Kalvemosen

Kalvemosen er med sine 8 ha den største mose i Holbæk Kommune

Kalvemosen har gennem en længere årrække været under tilgroning med pilekrat, hvorved lyskrævende kærplanter og dyr er gået stærkt tilbage.

Fra sø til mose

Mosen har tidligere været en sø. I alle søer sker der en hævning af bundlaget efterhånden som rester fra vandplanter aflejres og danner tørv. Når bunden er hævet så meget, at der kun står 0,5-1 m vand, begynder forskellige kærplanter at indfinde sig. Søen forvandles til en mose. Efter yderligere bundhævning begynder pilekrat at brede sig og til sidst dannes en skov med træer som El, Ask og Birk.

Gå tørskoet i mosen

Broen "Ormen hin lange" snor sig gennem flere hundrede meters uigennemtrængelig sump. Sammen med de såkaldte boardwalks, der er opbygget af sveller, sørger de for, at man kan gå i området uden risiko for at få våde fødder.

I området findes der også et fugletårn, hvilket giver mulighed for at se det hele lidt fra oven, og for at se nogle af områdets mange fuglearter.

I Kalvemosen kan du bl.a. se og høre følgende sangfugle:

  • Gulbug
  • Græshoppesanger
  • Gærdesanger
  • Kærsanger
  • Løvsanger
  • Munk
  • Nattergal
  • Solsort
  • Tornsanger
I Kalvemosen er der to skove: Rørvangsskoven og Vandværksskoven, som er en af Holbæk bys fineste lokaliteter for sangfugle

Rørvangsskoven

Rørvangsskoven nord for Kalvemose Å domineres af asketræer, med en underskov af Hyld og Hvidtjørn, og her findes en ret udbredt urtevegetation domineret af Mose-Bunke. Det er en typisk skov på fugtig bund, og er spændende at færdes i, idet asken er et lystræ, dvs. den lader meget lys passere til skovbunden, hvorved buske og urter kan udvikles.

Vandværksskoven

Vandværkskoven har flere steder karakter af typisk elleskov. Rødellen står ofte med rødderne helt i vand og danner såkaldte elletrunter, der henleder tankerne på tropiske mangroveskove.