel
  • Vækst og Bæredygtighed
  • Kultur, Fritid og Borgerservice

Stabsfunktioner

De seks områder bliver understøttet af tre tværgående stabsfunktioner:

  • Organisationsservice
  • Økonomi
  • Ledelsessekretariat og Kommunikation

Andre

  • Socialtilsyn Øst

Kontakt

Er du i tvivl om, hvor du skal henvende dig, så ring til vores hovednummer 72 36 36 36

Aktiv hele livet

Vores kerneopgave er at hjælpe med, at alle borgere kan leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt.

Alle kan bidrage

Vi fokuserer på hjælp til og vejledning i, hvordan borgere kan udnytte egne potentialer og være en del af arbejdsmarkedet.

Uddannelse til Alle Unge

Vores kerneopgave er at hjælpe det enkelte unge menneske til at tage en uddannelse, så den unge kan forsørge sig selv og skabe et godt liv.

Læring og trivsel

Vi sørger for at børns trivsel, udvikling og læring understøttes, så de kan klare sig senere i voksenlivet.

Vækst og Bæredygtighed

Vi har fokus på vækst og bæredygtighed. Derfor arbejder vi med service, udvikling, bygninger, infrastruktur samt ansvar for natur og miljø.

Kultur, Fritid og Borgerservice

Vores kerneopgave handler om fællesskab. Vi hjælper derfor borgere i udsatte situationer, og vi arbejder for et stærkt kultur- og fritidsliv.

Organisationsservice

Vores fokus er på service, og vi arbejder med HR, IT, indkøb, løn og regnskab samt digitalisering.

Socialtilsyn øst

Vi godkender og fører tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier for at sikre, at børn, unge og voksne får de bedste muligheder for at udnytte deres potentiale.


Feedback

Sidst opdateret

29.09.2020

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander

Direktionens løn

Rasmus Søren Bjerregaard, kommunaldirektør:
1.751.296,32 kr. årligt

Erik Kjærgaard Andersen, direktør:
1.328.357,86 kr. årligt

Lene Magnussen, direktør:
1.328.357,86 kr. årligt