Spring til indhold

Organisation

I Holbæk Kommune er vi organiseret ud fra seks kerneområder, som alle, hver for sig og på tværs af hinanden, bidrager til at spille sammen med borgere, erhvervsliv, foreninger og frivillige.

Direktion

De seks kerneområder

Ved at organisere os i kerneområder i stedet for traditionelle forvaltninger eller afdelinger, tilstræber vi at gøre op med strukturer og mønstre, som gør det bøvlet at yde en god og sammenhængende service.

  • Aktiv Hele Livet
  • Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice
  • Læring og Trivsel
  • Social Indsats og Udvikling
  • Vækst og Bæredygtighed
  • Kultur, Fritid og Ungeliv

Stabsfunktioner

De seks områder bliver understøttet af tre tværgående stabsfunktioner:

  • Organisationsservice
  • Økonomi
  • Ledelsessekretariat og Kommunikation

Andre

Kontakt

Er du i tvivl om, hvor du skal henvende dig, så ring til vores hovednummer 72 36 36 36

Aktiv hele livet

Vores kerneopgave er at hjælpe med, at alle borgere kan leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt.

Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice

Vi fokuserer på hjælp til og vejledning i, hvordan borgere kan udnytte egne potentialer og være en del af arbejdsmarkedet.

Kultur, Fritid og Ungeliv

Vores kerneopgave handler om fællesskab. Vi hjælper derfor borgere i udsatte situationer, og vi arbejder for et stærkt kultur- og fritidsliv.

Læring og trivsel

Vi sørger for at børns trivsel, udvikling og læring understøttes, så de kan klare sig senere i voksenlivet.

Organisationsservice

- en tværgående stabsfunktion for hele Holbæk Kommune.

Social Indsats og Udvikling

Vores kerneopgave er at understøtte, at udsatte børn, unge og voksne har mest muligt ansvar for og medbestemmelse over deres eget liv.

Vækst og Bæredygtighed

Vi har fokus på vækst og bæredygtighed. Derfor arbejder vi med service, udvikling, bygninger, infrastruktur samt ansvar for natur og miljø.

Socialtilsyn øst

Vi godkender og fører tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier for at sikre, at børn, unge og voksne får de bedste muligheder for at udnytte deres potentiale.


Feedback

Sidst opdateret

10.08.2023

Ansvarlig redaktør

Anders Lauritsen

Direktionens løn

Rie Perry, kommunaldirektør:

2.254.862,40 kr. årligt

Erik Kjærgaard Andersen, direktør

1.698.234 kr. årligt  

Lene Magnussen, direktør:

1.698.234 kr. årligt

Lønninger 2022 inkl. ferietillæg og pension.

Mod på kerneopgaven

Direktionen og chefgruppen har lavet en strategi for, hvordan organisationens arbejde med kerneopgaven styrkes.