Røggener

Brug af brændeovne kan være hyggelig. Men brændeovne kan desværre også give røggener for naboerne.

Den hurtigste måde at få løst et problem på er ofte at prøve at rette henvendelse til naboen og gøre vedkommende opmærksom på problemet. En god nabo ønsker ikke at være til gene for sine omgivelser, men har måske overset, at han/hun er årsag til problemer for andre. En stille og rolig snak over hækken vil sandsynligvis løse dit problem og bevare det gode naboskab.

Inden du klager

  • Vurder om røggenen er forbigående, f.eks. ca. ½ time i forbindelse med optænding.
  • Forsøg først at snakke med den pågældende nabo om generne og evt. løsningsforslag.
  • Anbefal f.eks. naboen at søge information om god fyring ved Brændefyringsportalen eller den lokale skorstensfejer

Hvordan klager du

Hvis du bruger linket herunder og udfylder alle felterne, så har vi et godt oplyst grundlag til at foretage en indledende vurdering af klagen

Tryk her for at udfylde klageskema

Hvad sker der med klagen

Når vi har modtaget din indledende henvendelse, vil virksomhedsteamet sende dig et skema, som du skal udfylde henover 14 dage. Skemaet skal indeholde oplysninger om hvor røgen kommer fra, hvor ofte generne optræder, varighed af gener, gerne en beskrivelse af røgen, f.eks. farve og lugt. Andre observationer, f.eks. vejrforhold, evt. kendskab til brændsel og lign. Vil også gøre sagsbehandlingen lettere.

På baggrund af det skema vil virksomhedsteamet vurdere om der er grundlag for at gå videre med sagen, og tage kontakt til den der klages over.

Virksomhedsteamet vil i første omgang indhente en udtalelse fra skorstensfejeren, som vil lave en førstehåndsvurdering om fyringsanlæggets generelle stand. Dette vil efterfølgende blive opfulgt at en række tilsyn af kommunen.

Hvis kommunen ikke mener, at der er baggrund for at gå videre med sagen, vil du blive oplyst om, at du måske kan klage over dette til en højere klageinstans.

Tænd rigtigt op i brændeovnen

Vidste du, at du kan fjerne helt op til 80 procent af de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn, hvis du tænder op i toppen af brændet? En ny måling fra Miljøstyrelsen viser, at kun hver fjerde af landets brændeovnsbrugere tænder rigtigt op i toppen af brændet.
Link til film om rygestop-guide for brændeovne.

Skorstensfejerlauget i Danmark udarbejder løbende kampagner, brochure m.m. med fakta og gode råd om brændefryring.
Link til skorstensfejerlaugets hjemmeside med fakta og gode råd

Miljøministeriet har udarbejdet en bekendtgørelse, der beskriver, hvilke regler der gælder i forbindelse med fyringsanlæg til fast brændsel.
Link til Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel.

Værd at vide om brændeovne og pejse

Installering af brændeovn eller pejs

Når du skal have monteret en brændeovn eller pejs, er der flere regler og love, som du er forpligtet til at følge. De gælder, uanset om du køber en splinterny brændeovn, eller du køber en, som tidligere har været i brug.

I monteringsvejledningen til din brændeovn er beskrevet regler for placering af brændeovnen.
I bygningsreglementet er yderligere beskrevet forhold om krav til røgspjæld og endelig er der i brændeovnsbekendtgørelsen endvidere beskrevet krav til fyringsanlægget og aftrækssystemet (skorstenen).

Du kan selv opsætte en brændeovn eller pejs, hvis du selv har kompetence til dette:
Der er ingen lovgivning, der forbyder dig at opsætte den selv. Det er dog alligevel en god idé at få en professionel montør eller fagperson til at gøre det.
Du skal dog overholde de bestemmelser, der er angivet i lovgivningen. Derfor er det dit ansvar, at retningslinjerne bliver overholdt, hvis du selv monterer den. Anvender du en håndværker eller en teknisk rådgiver, er det dem, der er ansvarlige for det, hvis noget ikke er, som det skal være.

Skorstensfejeren skal godkende din brændeovn eller pejs

Uanset, om du installerer en ny eller brugt brændeovn eller pejs, er det et krav, at skorstensfejeren kan godkende installationen i sin helhed, før du begynder at bruge den.

Din skorsten skal renses minimum 1 gang årligt. Dog kan der være behov for yderligere rensning, hvis flere ovne er tilsluttet den samme skorsten, eller hvis brændeovnen bliver brugt meget.
Det er op til skorstensfejeren at vurdere, hvor ofte din skorsten skal renses. Du skal selv tilmelde skorstensfejning, ligesom du selv har ansvaret for at afmelde den igen, hvis du ikke bruger din skorsten.

Ejerskifteordning for brændeovne


Den 1. august 2021 trådte den nye ejerskifteordning for brændeovne i kraft.
Den nye ordning betyder, at hvis en brændeovn er produceret før 2003, skal den skiftes eller skrottes. Dette skal ske senest 12 måneder efter, at du som køber har overtaget boligen.
det er køber, der er forpligtiget til at skifte eller skrotte den gamle brændeovn.
Der er dog visse undtagelser for de nye regler for bestemte fyringsanlæg

Hvis du har en brændeovn eller et andet fyringsanlæg, som er blevet installeret efter d. 26. januar 2015, er det kun tilladt, at du fyrer efter de fyringsprincipper, der er godkendt for brændeovnen. Du kan læse i prøvningsattesten, hvilket fyringsprincip brændeovnen er godkendt til.

Senest opdateret 07-11-2023