Bognæs Skov

Bognæs Skov på Tuse Næs administreres af Naturstyrelsen, Vestsjælland. Skoven er på 51,8 ha

Fra skovens nordside er der en fin udsigt over den fredede Udby Vig med Hønsehals Skov overfor. Den østvendte kyst er meget eksponeret for vind og vejr. Her er et pudsigt miljø af fyrretræer helt ned til vandkanten.

Alterstenen - en bautasten fra Oldtiden

Den store flade Altersten i skovens nordøstlige hjørne er omgivet af mange historier - dens anvendelse og baggrund er så vidt vides ikke kendt.

Alterstenen er en såkaldt bautasten, dvs. en aflang sten uden indskrift, der er rejst på højkant.

Lystfiskeri fra Tornehage

Der er gode muligheder for fiskeri af havørred på den lille landtange, Tornehage, hvor der er lavvandet et stykke ude.

Strækningen er specielt god i perioder, hvor ørreden vandrer, dvs. januar-april og igen i september-oktober.

Samme sted er der også gode muligheder for fangst af hornfisk i maj-juni og august-september.

Du kan læse mere om fiskeri på Tornehage og se et kort over området på hjemmesiden lystfiskeri.dk.

Badning, bådebro og primitiv overnatning

Der er rimelige bademuligheder fra den lille sandstrand ved bådebroen, som Holbæk Marina opsætter hvert år.

Ved bådebroen findes også en bålplads, hvor åben ild er tilladt, og hvor overnatning er tilladt. 

Book lejrpladsen i Bognæs

Senest opdateret 02-08-2023