Holbæk Fælled

Holbæk Fælled består af åbne græssletter, små skove, folde og naturområder

Holbæk Fælled er et stort offentligt naturområde på ca. 150 ha. åben græsslette med spredte skovpartier, vandhuller og en meget varieret flora og fauna. Fælleden er omgivet af boligbyggeri mod vest og nord, samt Andelslandsbyen Nyvang mod syd, mens der endnu er åbne marker mod øst.

Tidligere militært øvelsesterræn

I 1960'erne var Holbæk Fælled militært øvelsesterræn, men senere overtog Holbæk Kommune arealet, og lod i høj grad den nordlige del passe sig selv med et meget lavt plejeniveau. Dette område er let kuperet; og rummer engarealer, små søer og gode forhold for insekter, frøer, fugle og planter.

Midt på Fælleden er der forskellige områder med nyplantet skov og nyetablerede søer samt folde til græssende kvæg.

Helhedsplan for Holbæk Fælled

Et stort naturpleje- og genopretningsprojekt opstartede i februar 2021 på Fælleden i Holbæk. Formålet var at åbne op og forbedre Fælledens naturmæssige mangfoldigheder, at udvikle områdets rekreative kvaliteter, samt at forbedres naturværdierne ved naturpleje.

Læs mere her:

Ny helhedsplan for Holbæk Fælled

Aktiviteter på Holbæk Fælled

Holbæk Fælled rummer også en lang række muligheder for at være fysisk aktiv. Der er bl.a. mulighed for prøve kræfter med discgolf og krolf, og der er skabt plads til ridning, cykling og hundeluftning m.fl. I forlængelse af den nye helhedsplan for Holbæk Fælled, anlægges forskellige tiltag i samarbejde med foreningerne i Holbæk Kommune, b.la. MTB-spor.

Alt dette kan du finde mere om på siden her.

Ridning på Holbæk Fælled

Ridning på Fælleden er tilladt:

  • langs de markerede stier. Der skal altid rides ved siden af etablerede stier
  • tempoet skal tilpasses jordbundens beskaffenhed, og mængden af andre besøgende

Se kort over stier her: https://holbaek.dk/media/qd3hhivg/kortbilag-7-stiplan.pdf

Arnolds Bjerg

Det højeste punkt på Holbæk Fælled kaldes for Arnolds Bjerg, og er opkaldt efter en tidligere tidligere borgmester i Holbæk kommune. Der var allerede et stærkt kuperet terræn i den nordøstligste del før hans borgmestertid.

Der har siden istiden været markante niveauspring i store dele af østskellet. Det kunstige bjerg opleves derfor ikke som et fremmedelement, men fremtræder i dag som en stor overdrevsbakke, hvorfra der er en enestående udsigt over Holbæk by og landskabet.

Kalveå

Kalveå udspringer lige øst for Fælleden. Den åbne del løber i en dyb grøft, der adskiller denne del fra det sydlige område. 

 

Link til planer og kort

Helhedsplan for Holbæk Fælled (pdf)

Kortbilag 1 Eksisterende forhold (pdf)

Kortbilag 2 Fredningen (pdf) 

Kortbilag 3 Rumlig analyse (pdf) 

Kortbilag 4 Højdekonturer (pdf) 

Kortbilag 5 Illustrationsplan (pdf) 

Kortbilag 6 Aktivitetsplan (pdf) 

Kortbilag 7 Stiplan (pdf) 

Kortbilag 8 Kort til plejeplan (pdf) 

Senest opdateret 07-11-2023