Vedligeholdelse af veje, stier og fortove

Her kan du læse om vedligeholdelse af vejområdet, både dine pligter og hvad du kan forvente af din kommune.

Kort over hvilke veje der er offentlige og private

Hvem, der skal vedligeholde veje, afhænger af, om vejen eller stien er:

  • Statsvej
  • Kommunevej
  • Privat fællesvej 

Her finder du kort med statsveje, kommuneveje og private fællesveje

CVF - Central vej- og stifortegnelse - for hele landet

Statsveje

Statsvejene administreres af Vejdirektoratet.

Vejdirektoratets hjemmeside

Kommuneveje

Kommunevejene administreres af Holbæk Kommune.

Private fællesveje

Holbæk Kommune er vejmyndighed for private fællesveje, men har ikke pligt til hverken at vedligeholde, renholde eller salte og fjerne sne på de private fællesveje.
Som vejmyndighed kan kommunen om nødvendigt sørge for, at vejene fremstår som sikre færdselsarealer for fodgængere, cyklister og kørende.

Kommunen gennemgår vejene på faste tidspunkter af året, enten til fods eller i bil.

Hvis du som borger opdager fejl og mangler ved vejene, skal du tage kontakt med kommunen. Det kan fx være fejl og mangler som:

  • belægningsskader, huller i asfalten eller ujævne fliser på fortove
  • dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
  • skilte, lys, striber, rabatter, anlæg og/eller andet, som er nedslidt eller ødelagt.

I nogle tilfælde kan det være en grundejerforening eller et vejlav, som har ansvaret for veje og stier. Det vil kommunen gøre dig opmærksom på, hvis du anmelder fejl og mangler.

En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.

Det er grundejere, grundejerforeningen eller vejlaug, der har ansvaret for den private fællesvej, og skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

Kommunen er vejmyndighed og afgør, om der skal fastsættes bestemmelser for, hvordan grundejere, grundejerforening eller vejlav skal istandsætte og vedligeholde vejen.

Senest opdateret 16-03-2023