Spring til indhold

Foreningsoplysninger/start en forening

Holbæk Kommune har mange aktive foreninger, så der er gode muligheder for at dyrke netop den aktivitet, som du er interesseret i.

Den folkeoplysende forening

Efter kapitel 2 i folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde eller voksenundervisning) være etableret som en forening med vedtægt for at kunne få tilskud eller anvist lokaler efter loven.

Der er to typer af folkeoplysende foreninger:

 • Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v. (folkeoplysningslovens kapitel 4).
 • Foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningslovens kapitel 5).

Sådan oprettes en forening (folkeoplysende voksenundervisning)

En forening oprettes ved at holde en stiftende generalforsamling. Her skal en bestyrelse på mindst 5 personer vælges, og foreningens vedtægter skal godkendes.

Sådan oprettes en forening (frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde)

En forening oprettes ved at holde en stiftende generalforsamling. Der skal være mindst 5 betalende medlemmer. Der vælges en bestyrelse blandt medlemmerne, og foreningens vedtægter skal godkendes.

Godkendelse af ny forening

Nye foreninger kan søge om godkendelse via Fritidsportalen.

Fritidsportalen

 

Krav til en forening

Holbæk Kommune har mange aktive foreninger, så der er gode muligheder for at dyrke netop den aktivitet, som du er interesseret i.

 • Der skal være vedtægter.

 • Der skal være et formål med foreningen. Formålet skal fremgå af vedtægterne.

 • Foreningen skal være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål.

 • Der skal tilbydes folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningslovens formål.

 • Der skal være valgt bestyrelse.

 • Foreningen skal være demokratisk opbygget.

 • Foreningen skal bygge på aktivt medlemskab, forpligtende fællesskab og have mindst fem betalende medlemmer.

 • Foreningen skal være hjemmehørende i Holbæk kommune og foreningens aktiviteter skal primært være forankret i Holbæk Kommune. 

 • Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig (ikke kommerciel) og kontinuerlig.

 • Ved opløsning af foreningen skal evt. overskud gå til et almennyttigt formål.

 • Børneattester skal foreningen indhente på personer i foreningen der har direkte kontakt med børn og unge under 15 år.


Feedback

Sidst opdateret

01.03.2019

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Kontakt idræts- og foreningskonsulenten

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kultur- og fritidssekretariatet, tlf. 72 36 36 36, e-mail: kulturogfritid@holb.dk

Eksisterende foreninger

Eksisterende foreninger i Holbæk Kommune, der har ændringer til foreningens oplysninger, vedligeholder disse i Fritidsportalen.

Folkeoplysningsudvalget

Oplysninger om Folkeoplysningsudvalgets sammensætning møder og referater findes under menuen Råd og nævn under fanen "Politik".

Link til Folkeoplysningsudvalget.

Behandling af personoplysninger i foreninger (GDPR)

EU's Persondataforordning trådte i kraft 28. maj 2018 og pålagde samtidig danske foreninger fornyede krav til indsamling, opbevaring og anvendelse af medlemmernes personoplysninger.

Læs mere om det her.