Spring til indhold

Kolonihaver

Få jord under neglene - lej en kommunal kolonihave eller daghave og nyd naturen og fællesskabet i en haveforening.
Kolonihaver i Holbæk

Holbæk Kommune har en række dejlige koloni- og daghaveområder i byzone, som er beliggende i Holbæk og Tølløse. Haverne er tiltænkt havedyrkning og rekreation, men indbyder samtidig til socialt fællesskab.

Information om leje af en koloni- eller daghave og ventelister

Du kan blive skrevet op til en koloni- eller daghave, ved at henvende dig til den haveforeningens formand, hvor du ønsker at leje en kolonihave. Foreningen kan informere dig om venteliste mv., samt hvilke kolonihavehuse, der evt. er til salg mv.

For at komme i betragtning til en kolonihave, skal man have bopælspligt i Holbæk Kommune.

Hvis foreningen er under oprettelse, skal henvendelsen ske til Vækst og Bæredygtighed.

Kolonihaver

Grundarealet for en kolonihave ligger typisk mellem 300-600 m².

I Holbæk Kommunes kolonihaver er det tilladt at overnatte i perioden mellem d. 1. april – 30. september, bortset fra weekendophold. Det er ikke tilladt, at anvende kolonihaver til helårsbeboelse.

Der er for hvert kolonihaveområde oprettet en Kolonihaveforening, hvoraf de fleste er medlem af den landsdækkende interesseorganisation Kolonihaveforbundet. Holbæk Kommune har indgået lejeaftaler med Kolonihaveforbundet, omkring udlån af kolonihaveområdet til den enkelte kolonihaveforening.

Husk at offentligheden har ret til at færdes i kommunens kolonihaveområder til fods på veje og stier.

Kolonihaveområder i Holbæk Kommune

Der er seks kolonihaveområder i Holbæk by, samt ét i St. Merløse:

Haveforening Beliggenhed - find vej By Antal haver
Haveforeningen af 1912* Strandmøllevej, 1912 Holbæk 22
Haveforeningen Fælledparken* Samsøvej Holbæk 65
Haveforeningen Møllevangen* Isefjordsvej - Østerled Holbæk 20
Haveforeningen Granløseparken* Granløseparken Holbæk 100
Haveforeningen Rørvangsparken* Rørvangsparken Holbæk 165 
Haveforeningen Slotshaven Slotshaven og Lundemarksvej Holbæk 43 
Foreningen er under oprettelse Humlehavevej  St. Merløse 24

 *Medlem af kolonihaveforbundet i Danmark.

Liste over kolonihaver og disses formænd og mailadresser.

Daghaver

Holbæk Kommunes daghaveområder benyttes som nyttehaver. En daghave giver ikke mulighed for overnatning. Grundarealet er typisk mindre og billigere end en kolonihave.

Daghaveområder i Holbæk Kommune

Der er tre daghaveområder i Holbæk by, et i Svinninge og et i Tølløse.

 

Haveforening

Beliggenhed - find vej

By

Bemærkninger

Ingen forening
kontakt Vækst- og Bæredygtighed

Nørre Hovvej - Chr. Hansensvej

Svinninge 11 haver
Pris: 100 kr./år
Ingen huse eller skure
Ledige haver:
nr. 11 - 159 m²
nr. 13 - 167 m²
nr. 14 - 147 m²
nr. 15 - 139 m²
nr. 18 - 203 m²
Ingen forening
kontakt Vækst- og Bæredygtighed
Slåenstien ved Østerled Holbæk 11 haver
Haveforeningen Trekanten Strandmøllevej, Trekanten Holbæk 12 haver 
Ladegårdsalleens Daghaveforening Kløverstien - Skagerakvej Holbæk 20 haver 
Foreningen er under oprettelse  Rødtjørnevej Tølløse 26 haver
Foreningen er under oprettelse  Ved Parken  Tølløse  

 Feedback

Sidst opdateret

18.06.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Kontakt

Information om salg af ejendomme, grunde og leje af daghaver:

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 25 04

E-mail: kommunaldrift@holb.dk