Hønsehals Skov

Hønsehals Skov på Tuse Næs har fået sit navn, fordi den i formen ligner en hønsehals og -hoved

Hønsehals Skov administreres af Naturstyrelsen, Midtsjælland. Skoven er på 93,8 ha.

Fra indgangen til skoven er enestående udsigt over de yderste dele af skoven på halvøen ("halsen" og "hovedet"), der skærmer den stille Udby Vig mod den mere åbne Isefjord.

Morænebakker og marine sandaflejringer

Bakkerne, man står på, er næringsrige morænebakker fra sidste istid. Her er i dag tilplantet med en lang række af løv- og nåletræer. Bøg og eg dominerer. "Halsen" og "hovedet" er dannet af mere næringsfattige marine sandaflejringer og domineres i dag af fyrretræer.

Naturskov

Kystskoven ud til Isefjorden når helt ud til vandkanten, hvor enkelte træer er væltet ud over kysten som følge af erosion under storme fra nord.

Dele af skoven er udlagt til naturskov, dvs. at skoven får lov til at udvikle sig uden menneskelig indgriben.

Sådanne områder ses bl.a. langs den østvendte kyst.

Køkkenmøddinger fra stenalderen

I Hønsehals Skov er der en del køkkenmøddinger, dvs. steder hvor stenalderens mennesker gennem århundreder har smidt madaffald.

De er markeret med nogle store granitsten mærket med en kongekrone over bogstaverne "FM" (Fredet Minde eller Fortids Minde).

Fugle

På den beskyttede Udby Vig-side findes frodige brede enge ud mod den lavvandede vig.

Fuglelivet er, på begge sider, meget rigt med Gravand, Skallesluger, Strandskade og Fiskehejre som almindelige ynglefugle, mens der i træktiden, især i vigen, er en lang række andre arter af fx gæs og svaner.

Senest opdateret 18-04-2024